Bp Dec: Polska wierna chrześcijaństwu, zachęca Europę do duchowego zmartwychwstania

xdm, Świdnica, 2016-03-27

Tegoroczne święta wielkanocne obchodzone w roku 1050. rocznicy przyjęcia chrztu przez nasz naród, są dla nas wezwaniem, aby przez wierność tradycjom chrześcijańskim przyczynić się do duchowego zmartwychwstania Europy i całego świata – podkreślił biskup Ignacy Dec. Biskup świdnicki przewodniczył Mszy św. rezurekcyjnej w katedrze św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy.

W homilii hierarcha mówił o tym, jakie znaczenie ma zmartwychwstanie Chrystusa dla każdego wierzącego, Europy oraz umiłowanej Ojczyzny.

Mówiąc o przesłaniu Chrystusa Zmartwychwstałego dla każdego wierzącego, bp Dec stwierdził: „Zmartwychwstanie Chrystusa oznacza dla nas, że ostateczne słowo należy do prawdy i do miłości, a nie do kłamstwa, zła i grzechu. Zmartwychwstanie potwierdza regułę, że kto się uniża jest wywyższony, a kto się wywyższa jest poniżony. Przez cierpienie przeżywane z Bogiem w uniżeniu idziemy do chwały, do wywyższenia, gdyż zmartwychwstanie Chrystusa jest dla nas wezwaniem, abyśmy szukali tego, co w górze, abyśmy życie ziemskie przeżywali w perspektywie życia wiecznego”.

Wskazując na wartości, jakie niesie Zmartwychwstały dla Europy, hierarcha zauważył, że tegoroczne święta wielkanocne upływają w Europie pod znakiem żałoby po zamachach terrorystycznych w Brukseli, a także rozchodzą się na teren Europy tendencje przeciw Kościołowi katolickiemu. „Jest rzeczą powszechnie znaną, że europejskie miasta, w tym belgijskie, od lat wycofują się z oficjalnego świętowania Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy, aby nie urażać uczuć religijnych muzułmanów i ateistów. Pod taką zasłoną kryje się programowa ateizacja życia publicznego w zachodniej Europie, która ogromnie rujnuje kulturę Starego Kontynentu. Wytworzono samobójczą wręcz nienawiść do wszystkiego, co tradycyjnie europejskie, przede wszystkim do katolicyzmu i tradycji narodowych. Do Europy spod znaku nowej lewicy islamiści nie czują nic innego poza pogardą. Ta pogarda wyraża się między innymi w zamachach bombowych i mordowaniu niewinnych ludzi” – mówił biskup świdnicki.

„Czas pokazuje, że nie wystarczy twarda polityka wobec świata islamu. Potrzeba przede wszystkim duchowego odrodzenia, zmartwychwstania Europy. Europa gardząca chrześcijaństwem skazuje siebie na zagładę i stwarza niebezpieczeństwo upadku cywilizacji łacińskiej. Dyrygenci Unii Europejskiej uważają, że Bóg jest im niepotrzebny do stworzenia jednego państwa na naszym kontynencie. W wielu krajach Europy Zachodniej prezentuje się fałszywą wizję historii. Naucza się tam, że cywilizacja w Europie pojawiła się dopiero w wyniku rewolucji francuskiej – pod koniec XVIII wieku, a to, co działo się wcześniej, było pokłosiem ciemnego Średniowiecza. Tymczasem prawda jest inna. Rzetelni historycy informują, że europejska nauka rodziła się i rozwijała na średniowiecznych uniwersytetach katolickich. Kościół nauczył Europę czytać i pisać. Stał się promotorem nie tylko nauki, kultury, ale także szpitalnictwa i opieki nad chorymi, ubogimi i bezdomnymi. Chrześcijaństwo broniło zawsze życia zwłaszcza w fazie prenatalnej i końcowej, promowało godność osoby ludzkiej. Takie jest przesłanie dla Europy Zmartwychwstałego, aby bronić wartości, których uczy nauka Kościoła” – podkreślił bp Dec.

Mówiąc o przesłaniu, jakie niesie zmartwychwstanie Chrystusa dla umiłowanej Ojczyzny biskup świdnicki zachęcił, aby tegoroczne święta wielkanocne obchodzone w roku 1050. rocznicy przyjęcia chrztu przez naród Polski, były dla każdego Polaka wezwaniem, aby przez wierność wartościom chrześcijańskim i narodowym zapoczątkować europejskie odrodzenie. „Polska przez swoją wierność tradycjom chrześcijańskim może przyczynić się do duchowego zmartwychwstania zachodniego świata” – podkreślił biskup Ignacy Dec.

Na zakończenie biskup świdnicki modlił się: „Panie Jezu Chryste, stajemy dzisiaj z pierwszymi uczniami przy Twoim pustym grobie. Ten pusty grób odkryty w poranek wielkanocny zrobił na uczniach wielkie wrażenie. Chcemy i my dziś ulec temu wrażeniu, chcemy nową wiarą uwierzyć, że zmartwychwstałeś i jesteś wśród nas i jesteś na świecie. Nie wszyscy w Ciebie wierzą i nie wszyscy Cię kochają. Już tyle razy chciano cię wypędzić z naszej ziemi, z Twojej ziemi. I dzisiaj widzimy tych, którzy walczą z Tobą, nie wierzą w Twoje zmartwychwstanie i chcą Cię zepchnąć na margines historii. Prosimy dziś Cię, uwolnij nas od różnych lęków. Pomnażaj naszą przytłumioną radość. Daj nam Cię rozpoznawać przy łamaniu Chleba w naszych świątyniach. Przymnóż nam wiary, nadziei i miłości, abyśmy byli dzisiaj jak najlepszymi świadkami Twego zmartwychwstania” – zakończył.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook