Świdnica: konferencja historyczna nt. 1050. rocznicy Chrztu Polski

xdm, Świdnica, 2016-03-05

„Polska 966-2016. W 1050. rocznicę Chrztu Polski” - to temat konferencji historycznej zorganizowanej 5 marca w Wyższym Seminarium Duchownym w Świdnicy. Konferencja odbyła się w ramach Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski.

Wśród prelegentów sesji popularno-naukowej, zorganizowanej przez Wyższe Seminarium Duchowne w Świdnicy, byli m.in. ks. prof. dr hab. Józef Swastek (PWT Wrocław), który w swoim przedłożeniu mówił do licznie zebranych w auli seminarium duchownego kapłanów, katechetów, studentów teologii oraz alumnów o politycznych, społecznych i religijnych konsekwencjach Chrztu Polski.

– Przez Chrzest Polska została włączona do krajów Europy zachodniej oraz kultury i łacińskiej cywilizacji, i od X wieku obficie czerpie z bogactwa kultury chrześcijańskiego zachodu z czasem ten skarbiec wzbogacając. Dlatego też, obecnie nie musi wchodzić do Europy, jako ubogi petent, gdyż tkwi w niej od tysiąca lat. Jej zaś wkład w kulturę europejską jest daleko większy, aniżeli tych krajów, które przypisują sobie patent na europejskość – mówił ks. prof. Swastek.

Kolejnym prelegentem był ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk (UKSW Warszawa), który w trakcie swojego przedłożenia, mówił o początkach chrześcijaństwa na Śląsku. – Przyjęcie religii chrześcijańskiej obrządku łacińskiego powiązane było z problemem przynależności Śląska do Czech i do państwa Wiślan Mieszka I – mówił prelegent, dodając: - Rozwój chrześcijaństwa nastąpił z chwilą utworzenia biskupstwa wrocławskiego i jego wejścia w skład metropolii gnieźnieńskiej, erygowanej w 1000 r. Potrzeba było wielkiego wysiłku ewangelizacyjnego, aby nastąpiła chrystianizacja całego społeczeństwa śląskiego – podkreślał ks. prof. Mandziuk.

Ponadto uczestnicy spotkania mieli okazję wziąć udział w panelu dyskusyjnym, który prowadził znany dziennikarz, publicysta, autor programów radiowych i telewizyjnych Jan Pospieszalski. Podczas burzliwej dyskusji poruszany był temat: „Wpływu chrześcijaństwa na Polską kulturę narodową”, w której udział wzięli: ks. prof. dr hab. Ignacy Dec, biskup świdnicki; ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk (UKSW Warszawa); ks. prof. dr hab. Józef Swastek (PWT Wrocław); ks. dr Stanisław Chomiak (Świdnica); Gabriel Maciejewski, Coryllus, pisarz, bloger oraz Henryk Smolny, dyrektor Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa.

Na zakończenie sesji popularno-naukowej w kaplicy seminarium duchownego miała miejsce uroczysta Msza św. pod przewodnictwem bp Ignacego Deca, biskupa świdnickiego, który wręczył prelegentom odznaczenie diecezjalne pierścień św. Stanisława.

XV sesja popularno-naukowa, została objęta honorowy patronat biskupa świdnickiego Ignacego Deca oraz ks. prof. dr hab. Włodzimierza Wołyńca, rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook