Św. Józef wzorem i patronem tego, czym jest skarb wiary

msz, Poznań, 2012-03-20

O św. Józefie jako małżonku, ojcu i opiekunie Świętej Rodziny, a także patronie ludzi pracy i strażniku wiary oraz o jego znaczeniu dla Kościoła mówił bp Marek Jędraszewski podczas uroczystej Mszy św., sprawowanej w uroczystość św. Józefa w kościele karmelitów bosych. Biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej przewodniczył Eucharystii na zakończenie dziewięciośrodowej nowenny modlitw.

- Św. Józef, jako opiekun Kościoła, jest wzorem i patronem tego, czym jest skarb wiary. Uczy nas odpowiedzialności, aby nasza więź z Ojcem była coraz bardziej żywa i przeniknięta miłością – zauważył w homilii biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej. Św. Józef jawi się jako strażnik wiary. Kaznodzieja zwrócił uwagę, na wielką odpowiedzialność spoczywającą na nas za przekazywanie wiary następnym pokoleniom, zwłaszcza że „dzisiaj kwestionuje się istnienie religii w szkołach”.

Bp Jędraszewski przekonywał, że właśnie podczas lekcji religii „kształtuje się etos człowieczeństwa w wymiarach fundamentalnych”. Nie można tej kwestii przeliczać na pieniądze. – Chodzi przecież o przyszłość narodu i Kościoła w narodzie – stwierdził kaznodzieja. Inaczej, zdaniem bp. Jędraszewskiego, powrócimy do walki z Bogiem sprzed kilkudziesięciu lat.

Wskazał też na św. Józefa jako wzór koniecznej w Kościele troski o świętość życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. – Opiekun Świętej Rodziny ukazał, co znaczy, że życie człowieka jest Bożym darem, który trzeba przyjąć z wdzięcznością i najwyższym szacunkiem – stwierdził kaznodzieja.

Biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej, przypominając życie św. Józefa, podkreślił, jak wielką cenę zapłacił opiekun Świętej Rodziny swoim wiernym i pokornym życiem i usunięciem się w cień. Zwrócił też uwagę na pewien paradoks. – Św. Józef swoim życiem uczył Syna Bożego czci i szacunku do Boga – zauważył kaznodzieja. Tym samym stanął w centrum wielkiego dzieła zbawienia. Był pierwszym świadkiem tego, że wypełniły się czasy. – Syn Boży przyszedł na świat, by pojednać nas z Ojcem – mówił biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej.

Bp Jędraszewski przekonywał, że Kościół, na wzór św. Józefa, powinien „żyć w błogosławionym kręgu świętości najwyższej - Jezusa i Jego Matki”.

W czasie dziewięciośrodowej nowenny w sanktuarium św. Józefa celebrowane były Msze św., podczas których homilie głosili kapłani archidiecezji poznańskiej.

Kult św. Józefa w kościele oo. karmelitów bosych w Poznaniu jest ściśle związany z historią klasztoru. W ołtarzu głównym świątyni znajduje się obraz św. Józefa, namalowany przez Jerzego Kumalę z Krakowa. Kult opiekuna Świętej Rodziny już w XVII w. rozpowszechniało bractwo św. Józefa przez nabożeństwa, ćwiczenia duchowne, a w szczególności naśladowanie jego cnót i dzieła miłości.

Do dziś w kościele podtrzymywany jest zwyczaj odprawiania w każdą środę Mszy św. wotywnej ku czci św. Józefa w intencji rodzin.

Abp Stanisław Gądecki ustanowił kościół karmelitów bosych Sanktuarium Diecezjalnym św. Józefa w wrześniu 2009 r.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook