Bp Balcerek do kleryków: głoście Chrystusa z obfitości swojego serca

msz, Poznań, 2016-01-24

− Macie głosić Chrystusa z obfitości swojego serca, z osobistego doświadczenia spotkania z Nim. Głoszenie Chrystusa ma być ukazywaniem Tego, który jest Zbawicielem świata, oraz mocy, mądrości i miłości, która jest w Nim − powiedział bp Grzegorz Balcerek, zwracając się do alumnów Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Przewodniczył on Mszy św., połączonej z obrzędem udzielenia posługi lektoratu siedmiu klerykom.

W poznańskiej katedrze zgromadzili się alumni, wychowawcy seminaryjni i rodziny kleryków przyjmujących posługę lektoratu.

W homilii biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej przypomniał, że lektorat jest pierwszym krokiem ku kapłaństwu, a zarazem wprowadzeniem w misję głoszenia słowa Bożego, którą wybrał Bóg, by kontaktować się z ludźmi. − W tym celu powołał proroków, biskupów, kapłanów, diakonów, katechetów − mówił kaznodzieja.

Podkreślił, że Jezus głosił słowo Boże w Nazarecie i chociaż początkowo wszyscy byli zachwyceni Jego mądrością, to później zmienili swoje nastawienie do Niego.

Bp Balcerek zwrócił uwagę, że doświadczenie odrzucenia słów prawdy stało się też udziałem najgorliwszego siewcy słowa Bożego − św. Pawła Apostoła, a także wielu głosicieli Ewangelii w ciągu wieków trwania Kościoła. − Nie możemy się tym zrażać, jesteśmy powołani do głoszenia słowa Bożego tym, którzy już je usłyszeli, i którym jeszcze nikt Chrystusa nie głosił − zauważył bp Balcerek.

Zwrócił uwagę, że do misji tej powołani są w Kościele przede wszystkim biskupi, kapłani oraz lektorzy. − Uszanujcie zadanie, które Chrystus wam powierza, bądźcie głosicielami Ewangelii i odważnymi słuchaczami słowa Bożego. Wsłuchujcie się w nie, stosujcie je w swoim życiu, a staniecie się dobrymi nauczycielami słowa Bożego − zaapelował kaznodzieja.

Lektorat to jedna z posług, którą przyjmują kandydaci do kapłaństwa.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook