Tarnów: ks. dr Jan Bartoszek został Misjonarzem Miłosierdzia

eb, Tarnów, 2016-01-10

Papież Franciszek mianował ks. dr. Jana Bartoszka Misjonarzem Miłosierdzia na okres Jubileuszu Miłosierdzia. Otrzymał tę nominację jako jedyny kapłan z diecezji tarnowskiej.

Jego zadaniem będzie głoszenie miłosierdzia Bożego podczas wielkopostnych rekolekcji, kazań i katechez. Istotnym elementem posługi ma być spowiadanie. Na mocy przywileju papieża, będą to też kapłani, którym Ojciec Święty udzieli władzy zwalniania z kar kościelnych, która zwyczajnie jest zastrzeżona Stolicy Apostolskiej.

„Ta nominacja jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem, zadaniem i zobowiązaniem. Jestem wdzięczny Ojcu Świętemu za przyjęcie mojej kandydatury i Biskupowi Tarnowskiemu za rekomendację, bo to z jego rekomendacji ta nominacja wypływa – mówi ks. Bartoszek.

Abp Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji w specjalnym liście, życzy kapłanowi owocnej pracy duszpasterskiej i informuje, że jego kandydatura jako Misjonarza Miłosierdzia została przedstawiona Ojcu Świętemu i pozytywnie rozpatrzona.

Papież Franciszek osobiście spotka się z Misjonarzami Miłosierdzia 9 lutego 2016 roku, aby porozmawiać o posłudze, która ich czeka. Natomiast 10 lutego, czyli w Środę Popielcową, papież pośle Misjonarzy do ich nowych zadań.

Ks. dr Jan Bartoszek (ur. 1979) jest kapłanem diecezji tarnowskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 2004 r. Od kilku lat jest zastępcą dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz pełni funkcję asystenta kościelnego Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, ponadto należy do Diecezjalnej Komisji Kaznodziejskiej. Jest autorem wielu publikacji, głównie z zakresu teologii pastoralnej i homiletyki, redaktorem “Materiałów Homiletycznych”, współredaktorem ogólnopolskich materiałów formacyjnych dla Akcji Katolickiej, organizatorem konferencji i sympozjów naukowych.

Posługa Misjonarza Miłosierdzia jest opisana w punkcie osiemnastym bulii Misericordiae vultus. Tam Ojciec Święty nakreślił ogólnie, jakie zadania stoją przez Misjonarzem Miłosierdzia, kim on jest i czego od Misjonarza Miłosierdzia Ojciec Święty oczekuje.

„Podczas Wielkiego Postu w tym Roku Świętym zamierzam wysłać Misjonarzy Miłosierdzia. Będą znakiem matczynej troski Kościoła o Lud Boży, aby wszedł on w głębokości bogactwa tej tajemnicy tak fundamentalnej dla naszej wiary. Będą przede wszystkim żywym znakiem tego, jak Ojciec przygarnia tych, którzy szukają jego przebaczenia. Będą Misjonarzami Miłosierdzia, ponieważ będą kształtować ze wszystkimi spotkanie pełne człowieczeństwa, źródło uwolnienia, bogate w odpowiedzialność za przezwyciężenie trudności i podjęcie nowego życia otrzymanego w Chrzcie świętym…Niech zostaną zorganizowane w diecezjach „misje ludowe”, tak aby misjonarze ci stali się zwiastunami radości i przebaczenia” - napisał papież Franciszek.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook