Bp Bałabuch: pojednanie jest centralnym zadaniem Kościoła

xdm, Świdnica, 2016-02-11

Tegoroczna inauguracja Wielkiego Postu w Świdnicy miała miejsce po nabożeństwie stacyjnym w kościele św. Józefa. Następnie, w trakcie pokutnej procesji do katedry odśpiewano Litanię do Wszystkich Świętych, prosząc, aby czas wielkopostnej pokuty wydał jak najlepsze owoce. Procesja stała się okazją do dania świadectwa wiary oraz przypomniała mieszkańcom miasta, że zaczął się Wielki Post, czas nawrócenia i pojednania.

Uroczystościom Środy Popielcowej w katedrze świdnickiej przewodniczył biskup Adama Bałabuch z duchowieństwem, osobami życia konsekrowanego, klerykami Seminarium Duchownego oraz licznie zgromadzonymi mieszkańcami Świdnicy.

W homilii bp Bałabuch wskazywał, że czas Wielkiego Postu w sposób szczególny ukierunkowuje wszystkich na pojednanie, które jest centralnym zadaniem Kościoła. – W tym szczególnym czasie łaski Wielkiego Jubileuszu Miłosierdzia, rozpoczynając czas czterdziestodniowej pokuty w sposób szczególny pragniemy pochylić się nad Miłosierdziem Boga, które objawia się w łasce pojednania. Przypominając słowa św. Pawła: „W imię Jezusa Chrystusa: prosimy pojednajcie się”, czujmy się adresatami tych słów i niech one staną się dla wszystkich drogowskazem na czas Wielkiego Postu - mówił celebrans.

- Pojednanie jest pragnieniem utraconej jedności oraz ma związek z podziałami, jakie nękają współczesne społeczeństwa, a także współczesne rodziny. Podstawową przyczyną każdego rozłamu, każdego podziału między ludźmi, a przede wszystkim przyczyną podziału pomiędzy człowiekiem, a Bogiem jest grzech – podkreślał bp Bałabuch.

Kaznodzieja zauważył, że pełne pojednanie wymaga uwolnienia się od grzechu. Grzechu, który musi zostać z życia ludzkiego wykorzeniony. – Wykorzenienie grzechu będzie widoczne wtedy, gdy skutkiem pojednania stanie się nasze nawrócenie. Nawrócenie, które wyraża się poprzez uczynki pokutne, o których mówi nam dzisiaj w Liturgii sam Jezus Chrystus. Dlatego bardzo potrzebne są w codziennym życiu i post, konieczna jest modlitwa, ale także bardzo ważna jest jałmużna, która otwiera nasze serca – powiedział hierarcha.

Bp Bałabuch zaznaczył, że pojednanie ma też bliski związek z przebaczeniem, które oznacza całkowite wyzbycie się gniewu, wyzbycie się żalu, urazy do kogoś, odpuszczenia oraz darowania komuś win. – Pojednanie jest ogromną łaską, darem od samego Boga. Łaska ta ma źródło w tajemnicy Chrystusa Odkupiciela. On jest sprawcą pojednania. Dokonał tego przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Pamiętajmy, że posługa jednania człowieka z Bogiem, a także samym z sobą, z braćmi, z całym stworzeniem, jest centralnym zadaniem Kościoła – podkreślał kaznodzieja.

Hierarcha zwrócił także uwagę, że pojednanie dokonuje się w sakramencie pokuty, w konfesjonale. – Najcenniejszym owocem przebaczenia, uzyskanym w sakramencie pokuty jest pojednanie człowieka z Bogiem. To jednanie rodzi, także pojednanie człowieka z braćmi i siostrami. Nie zapominajmy o tym, w szczególnym czasie Jubileuszu Miłosierdzia oraz czasie czterdziestodniowej pokuty, aby nasza codzienna droga była związana z łaską przebaczenia i pojednania – zakończył biskup Adama Bałabuch.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook