Bp Jamrozek: dziękujmy za pojednanie nas z Ojcem i z ludźmi

xmf, Przemyśl, 2016-03-26

Dzisiaj jest doskonała okazja, żeby podziękować Jezusowi za Jego dzieło zbawienia dokonane na krzyżu, za pojednanie nas z Ojcem i z ludźmi - mówił bp Jamrozek, biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej, podczas Liturgii Męki Pańskiej sprawowanej w archikatedrze Wniebowzięcia Najświętszej Mari Panny i św. Jana Chrzciciela. W liturgicznych obchodach Wielkiego Piątku uczestniczyli także abp Józef Michalik i bp Adam Szal.

W homilii bp Jamrozek zwrócił uwagę na trzy prawdy, które autor listu do Hebrajczyków przekazuje wszystkim wierzącym. Pierwsza prawd mówi o tym, że zbawienia dokonał Jezus Chrystus: „On został wywyższony na krzyżu On poniósł tam śmierć bo On jest Synem Bożym. Pan który nas odkupił będąc Synem Bożym przychodzi na ziemię po to żeby nas zbawić. Widząc naszą nędzę spowodowaną oddaleniem od Boga przez grzech pierworodny, wchodzi z miłością do naszego życia i współczuje naszym słabościom przez to pokazuje także oblicze Bożego Miłosierdzia – mówił kaznodzieja.

Drugą prawdę, którą podkreślił przemyski biskup jest prawda o tym, że przez Słowo Boże człowiek może słuchać Boga i autentycznie się nawracać. „Tak bardzo umiłował człowieka ze chciał aby nikt nie zginął, dlatego najwięksi grzesznicy mają udział w Jego zbawczym dziele i mogą oglądać Go twarzą w twarz, kiedy się nawracają To nawrócenie prowadzi do przemiany życia do tego, człowiek nawrócony zaczyna słuchać Bożego słowa i Nim żyć na co dzień i potem poznaje świat moje nawrócenie, kiedy ja tym słowem żyje staram się realizować je w moim życiu bo wiem, że to słowo daje życie wieczne”

Trzecią prawdę, którą naświetlił bp Jamrozek jest posłuszeństwo Chrystusa, które stało się fundamentem naszego zbawienia. „Jezus zbawił nas przez posłuszeństwo, które realizował przez całe swoje życie, które bardzo wiele kosztowało. Zresztą to posłuszeństwo kosztuje najwięcej także nas wierzących”. Według Hierarchy owocem posłuszeństwa było zbawienie całego świata i prowadzenie ludzi do Ojca.

Przemyski biskup pomocniczy zwrócił uwagę, że belki krzyża wskazują na jedność z Ojcem niebieskim oraz w poziomej belce, że „Jezus nas zjednoczył i chce żebyśmy nie byli podzieleni, ale trwali razem z innymi pod Jego krzyżem.”

Według bp Jamrozka to Chrystus gorąco umiłował każdego człowieka i pokazał na krzyżu, że nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje życie za przyjaciół swoich. Biskup wezwał także wiernych, aby miłość, która człowiek otrzymuje od Zbawiciela była konkretnie realizowana i przejawiała się w posłudze najbardziej potrzebujących.

Tradycyjnie po Liturgii Męki Pańskiej Najświętszy Sakrament przeniesiono w uroczystej procesji do Bożego grobu, który znajduje się w bocznej kaplicy przemyskiej archikatedry.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook