Abp Michalik: prośmy Pana Jezusa o dobre przeżycie Wielkiego Postu

xmf, Przemyśl, 2016-02-10

Warto w duchu krzyża skłonić głowę przed zachętą Pana Jezusa i prosić o Jego łaski i pomoc w przeżywaniu Wielkiego Postu – mówił metropolita przemyski abp Józef Michalik podczas Eucharystii sprawowanej w Środę Popielcową w przemyskiej archikatedrze.

Wołanie "Nawróćcie się" jest wołaniem skierowanym do każdego z nas wołanie. Mam się nawrócić właśnie ja. Każdy z nas ma ten krok w kierunku Pana Boga, w kierunku powrotu do bliższego kontaktu z Panem Bogiem, uczynić. Wtedy ten post będzie twórczy – mówił metropolita przemyski.

Abp Michalik zwrócił uwagę na potrzebę czynu i świadectwa w budowaniu relacji z Panem Bogiem: Wierzymy, że mamy współudział w wypracowywaniu naszego zbawienia. Że nasza wiara potrzebuje czynu, świadectwa, że potwierdzamy nasza wiarę naszym życiem.

Abp Michalik podkreślił także rolę kapłanów w prowadzeniu wiernych przez Wielki Post. Odnosząc się do wołania proroka Joela, hierarcha wzywał, aby kapłani najpierw płakali nad swymi grzechami, po ty, by następnie mogli pośredniczyć w nawróceniu człowieka. Jest to dodatkowe wyzwanie i dodatkowe zadanie dla nas, kapłanów, żebyśmy ten Wielki Post spędzili na głębszej modlitwie za nasz lud, Kościół za ojczyznę naszą, która także potrzebuje tego uzdrowienia, żeby atmosfera moralna prawości i uczciwości zapanowała w sumieniach i mogła zapanować w całym narodzie.

Na koniec metropolita przemyski przypomniał, że modlitwa, post i radosna jałmużna, to podstawa przeżywania Wielkiego Postu, w którym mamy uczyć się przyjmować krzyż Chrystusa w duchu posłuszeństwa i uniżenia.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook