Sympozjum w Płońsku: potrzeba troski o świat stworzony

eg, Płońsk, 2016-02-21

Ekologia w encyklice „Laudato si” papieża Franciszka była tematem IX sympozjum społecznego Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej, które odbyło się 21 lutego w Płońsku. Prelegenci wykazali, że troska o naturę wynika z faktu, iż została ona stworzona przez Boga i powierzona człowiekowi.

Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski z UKSW w Warszawie przekonywał uczestników płońskiego sympozjum, że encyklika „Laudato si” jest właściwie zrozumiana tylko wtedy, gdy przyjmie się, że świat nie jest dziełem przypadku, ale ma swojego Stwórcę - Boga. Panem świata jest Bóg.

„Papież Franciszek w tym kontekście mówi o godności świata - bo pochodzi on z decyzji Boga. Świat powstał z miłości i dlatego świat jest dobrem, nosi w sobie cząstkę Boga. Stworzenie jest darem miłości. Świat powinien być w komunii z człowiekiem i na odwrót. Istotą komunii zaś jest solidarność, bycie ze sobą, współistnienie, swoista współodpowiedzialność” - mówił ks. Skorowski.

Stwierdził także, że Ojciec Święty określił godność natury, która jednak nie jest tożsama z godnością człowieka. I tak świat natury ma prawo do godnego istnienia, domaga się szacunku, a odpowiedzialność za niego ponosi człowiek.

Z kolei ks. prał. dr Tomasz Atłas, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych podkreślał, że chrześcijanie są zobowiązani do ochrony przyrody, zwłaszcza tam, gdzie jest ona niszczona: „Nie może być dziś miejsca na globalizację obojętności – akcentował były misjonarz. – Pierwszą formą przeciwstawienia się wszelkim przejawom niesprawiedliwości i wyzysku jest edukacja, prowadzona przez misjonarzy. Troszcząc się o nich, tym samym troszczymy się o zagrożone tereny świata” - zwracał uwagę misjolog.

Ks. Bogdan Zalewski, który wiele lat spędził na misjach w Wenezueli, mówił o dramatycznych konsekwencjach degradacji człowieka i środowiska. Wśród wymienił m.in. choroby (wirus ZIKA), brak odpowiedniej higieny, brak dostępu do lekarstw, suszę i huragan El Niño (efektem jest brak prądu, ponieważ niski poziom wody powoduje słabe funkcjonowanie elektrowni wodnych, a tylko takie są w Wenezueli) oraz ubóstwo i niedożywienie (wciąż powstają nowe dzielnice biedy, małe dzieci są wykorzystywane do pracy fizycznej).

Natomiast dr inż. Roman Lusawa z Europejskiej Szkoły Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie przekonywał, że encyklika „Laudato si” jest źródłem inspiracji do trwałego rozwoju. Stąd hasło ekologii integralnej jako dyscypliny badającej równocześnie środowisko przyrodnicze i społeczne.

„Ekologia integralna kieruje się m.in. zasadą ostrożności (szczególnie jeśli idzie o ochronę słabych i ubogich), solidarności wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej, ochrony zatrudnienia, uprzywilejowania rdzennej ludzkości w procesach decyzyjnych dotyczących kierunków rozwoju na ich ziemi i spłaty długu ekologicznego, przez tych, którzy czerpią zyski z eksploatacji natury” - wyjaśniał.

Sympozjum społeczne Akcji Katolickiej odbywało się na terenie parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku. Jego organizatorem była sekcja ds. kontaktów ze środowiskiem naukowym Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej, którą kieruje dr inż. Roman Lusawa, oraz Europejska Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie. Celem cyklu naukowego jest poszerzenie znajomości problematyki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku myśli katolickiej.

Wydarzeniu patronował biskup płocki Piotr Libera.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook