Bp Dec: najpiękniejsze pomniki naszej kultury wyrosły z gleby Ewangelii

xdm, Świdnica, 2016-01-10

„Historia pokazała, że w ciągu dziesięciu wieków to właśnie chrześcijaństwo kształtowało naszą narodową kulturę, wydało wielu świętych i bohaterów narodowych. Bez żadnej przesady możemy powiedzieć, że najpiękniejsze pomniki naszej kultury wyrosły z gleby Ewangelii” – napisał bp Ignacy Dec w liście pasterskim na niedzielę Chrztu Pańskiego do wiernych diecezji świdnickiej.

„Chrzest Jezusa – chrzest Polski i nasz chrzest”, taki tytuł nosi list pasterski bp Ignacego Deca do wiernych diecezji świdnickiej uświadamiający, jaką rolę odgrywa sakrament chrztu w Kościele, państwie Polskim oraz w codziennym życiu chrześcijanina. List został odczytany dzisiaj we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji.

Bp Dec odnosząc się do 1050. rocznicy chrztu Polski wskazał, że zarówno Polska, jak i cała Europa wiele zawdzięcza chrześcijaństwu i tym samym dzisiaj i w przyszłości ma obowiązek bronić wartości ewangelicznych w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.

W dalszej części listu biskup świdnicki wyjaśnia, jakie są konsekwencje przyjętego chrztu. „W przyjętym sakramencie chrztu zostaliśmy obmyci z grzechu pierworodnego i naznaczeni świętą pieczęcią Ducha Świętego. Bóg Ojciec, przez Chrystusa, w Duchu Świętym uczynił nas swoimi dziećmi, braćmi Jezusa i świątynią Ducha Świętego. W sakramencie chrztu św. dostąpiliśmy niezwykłego wyniesienia. Przez łaskę darmo daną staliśmy się uczestnikami Boskiej natury. To właśnie w czasie naszego chrztu Duch Święty zstąpił na nas i Ojciec Niebieski przyjął nas jako swoje przybrane dzieci: umiłowanych synów i córki” – napisał biskup.

Mówiąc o wydarzeniach przyjęcia sakramentu chrztu przez każdego wiernego, hierarcha zachęcił, aby z wdzięcznością obchodzić rocznicę narodzin dla Boga, do życia dziecka Bożego, ale również do stawiania sobie pytania: czy żyjemy łaską chrztu świętego, czy jesteśmy dla drugich miłosierni, czy dążymy do naszej świętości?

Biskup wskazał, aby w życiu codziennym, mimo przeróżnych trudności, podejmować trud bycia dobrym, uczciwym, prawym, miłosiernym, a tym samym dążyć do świętości. „Patrząc na Chrystusa i Jego ochrzczonych przyjaciół trzeba powiedzieć, że każdy czas jest stosowny, by dobrze czynić, aby być miłosiernym, by żyć Ewangelią, by stawać się świętym. W każdym czasie można przecież być dobrą matką, dobrym ojcem, dobrym mężem, dobrą córką, teściową, synową, dobrym dzieckiem, uczniem, pracownikiem, samorządowcem, politykiem. Bóg nam powiedział naprawdę podczas naszego chrztu: ‘w tobie mam upodobanie’. Nie zawiedźmy zatem Bożego zaufania i Jego miłosierdzia. Myślmy, mówmy i postępujmy jak przystało na ochrzczonych, prawdziwych uczniów Chrystusa” – zakończył swój list bp Dec.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook