Bp Dec: modląc się o jedność, winniśmy umacniać się w pokorze i miłości

xdm, Świdnica, 2016-01-21

„Modląc się za Jezusem o jedność wśród pasterzy Kościoła i owczarni Chrystusowej, winniśmy umacniać się w pokorze i miłości” – mówił biskup świdnicki Ignacy Dec podczas nabożeństwa ekumenicznego w ewangelicko-augsburskim Kościele Pokoju pw. Trójcy Świętej w Świdnicy. Nabożeństwo odbyło się w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Modlitwom przewodniczył biskup diecezji wrocławskiej kościoła ewangelicko – augsburskiego, ks. Waldemar Pytel, a zarazem proboszcz parafii przy Kościele Pokoju.

W homilii bp Dec podjął dwie refleksje, pierwsza dotyczyła hasła tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan: „Wezwani, aby ogłaszać wielkie dzieła Boże” (1P 2,9), druga natomiast poświęcona była przesłaniu biblijnych czytań.

Nawiązując do tegorocznego hasła: „Wezwani, aby ogłaszać wielkie dzieła Boże” bp Dec stwierdził, że jako chrześcijanie jesteśmy w obowiązku, aby ogłaszać wielkie dzieła Boże naszym słowem i postępowaniem. „Ten świat, w którym żyjemy. To jest wielki nasz dom. Pan Bóg go stworzył dla nas, którzy tu na ziemi nosimy w sobie Jego obraz i podobieństwo. W tym świecie Bożym zostaliśmy powołani do życia. Trzeba powiedzieć, że dziełem Bożym jest każdy z nas, jest każdy człowiek. Następnym dziełem Pańskim jest powołanie narodu izraelskiego i danie mu prawa moralnego - Dekalogu. Największym dziełem Boga jest wcielenie Syna Bożego, przyjście na świat Mesjasza, Jezusa Chrystusa. Wielkim dziełem Boga jest dzieło odkupienia. Jezus Chrystus swoją śmiercią i zmartwychwstaniem wykupił nas z niewoli grzechu. Kolejnym wielkim dziełem Pana jest nasze uświęcenie w Kościele i poprzez Kościół. Spinającym zaś wielkim dziełem Pana jest miłość Pana Boga, która objawia się i uzewnętrznia we wspomnianym dziele stworzenia, wcielenia i odkupienia” – tłumaczył bp Dec.

W dalszej części homilii biskup świdnicki nawiązując do wydarzeń z Ostatniej Wieczerzy podkreślał, że w modlitwie arcykapłańskiej Jezus prosi Ojca, aby nie tylko wybrani przez Niego uczniowie byli jedno, ale także, aby ich słuchacze, mówiąc naszym językiem, aby wierni świeccy pozostawali w jedności. „Prośba Jezusa ciągle jeszcze jest niespełniona. Bóg ma kłopot z zaprowadzeniem jedności wśród ludzi, bo szanuje wolność każdego człowieka. Pozostawanie w jedności nie może być przymusem, musi się dokonywać w wolności dzieci Bożych. Co jest największą przeszkodą w zaprowadzaniu jedności wśród wierzących w Chrystusa? Z pewnością miłość własna, pycha, brak miłości i przebaczenia, chęć znaczenia” – mówił bp Dec.

Na zakończenie biskup świdnicki zachęcił wszystkich zgromadzonych, aby żarliwa modlitwa stała się skromnym przyczynkiem do modlitwy wszystkich podzielonych chrześcijan o jedność odkupionych przez Chrystusa dzieci Bożych.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook