Życzenia przewodniczącego Episkopatu z okazji sakry bp. Mirosława Milewskiego

BP KEP, Płock, 2016-02-27

Abp Stanisław Gądecki, w imieniu wszystkich polskich biskupów, złożył życzenia z okazji sakry bp. Mirosława Milewskiego. Wyraził w nich nadzieję, że "droga pasterskiego posługiwania stanie się drogą uświęcenia" nie tylko dla nowego biskupa, ale także dla całego Ludu Bożego. Msza św. połączona z udzieleniem święceń biskupich, rozpoczęła się o godz. 11.00 w bazylice katedralnej w Płocku.

Publikujemy treść listu:

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie,

«Biskupi, „naznaczeni pełnią sakramentu święceń”, przez Ducha Świętego, który został im dany w święceniach, „stali się prawdziwymi i autentycznymi nauczycielami wiary, kapłanami i pasterzami”, i jako tacy, uobecniając sobą Chrystusa (in persona Christi), stoją na czele Pańskiej owczarni» – te słowa, z „Wprowadzenia Ogólnego do Obrzędu Święceń Biskupa”, zawierają w sobie życzenia, które chciałbym skierować do Waszej Ekscelencji, w imieniu Konferencji Episkopatu Polski.

Ontyczne – in persona Christi – które poprzez sakrament święceń biskupich stawia Waszą Ekscelencję na czele owczarni Pańskiej, jako Biskupa Pomocniczego Kościoła Płockiego, niech staje się wezwaniem, aby w codziennej posłudze wiernym, jeszcze bardziej upodabniać się do Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza; aby mówić – jak Chrystus, żyć – jak Chrystus, myśleć – jak Chrystus, odczuwać – jak Chrystus, kochać – jak Chrystus i umierać – jak Chrystus.

Wraz z całym Prezydium naszej konferencji episkopatu witam serdecznie Księdza Biskupa w gronie biskupów Kościoła, który jest w Polsce ufając, że – z pomocą Ducha Świętego – droga pasterskiego posługiwania stanie się drogą uświęcenia dla Waszej Ekscelencji oraz dla całego Ludu Bożego.

Maryi – Królowej Apostołów – życie i posługę Księdza Biskupa powierzam, przesyłając wyrazy szacunku i braterskich pozdrowień w Chrystusie,

+Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Jego Ekscelencja
Ks. bp Mirosław MILEWSKI
Biskup Pomocniczy Diecezji Płockiej

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook