Płock: przy parafii św. Bartłomieja powstał „Dom Młodych”

eg, Płock, 2016-02-18

Klub Profilaktyki Środowiskowej „Dom Młodych” rozpoczął działalność przy parafii św. Bartłomieja w Płocku. Placówka ma siedzibę w pomieszczeniach parafialnych, pracuje w niej społecznie dwóch księży. Pobyt w niej jest bezpłatny.

Klub Profilaktyki Środowiskowej "Dom Młodych” powstał w należących do parafii pomieszczeniach przy ul. Kazimierza Wielkiego 5 (w dawnej siedzibie radia diecezjalnego). Jest placówką wsparcia dziennego, prowadzącą działalność profilaktyczną, socjoterapeutyczną, edukacyjną oraz informacyjną.

Podopieczni klubu - dzieci i młodzież w wieku od 13 do 20 lat, będą mogli uczestniczyć w zajęciach w dni powszednie od godziny 12.00 do godziny 19.00, natomiast w soboty i inne dni wolne od zajęć w godzinach od 8.00 do 15.00. Pobyt w niej jest nieodpłatny i dobrowolny.

Jak informuje ks. kan. Wiesław Gutowski, proboszcz parafii św. Bartłomieja w Płocku i inicjator utworzenia „Domu Młodych”, miejsce to zapewni opiekę po zajęciach szkolnych oraz warunki do nauki i pomoc w niej. Ponadto w ośrodku prowadzone będą zajęcia specjalistyczne (m.in. socjoterapia, terapia pedagogiczna), również związane z kształtowaniem ducha patriotyzmu (w tym patriotyzmu lokalnego), krzewieniem kultury i tradycji polskich oraz europejskich.

W bogatej ofercie, adresowanej do młodzieży, znajdą się także warsztaty tematyczne (np. plastyczne, taneczne, muzyczne, teatralne itp.), zajęcia profilaktyczne i promujące zdrowy styl życia, różnorakie alternatywne formy wypoczynku. Poza tym organizatorzy „Domu Młodych” obiecują indywidualną pomoc uczestnikom klubu w rozwiązywaniu ich problemów rodzinnych, szkolnych oraz osobistych.

Działalność Klubu Profilaktyki Środowiskowej "Dom Młodych” finansowana będzie ze środków miasta Płocka, natomiast parafia użycza bezpłatnie lokalu i ponosi opłaty za jego funkcjonowanie. W klubie będzie także pracować społecznie dwóch księży. Kierownikiem klubu została Magdalena Smolarczyk.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook