Tarnów: diecezjalne dziękczynienie za beatyfikację o. Zbigniewa Strzałkowskiego

eb, Tarnów, 2016-02-01

Diecezja tarnowska podziękowała za beatyfikację męczenników bł. ojca Michała Tomaszka oraz pochodzącego z podtarnowskiej Zawady bł. ojca Zbigniewa Strzałkowskiego. Podczas uroczystości w katedrze, prowincjał franciszkanów o. Jarosław Zachariasz przekazał parafii relikwie bł. o. Zbigniewa.

„Ufam, że obecność Jego relikwii w Tarnowie we wspólnocie tutejszego Kościoła przyniesie obfite owoce w życiu duchowym diecezjan. Niech moc wiary bł. o Zbigniewa, jasny płomień Jego miłości, pokój, który niósł aż do męczeństwa będą w sercach wszystkich wielbiących Boga za Jego przyczyną” – powiedział prowincjał o. Jarosław Zachariasz.

Za relikwie podziękował biskup tarnowski Andrzej Jeż.

„Przyjmujemy ten wielki dar z wdzięcznością całując relikwie naszego męczennika, bł. Zbigniewa niejako składamy pocałunek na całym Jego życiu i męczeńskiej śmierci, składamy pocałunek na świętości Boga, która w nim zamieszkała. Radujemy się z faktu, że powrócił do nas, ochrzczony tutaj w katedrze wraca w relikwiach, będąc dla nas patronem czuwając nad naszą diecezją, miastem, nad swoją parafią. Głęboko wierzymy, że za Jego wstawiennictwem będziemy tutaj wypraszać wiele łask, przede wszystkim łaskę świętości” – dodał biskup tarnowski.

Diecezjalne dziękczynienie za wyniesienie na ołtarze rodaka wpisało się w obchody Dnia Życia Konsekrowanego, stąd na uroczystości zgromadzili się przedstawiciele różnych zgromadzeń, w tym ojcowie franciszkanie z Krakowa razem z klerykami.

Po nieszporach rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Jeża.

Na początku, proboszcz katedry ks. Adam Nita powitał uczestników, a szczególnie rodzinę bł. o. Zbigniewa i podziękował jej za dar błogosławionego, za Jego świadectwo wiary i wierność Chrystusowi.

W kazaniu prowincjał franciszkanów o. Jarosław Zachariasz mówił, że przygotowując się do beatyfikacji stawiano wiele pytań m.in. jakie znaczenie ma śmierć męczenników, ale jak dodał dziś żadne z postawionych wtedy pytań nie było najważniejsze.

Kluczem do zrozumienia świętego jest pytanie nie o niego samego, ale pytanie o Boga, w którego wierzył - podkreślił ojciec prowincjał.

„Najważniejsze jest pytanie o Chrystusa. Kim jesteś Panie? Kim w życiu błogosławionego Zbigniewa był Bóg, Kim jest dla mnie?” - dodał.

O. Jarosław Zachariasz mówił, że Bóg, który do nas przemawia przez męczeństwo bł. o. Zbigniewa i Michała jest Bogiem, który chce królować w naszych sercach i takim daje nam się poznać i zobaczyć. „On i tylko On jest zdolny przywrócić człowiekowi nadzieję i pokój” - mówił.

Po Eucharystii uczestnicy dziękczynienia otrzymali obrazki z relikwiami II stopnia bł. Zbigniewa Strzałkowskiego i jego współbrata bł. Michała Tomaszka. Obaj zostali zamordowani w Pariacoto blisko ćwierć wieku temu, a beatyfikowani 5 grudnia 2015 r. w Chimbote w Peru.

Polscy franciszkanie byli świadkami Chrystusa, odważnie głosili Ewangelię i za wiarę zginęli z rąk bojówkarzy ze Świetlistego Szlaku.

W uroczystościach beatyfikacyjnych uczestniczyła delegacja z diecezji tarnowskiej na czele z biskupem Andrzejem Jeżem, a także rodziny i przyjaciele misjonarzy oraz przedstawiciele zakonu franciszkanów.

Ks. Czesław Haus, były tarnowski misjonarz w Peru, który uczestniczył w beatyfikacji w Peru mówi, że pamięć o męczennikach trwa w tamtym kraju.

„Jestem przekonany, że któregoś dnia, dzięki pracy polskich ojców franciszkanów kontynuujących dzieło Zbigniewa i Michała w Pariacoto, miejsce to będzie miejscem pielgrzymek wiernych, którzy wypraszać będą przez wstawiennictwo swoich ukochanych ojców Zbigniewa i Michała, potrzebne łaski do szlachetnego i godnego życia. Że dewiza ich życia - tj. miłość aż do męczeńskiej śmierci, przyniesie pokój utrudzonemu przez terroryzm narodowi peruwiańskiemu. Również i my Polacy dziękujemy Bogu za dar beatyfikacji naszych rodaków. Za to, że możemy się dzielić z innymi Kościołami tym, co jest dla nas najcenniejsze: prawdziwymi "Mesajeros de la paz y de la esperanza” – "Apostołami pokoju i nadziei" - podkreśla ks. ks. Czesław Haus, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnowie.

Bł. ojciec Zbigniew Strzałkowski urodził się w 1958 r. w Tarnowie. Ochrzczony został w tarnowskiej katedrze, w Tarnowie także zdał egzamin dojrzałości i przez krótki czas również pracował. Mając 21 lat wstąpił do Zakonu Franciszkanów, gdzie złożył śluby zakonne, a następnie w roku 1986 został wyświęcony na kapłana. Pod koniec roku 1988 wyjechał na misje do Peru, gdzie poświecił się dziełu ewangelizacji – głosząc słowo Boże i sprawując sakramenty święte, a także troszcząc się o chorych i ubogich. 9 sierpnia 1991 roku poniósł śmierć męczeńską razem z o. Michałem Tomaszkiem z rąk terrorystycznej organizacji, która uznała ich pracę misyjną za szkodliwą dla rozwoju planowanej w Peru komunistycznej rewolucji.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook