Radom: odnaleziono cenne dokumenty dotyczące najstarszej parafii

rm, Radom, 2016-03-22

Cenne dokumenty odnaleziono w parafii św. Jana w Radomiu. Wśród nich są m.in. przywileje królewskie, spis inwentarzowy najstarszej radomskiej biblioteki, wykaz ofiar na rzecz parafii oraz dokumenty procesowe. - To unikalne dokumenty, świadectwo życia parafii, ale i miasta - powiedział dr Dariusz Kupisz, radomski historyk.

Dokumenty zachowały się dzięki ks. Piotrowi Górskiemu, który 100 lat temu oprawił je w jeden wolumin - w sumie 500 kart. Księgę odnalazł ks. Mirosław Nowak, proboszcz parafii farnej. - Była zawilgocona. Trzeba było poddać ją osuszeniu, bez otwierania, by nie zniszczyć zawartości - powiedział ks. Nowak. Po otwarciu okazało się, że wewnątrz znajdują się dokumenty sięgające XVI w. Teraz staną się przedmiotem badań historyków.

Zdaniem Dariusza Kupisza, cenne znalezisko wzbogaci wiedzę na temat Radomia z czasów staropolskich, bowiem - jak mówi - niewiele źródeł z tego okresu się zachowało, a bogactwo pism, znajdujących się w księdze, może zachwycić niejednego miłośnika historii.

W odnalezionej księdze znajdują się oryginały i kopie dokumentów. Dotyczą głównie radomskiej fary, ale też kościoła św. Wacława i historii Radomia. Wśród zachowanych pism są fragmenty wizytacji biskupich z XVII i XVIII w. i szereg dokumentów procesowych, które zostały wytworzone albo na radomskim ratuszu, albo na radomskim zamku.

Jednym z najcenniejszych dokumentów jest kopia przywileju króla Kazimierza Wielkiego z 1357 roku, który nadał mieszczaninowi łąkę we wsi Dzierzków. W księdze jest oryginał inwentarza biblioteki radomskiej z 1598 r., przywileje królewskie znane w odpisach ksiąg grodzkich od XVI do XVIII w. Jest tu także dokument z czasu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego wystawiony dla proboszcza fary przez Kancelarię Referendarii Koronnej z podpisem marszałka Stanisława Małachowskiego.

Ks. prał. Edward Poniewierski, kanclerz kurii biskupiej poinformował, że księga zostanie poddana dygitalizacji, a skany będą udostępnione w internecie.

Odnaleziona księga powstała 5 kwietnia 1916 roku i opisana była słowami: "Dokumenty stare dotyczące się kościoła farnego w Radomiu, zebrałem i oprawić kazałem, by nie zaginęły. Ks. Piotr Górski – prałat katedry sandomierskiej, proboszcz parafii radomskiej".

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook