Bp Milewski do chorych: potrzebujecie „duchowego szpitala”

eg, Gostynin-Gorzewo, 2016-03-22

O tym, że chorzy potrzebują „duchowego szpitala”, w którym czeka na nich Jezus Chrystus – Boski Lekarz, mówił bp Mirosław Milewski w Gostyninie-Gorzewie w diecezji płockiej, z okazji poświęcenia nowej kaplicy w miejscowym szpitalu. W Mszy św. uczestniczyli chorzy, służba zdrowia oraz przedstawiciele samorządu lokalnego.

W homilii bp Mirosław Milewski zauważał, że trudno wyobrazić sobie szpital bez „Domu Bożego”, tabernakulum, sprawowanych Mszy św. czy bez kapłana udzielającego sakramentu namaszczenia. W kaplicy szpitalnej chorzy odnajdują „sens swojego bólu, swojego cierpienia”. U Chrystusa, który przyszedł przez gehennę śmierci, szukają pomocy i wytrwania.

„W duchowym sensie, kaplica to serce i centrum każdego szpitala. Kaplica jest niezwykłym `duchowym szpitalem`, gdzie zawsze czeka Boski Lekarz. Do Niego przychodzą wszyscy: ludzie wierzący i ci, którzy są obojętni, a także ci, którzy `w nic nie wierzą`. Spotkanie z Jezusem daje ukojenie każdej strapionej duszy, wlewa pociechę w serce po złej diagnozie, daje siłę do walki i pozwala wrócić do codzienności, niejednokrotnie pełnej cierpienia i niepewności”, głosił biskup pomocniczy diecezji płockiej.

Dodawał, że oparciem dla wszystkich będzie także patronka kaplicy – Matka Boża Częstochowska. Za jej przyczyną zanosić będą do Jezusa prośby, błagania i podziękowania. Ona jest „Uzdrowieniem chorych i Pocieszycielką strapionych”.

Hierarcha życzył też wszystkim uczestnikom Mszy św., aby nowa kaplica - „duchowy szpital”, dobrze służyła każdemu człowiekowi, a szczególnie człowiekowi w potrzebie.

Bp Milewski dokonał też aktu poświęcenia nowej kaplicy szpitalnej w Gostyninie-Gorzewie. Podarował także stułę z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego oraz relikwiarz.

Nowa kaplica pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w gostynińskim szpitalu została przygotowana do użytku przez spółkę Arion Med. Ma charakter otwarty – będą mogli się w niej modlić wszyscy wierni. W centrum kaplicy umieszczono krzyż, pochodzący ze spalonej przed laty przydrożnej kapliczki. Po obu stronach krzyża znajdują się obrazy: Matki Bożej Częstochowskiej oraz św. Jana Pawła II. Nad tabernakulum zapisano słowa „Uzdrowienie chorych módl się za nami”.

„Poświęcone w Roku Miłosierdzia miejsce kultu Bożego jest dowodem na to, że liczymy na zdrowie biologiczne, ale też uzdrowienie duszy, które dostajemy od Boga miłosiernego” – przekonywał podczas uroczystości ks. Dariusz Skoczylas, administrator parafii św. Kazimierza w pobliskim Lucieniu, kapelan szpitala.

W wydarzeniu uczestniczył dziekan dekanatu Gostynin ks. kan. Ryszard Kruszewski, wicedziekan ks. Sławomir Wiśniewski, lokalny samorząd. Obecni byli chorzy, pracownicy i dyrekcja szpitalnej placówki oraz mieszkańcy Gostynina-Gorzewa.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook