Poznań: Wydział Teologiczny uhonorował swoich byłych profesorów

ms, Poznań, 2016-02-08

Wręczenie Księgi Pamiątkowej dedykowanej ks. prof. Bogdanowi Częszowi i ks. prof. Bogdanowi Poniżemu z okazji 70. rocznicy urodzin uświetniło uroczystość uhonorowania profesorów nauk teologicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. – Księża profesorowie zasłużyli na to, by na trwale zapisać się w historii naszego wydziału – mówił ks. prof. Jan Szpet.

Dziekan Wydziału Teologicznego UAM zaprezentował uczestnikom uroczystości długą listę dokonań naukowych, badawczych i organizacyjnych wyróżnionych profesorów, kapłanów archidiecezji poznańskiej. – Księża profesorowie budowali nasz wydział i stało się to powodem ich ogromnego autorytetu – mówił ks. Szpet.

Słowa gratulacji i podziękowań wypowiedział także prof. Andrzej Lesicki, prorektor UAM. – Osiągnięcia księży profesorów są imponujące, wpisują się one oczywiście w osiągnięcia indywidualne, ale są to też osiągnięcia Wydziału Teologicznego, a tym samym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – mówił prof. Lesicki.

Księga Pamiątkowa dedykowana ks. prof. Częszowi nosi tytuł „Spiritus Sanctus et Ecclesia”. Znajdują się w niej liczne artykuły z dziedziny patrystyki, jak również artykuły naukowe poświęcone zagadnieniom nauczania. Z kolei w księdze pt. „Benignus est enim Spiritus Sapientiae”, dedykowanej ks. prof. Poniżemu, zawarto m.in. artykuły z dziedziny biblistyki, a także autobiografię wyróżnionego profesora.

Ks. prof. Bogdan Częsz należy do grona wybitnych polskich patrologów. Studiował w Poznaniu i w Rzymie, w latach 1976-2015 wykładał patrystykę, pneumatologię i język łaciński. Ks. Częsz jest członkiem międzynarodowych i ogólnopolskich towarzystw naukowych oraz konsultorem Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski.

Ks. prof. Bogdan Poniży jest uznanym biblistą, specjalistą w dziedzinie Księgi Mądrości. Po studiach w Poznaniu i w Rzymie doktoryzował się na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Wykłady na poznańskiej uczelni prowadził w latach 1975-2015. Ks. Poniży przynależy do kilku naukowych stowarzyszeń światowych i polskich.

Wyróżnieni profesorowie są autorami książek i licznych artykułów naukowych, a ich wykłady cieszyły się ogromnym zainteresowaniem studentów poznańskiego Wydziału Teologicznego.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook