Tarnowska kuria z pielgrzymką do bramy miłosierdzia w Ciężkowicach

eb, Ciężkowice, 2016-02-23

Pracownicy tarnowskiej kurii i instytucji diecezjalnych przeszli przez bramę miłosierdzia w Ciężkowicach. Biskupi, kapłani, siostry zakonne i świeccy pielgrzymowali dziś do Sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego.

„Papież wyznacza nurty pracy duszpasterskiej dla Kościoła, dlatego postanowiliśmy w Roku Miłosierdzia pielgrzymować do bramy miłosierdzia. Dzień skupienia jest okazją do wspólnej modlitwy, zyskania odpustu, a także formacji” - mówi biskup tarnowski Andrzej Jeż.

Ks. Piotr Boraca z Wydziału Misyjnego podkreśla, że potrzeba dziś świadectwa miłosierdzia.

„Nie tylko mamy innych uczyć miłosierdzia, z którymi współpracujemy, wśród których duszpasterzujemy, ale przede wszystkim sami musimy się stawać świadkami miłosierdzia” - dodaje były misjonarz.

Pielgrzymka tarnowskiej kurii do bramy miłosierdzia jest nawiązaniem do tego co wydarzyło się wczoraj w Rzymie. W święto Katedry Świętego Piotra w Roku Miłosierdzia, Kuria Rzymska pod przewodnictwem Ojca świętego Franciszka przeżywała swój Jubileusz.

Pracownicy Kurii Rzymskiej udali się w jubileuszowej pielgrzymce do Drzwi Świętych Bazyliki św. Piotra w Watykanie i wzięli udział w uroczystej Eucharystii sprawowanej przez papieża Franciszka.

Naśladując dobry przykład, „który idzie z góry”, Kuria Diecezjalna w Tarnowie też postanowiła przeżyć w Roku Miłosierdzia swój dzień jubileuszu.

Pielgrzymowanie rozpoczęło się wspólną modlitwą w kaplicy Seminarium Duchownego.

Następnie wszyscy pojechali autokarem do Ciężkowic. Z tamtejszego rynku przeszli w krótkiej pielgrzymce do bramy miłosierdzia sanktuaryjnego kościoła. Tam wysłuchali relacji misjonarza miłosierdzia ks. dra Jana Bartoszka, a następnie konferencji ascetycznej diecezjalnego ojca duchownego kapłanów tarnowskich ks. dra Grzegorza Lechowicza.

Ważnym momentem spotkania była adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z możliwością przystąpienia do sakramentu pokuty.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy jubileuszowej pielgrzymki wraz z przedstawicielami miejscowej parafii uczestniczyli w Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża.

„Jesteśmy duchową rodziną, dlatego ważne jest wspólnotowe przeżycie jubileuszu” - mówi Marcin Lewandowski z Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Struktury tarnowskiej kurii tworzy nieco ponad 50 osób duchownych i świeckich.

„Jest to instytucja, która w sposób szczególny powinna pomagać wszystkim duszpasterzom, a także wiernym świeckim w odkrywaniu „pierwszej prawdy Kościoła”, którą – jak uczy papież Franciszek – „jest miłość Chrystusa” . To zadanie, które stawia przed nami Bóg pełen miłosierdzia chcemy na nowo podjąć w tym Roku Jubileuszowym. Chcemy dołożyć starań, aby nie tylko każda parafia, każda wspólnota działająca w Kościele, każdy ruch i każde stowarzyszenie, ale również i Kuria Diecezjalna mogła być nazwana prawdziwą oazą miłosierdzia” - uważa ks. Zbigniew Pietruszka, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego w tarnowskiej kurii.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook