Bp Marcinkowski: rzeczywistość wiary przemienia życie

eg, Płock, 2016-03-08

Za przyjmowaniem posług w Kościele kryje się głęboka, duchowa rzeczywistość, która przemienia życie człowieka - powiedział bp Roman Marcinkowski, biskup pomocniczy w Płocku. Podczas Mszy św. w kaplicy św. Stanisława Kostki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku udzielił klerykom posług lektoratu i akolitatu.

W czasie Mszy św. z udzieleniem posług bp Roman Marcinkowski wyjaśnił, co oznacza słowo „przyjmuję”, wypowiadane podczas stosownych obrzędów. Przyszły lektor przyjmuje wówczas księgę Pisma św., a przyszły akolita – naczynie z chlebem.

„`Przyjmuję` nie oznacza jednorazowego dotknięcia, kryję się za nim głęboka, duchowa rzeczywistość. Przyjąć Pismo św. to znaczy przyjąć je całym sobą, przyjąć do swego życia, jako stałego towarzysza drogi. Przyjąć naczynie z chlebem, to znaczy przyjąć Eucharystię, pozwolić się jej kształtować, żyć na co dzień w jej promieniach, zachować wielki szacunek, wystrzegać się rutyny, po prostu wierzyć” – interpretował bp Marcinkowski.

Biskup zaznaczył, że przyjmowanie posług w Kościele bez wiary byłoby tylko „zewnętrzną ceremonią”. Tymczasem prawdziwa wiara wyraża się w „gorliwej, ofiarnej miłości”.

W czasie Mszy św. bp Marcinkowski udzielił posługi lektoratu ośmiu klerykom III roku, a posługi akolitatu pięciu klerykom czwartego roku. Lektorzy są odtąd uprawnieni do czytania Słowa Bożego podczas Mszy św., a akolici będą m.in. wspomagać diakonów i kapłanów w wypełnianiu czynności liturgicznych; będą też nadzwyczajnymi szafarzami Komunii świętej.

Gospodarz uroczystości w płockim seminarium, rektor uczelni ks. prał. dr Marek Jarosz, w słowie skierowanym do kleryków akcentował, że „wszyscy są wezwani do zawierzenia Bogu”, tak jak setnik w Kafarnaum, który prosił Jezusa Chrystusa o uzdrowienie dziecka. Dodawał też, że w Kościele, gdy ktoś otrzymuje posługę, „wezwany jest do większej wiary”.

Aktualnie w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku studiuje około 50 kleryków, w tym 6 na roku propedeutycznym.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook