Bp Libera do księży: potrzebujemy Bożego Miłosierdzia

eg, Płock, 2016-03-24

O tym, że kapłani potrzebują Bożego Miłosierdzia, czego doświadczają, gdy sami klękają przy konfesjonałach jako penitenci, mówił biskup płocki Piotr Libera podczas Mszy św. Krzyżma w bazylice katedralnej. Poświęcił także oleje, potrzebne przy udzielaniu sakramentów świętych. Ponadto przyjmował życzenia z okazji 40-lecia kapłaństwa.

Bp Libera dziękował kapłanom za ich ogromny trud i wysiłek wkładany w budowanie Kościoła duchowego i materialnego, za wszystko, co robią dla Chrystusa i Jego Kościoła. Dodał, że jest świadomy, iż realizacja powierzonych zadań nie jest prosta ani łatwa.

„Podejmowane przez wrogie Kościołowi środowiska próby podważania kapłańskiej wiarygodności, a w konsekwencji także samego nauczania Kościoła, niejednokrotnie padają na podatny grunt ludzkich serc. Owocuje to wzrostem niewiary i postawą roszczeniową, z którymi trzeba się zmagać, czy to w parafialnej kancelarii, czy podczas wizyty kolędowej czy na katechezie w szkole” - stwierdził hierarcha.

Pośród trudnych doświadczeń umocnieniem jest świadomość, że kapłani nie wypełniają własnych planów, ale aktywnie uczestniczą w misji Zbawiciela świata. Idąc drogą kapłańskiego powołania chcą jak najlepiej realizować misję, którą powierzył im Bóg.

Bp Libera odniósł się również do listu skierowanego do kapłanów na tegoroczny Wielki Czwartek. Biskupi polscy przypominają o tym, co stanowi „serce” kapłańskiej działalności, a mianowicie „posługa przebaczania, rozdzielania zbawczych owoców Misterium Paschalnego, leczenia serc Bożym Miłosierdziem”. Rzeczy te - jak powiedział biskup - czyni Bóg przez pośrednictwo Kościoła.

„Te słowa Pasterzy Kościoła z jednej strony są umocnieniem, ponieważ przypominają, że działamy w imieniu Boga samego i to jego misję realizujemy w świecie i wobec świata. Z drugiej strony przypominają nam wszystkim, że także jesteśmy grzeszni i potrzebujemy Bożego Miłosierdzia. Doświadczamy go przy kratkach konfesjonałów, ilekroć w roli penitentów wyznajemy nasze grzechy, upadki i próbujemy z nich powstawać” - powiedział hierarcha.

Ponadto zwrócił się do obecnych w katedrze, aby modlili się za swoich kapłanów, byli dla nich
oparciem w trudnych chwilach, mieli dla nich dobre i życzliwe słowo - tak, jak oni mają je dla wiernych.

Podczas Mszy św. Krzyżma w bazylice katedralnej płockiej zostały poświęcone oleje, używane przy sprawowaniu sakramentów: chrztu, bierzmowania, święceń oraz namaszczenia chorych. Ponadto wszyscy kapłani odnowili przyrzeczenia kapłańskie.

Ponadto bp Piotr Libera przyjmował życzenia z okazji 40. rocznicy święceń kapłańskich oraz 65 urodzin.

Podczas Eucharystii ogłoszono również 21 nowych kanoników (w tym odznaczonych tytułem kanonika) trzech kapituł: Katedralnej Płockiej, Kolegiackiej Pułtuskiej i Kolegiackiej św. Michała w Płocku.

Eucharystię w katedrze koncelebrowało trzech biskupów: ordynariusz Piotr Libera oraz biskupi pomocniczy Roman Marcinkowski i Mirosław Milewski. Obecnych było kilkuset księży z diecezji, klerycy, siostry zakonne, wierni świeccy.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook