Rada przy Arcybiskupie Poznańskim: zachowania dyskryminujące migrantów są niechrześcijańskie

msz, Poznań, 2017-01-11

„Zachowania dyskryminujące przybyszów poszukujących w Polsce swojej nowej ojczyzny są niechrześcijańskie i sprzeciwiają się tradycji polskiej gościnności oraz chrześcijańskiej tożsamości naszego narodu” − zauważają członkowie Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim w oświadczeniu w sprawie uchodźców i migrantów.

„Jesteśmy częścią Europy i nie możemy mówić, że nas nie dotyczy ten problem. W interesie Polski jest, by Europę nie dotykały takie kryzysy jak obecny związanych z migrantami” − powiedział prof. dr hab. Wojciech Łączkowski podczas konferencji prasowej, w czasie której zaprezentowano treść oświadczenia.

Podkreślił, że niezależnie od skali występowania tego zjawiska w Polsce, w swoim oświadczeniu Rada odwołuje się do chrześcijańskiego punktu widzenia, poczynając od postawy Chrystusa, po stanowisko papieża Franciszka i KEP.

Zwrócił uwagę, że według ostatnich badań, 65% społeczeństwa polskiego jest przeciwna przyjmowaniu migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. „Niechęć do obcych przybiera ostatnio szerszy wymiar. Jeśli te problemy wymkną się spod kontroli, może to doprowadzić do dramatycznych sytuacji” − zauważył prof. Łączkowski.

Zaznaczył, że lęk wobec migrantów pochodzących ze świata islamskiego jest zrozumiały z uwagi na liczne zamachy terrorystyczne dokonane przez terrorystów z tego kręgu, ale nie można generalizować i uogólniać tego problemu. „Jeśli odwrócimy się od migrantów i zbudujemy mosty, to zyskamy poczucie bezpieczeństwa, ale i utracimy własne człowieczeństwo i tożsamość chrześcijańską” − stwierdził prof. Łączkowski.

Prof. dr hab. Roman Słowiński zauważył z kolei, że Polacy, odpowiadając na pytanie, czy chcieliby w swoim kraju przyjmować migrantów, myślą przede wszystkim o zagrożeniu terroryzmem nie na podstawie projekcji, ale na podstawie doświadczenia Zachodu. „Islam jest projektem totalnym, regulującym życie społeczne, polityczne i ekonomiczne. Tam, gdzie w Europie tworzą się enklawy muzułmanów, tam jest żądanie wprowadzenia własnego prawa. Tak jest np. w Szwecji czy w Wielkiej Brytanii” − podkreślił prof. Słowiński.

Zaznaczył, że Rada w swoim oświadczeniu proponuje poruszanie problemu migracji w procesie edukacji, by wspierać badania naukowe o skutkach społecznych i ekonomicznych tego zjawiska, a nie tylko opierając się na źródłach, które mogą być ekstremalne. „Liczmy się z faktami, musimy pomagać, ale nie możemy szkodzić” − stwierdził prof. Słowiński.

Podkreślił, że obecność w Polsce ok. 1 mln Ukraińców jest w dużym stopniu potwierdzeniem naszej polskiej gościnności.

Rada Społeczna przy Arcybiskupie Poznańskim w swoim oświadczeniu zwraca uwagę na skalę problemu migracji, chrześcijańską postawę wobec przybyszów, przypomina stanowisko Kościoła katolickiego oraz formułuje wnioski adresowane do władz państwowych, społeczeństwa i poszczególnych osób.

„W centrum nauki społecznej Kościoła stoi promocja godności każdego człowieka, zwłaszcza najbardziej potrzebującego i przymuszanego do migracji, szukającego schronienia i nadziei oraz solidarnego miłosierdzia” − czytamy w dokumencie.

Rada Społeczna przy Arcybiskupie Poznańskim przypomina, że według źródeł kościelnych, tylko w 2016 roku przez Morze Śródziemne do Europy dotarło kilkaset tysięcy migrantów i uchodźców, a utonęło kilka tysięcy osób. „Wszystko wskazuje na to, że w przyszłości problem ten będzie się pogłębiał. Wojny, prześladowania, głód oraz coraz bardziej dotkliwe zmiany klimatyczne (susze, powodzie) zmuszają ludzi do ucieczki” − piszą autorzy dokumentu.

Rada Społeczna przy Arcybiskupie Poznańskim zauważa, że „przypadki agresji i przemocy ze strony przybyszów z Afryki i Bliskiego Wschodu sprzyjają powstawaniu w Europie radykalnych grup społecznych przeciwnych migrantom”.

Autorzy oświadczenia zaznaczają, że „chrześcijańska propozycja przyjmowania uchodźców i migrantów nie może być traktowana w sposób naiwny, bez gwarancji bezpieczeństwa i wyobraźni przewidującej skutki nawet najszlachetniejszych celów”.

Rada Społeczna przy Arcybiskupie Poznańskim zachęca do wsparcia istniejących już projektów pomocowych i inicjatyw prowadzonych m.in. przez Polską Sekcję „Kościoła w Potrzebie” czy programu „Rodzina rodzinie”, zainicjowanego przez Caritas Polska.

Z uznaniem odnosi się też do dokonań pozakościelnych organizacji charytatywnych takich, jak Polska Akcja Humanitarna czy Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.

„Rada zachęca katolików i wszystkich ludzi dobrej woli, rozumiejących tragedię uchodźców i migrantów, do odważnego podejmowania wyzwania w duchu chrześcijańskiej otwartości i solidarności” − piszą autorzy dokumentu.

W skład Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim wchodzą reprezentanci różnych środowisk życia naukowego, kulturalnego i społecznego, wśród nich są wybitni profesorowie Polskiej Akademii Nauk i poznańskich uczelni.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook