Jarosław: trwa zbiórka na ośrodek rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych

pab, Jarosław, 2011-01-18

Zakończył się pierwszy etap zbiórki publicznej - cegiełek na budowę ośrodka rehabilitacyjnego przy ul. Wilsona w Jarosławiu. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy oraz hojnym ofiarodawcom przez kilka miesięcy minionego roku udało się zebrać 36 tys. zł. To jednak kropla w morzu potrzeb. W akcję włączyły się osoby prywatne, urzędnicy, uczniowie i nauczyciele jarosławskich szkół oraz wiele parafii z Jarosławia i okolic.

„Każde dziecko ma prawo do nauki. Dzieci z wieloma poważnymi niepełnosprawnościami nie powinny leżeć w domu i czekać na nauczyciela. Potrzebują towarzystwa rówieśników, zindywidualizowanego podejścia i nowoczesnych metod edukacyjnych” - mówi Katarzyna Lepszy, wiceprzewodnicząca Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Jarosławiu.

Aby móc spełnić te wymagania, w 1993 r. powstał Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy im. Krystyny Rajtar. Obecnie korzysta z niego 146 uczniów w wieku od 3 do 25 lat.

OREW prowadzi szeroki zakres działań edukacyjnych, terapeutycznych, całościową opiekę medyczną, rehabilitację, ćwiczenia psychologiczne i logopedyczne. Terapia i zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo, a metody dostosowane są do potrzeb i możliwości każdego dziecka i młodego człowieka. Bardzo dużą uwagę zwraca się na samodzielność ucznia oraz kształtowanie i wzmacnianie tych umiejętności, które są jego mocną stroną. OREW to także wiele propozycji uspołeczniania i rekreacji: wycieczki, zawody sportowe, pikniki na świeżym powietrzu, spotkania i imprezy integracyjne. To także okazja na aktywne uczestniczenie osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z rodzinami i przyjaciółmi w życiu środowiska lokalnego.

Kadra Ośrodka to wykwalifikowani specjaliści: nauczyciele - terapeuci, psycholodzy, logopedzi, fizjoterapeuci, lekarze, terapeuci zajęciowi, pielęgniarki i opiekunowie dziecięcy. Jako jeden z pierwszych w Polsce, jarosławski Ośrodek wprowadził kynoterapię, czyli terapię z udziałem psa.

OREW jest zarejestrowany jako niepubliczna placówka oświatowa oraz niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. W ramach placówki funkcjonują: siedziba główna i filia miejscowa w Jarosławiu oraz filia zamiejscowa w Oleszycach.

„Teraz chcemy wybudować placówkę zgodną z wszelkimi standardami tak, by dzieci i młodzież korzystający z naszego wsparcia miały zapewnione godne warunki rehabilitacji i edukacji. Ma ona odciążyć istniejącą w tej chwili bazę lokalową, która zaczyna być niewystarczająca” - mówi Katarzyna Lepszy.

„Jeszcze w tamtym roku szacowaliśmy naszą inwestycję na 1 mln 700 tysięcy złotych, ale po podwyżkach cen materiałów budowlanych i podatku VAT, może się to okazać niewystarczające. W listopadzie 2010 r. złożyliśmy stosowny wniosek do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, który dysponuje środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, właśnie na takie cele. Nie zmienia to faktu, że będziemy także potrzebować tzw. wkładu własnego i to w niebagatelnej kwocie. Staramy się pozyskać te pieniądze różnymi kanałami, między innymi na drodze sprzedaży cegiełek” - dodaje na wiceprzewodnicząca Zarządu Koła.

Akcja rozprowadzania cegiełek będzie kontynuowana także w tym roku. Ponadto można na ten cel przeznaczyć pieniądze w ramach odpisu 1 proc. podatku na rzecz PSOUU Koło w Jarosławiu (KRS 0000010902).

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook