Święty Krzyż: sympozjum „Dziedzictwo Świętego Krzyża. Sacrum – kultura – natura" (zapowiedź)

apis, Święty Krzyż, 2016-03-30

Sympozjum naukowe pt. „Dziedzictwo Świętego Krzyża. Sacrum – kultura – natura" odbędzie się 2 kwietnia w świętokrzyskim klasztorze Misjonarzy Oblatów MN. Zwieńczy je następnego dnia w bazylice mniejszej uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem biskupa sandomierskiego Krzysztof Nitkiewicza, który objął nad konferencją patronat.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się dziś w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, wojewoda Agata Wojtyszek poinformowała, że głównym celem sympozjum jest upamiętnienie roku jubileuszowego 1050. rocznicy chrztu Polski.

- Poruszane przez wybitnych znawców historii Świętego Krzyża zagadnienia dotyczyć będą kwestii związanych z dziedzictwem narodowym, historii klasztoru oraz roli kultury chrześcijańskiej i jej wpływu na dzieje Polski – podkreśliła wojewoda Agata Wojtyszek.

Superior świętokrzyskich oblatów o. Zygfryd Wiecha OMI zwrócił uwagę na to, że konferencja naukowa wpisuje się również w obchodzoną w tym roku 200. rocznicę istnienia Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej oraz 80. rocznicę przybycia oblatów na Święty Krzyż.

Prof. Krzysztof Bracha z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach podkreślił, że z punktu widzenia dziejów Polski Święty Krzyż to miejsce kultu religijnego i serce nie tylko regionu, ale całego kraju. – Dlatego nasza konferencja „Dziedzictwo Świętego Krzyża. Sacrum – kultura – natura" ma wymiar ogólnopolski – podkreślił współorganizator.

Na potwierdzenie, że sympozjum ma charakter ogólnopolski, wojewoda Agata Wojtaszek poinformowała, że patronat nad sympozjum objęło trzech ministrów – kultury i dziedzictwa narodowego, środowiska oraz spraw wewnętrznych i administracji.

Podczas sympozjum swoje referaty i wykłady zaprezentują naukowcy z uczelni: wrocławskiej, warszawskiej, krakowskiej i kieleckiej. Prof. dr hab. Zbigniew Myczkowski (PK Kraków) będzie mówił o potrzebie zintegrowanej ochrony; przyrody, dziedzictwa kulturowego i krajobrazu Świętego Krzyża

Prof. dr hab. Krzysztof Bracha (IH UJK Kielce) wygłosi wykład pt. „Od 'Kazań świętokrzyskich' do 'Pieśni łysogórskich'. Najstarsze dziedzictwo piśmiennicze opactwa benedyktynów łysogórskich w kulturze narodowej”.

Prof. dr hab. Adam Massalski (WSP im. J. Korczaka Warszawa) opowie na temat świętokrzyskiego klasztoru będącego po kasacie w latach 1819-1915. Prof. dr hab. Marek Przeniosło (IH UJK Kielce) będzie mówił o więźniach w świętokrzyskich kazamatach w okresie międzywojennym.

Prof. dr hab. Marek Derwich (IH UWr Wrocław) wypowie się na temat losów dziedzictwa kulturowego po benedyktynach świętokrzyskich (XIX-XXI w.) O. Dariusz Malajka OMI, kustosz świętokrzyskiej bazyliki mniejszej będzie mówił o oblatach łysogórskich w kontekście świętokrzyskiego dziedzictwa utraconego, przejętego i żywego. O świętokrzyskim poznawaniu świata opowie prof. dr hab. Jarosław Różański OMI (UKSW Warszawa).

Organizatorami sympozjum naukowego są: wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, świętokrzyscy Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, Świętokrzyski Park Narodowy. Współorganizatorem wydarzenia są m.in. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Politechnika Świętokrzyska, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Starostwo Powiatowe w Kielcach.

Święty Krzyż to najstarsze polskie sanktuarium. Przechowywane są w nim relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Opactwo benedyktyńskie założył tu Bolesław Chrobry w 1006 r. Obecnie opiekę nad nim sprawują Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook