Lurterański biskup w Olsztynie: bez Chrystusa nie jesteśmy Kościołem

xmb, Olsztyn, 2016-01-25

Przychodzenie do Chrystusa nie jest poszukiwaniem teologicznych nowinek, lecz ciągłym wsłuchiwaniem się w pozostawione nam na kartach Pisma Świętego świadectwo i dziedzictwo wiary apostołów – mówił w homilii podczas Mszy św. w olsztyńskiej katedrze Rudolf Bażanowski, biskup diecezji mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Olsztynie.

Eucharystii, na której zgromadzili się licznie mieszkańcy Olsztyna, alumni i moderatorzy warmińskiego seminarium duchownego, kanonicy kapituły katedralnej przewodniczył abp Józef Górzyński.

Bp Bażanowski rozpoczynając homilię nawiązał do luterańskiej katedry w Rydze na Łotwie, gdzie w pobliżu ambony znajduje się chrzcielnica. Ta symboliczna bliskość chrzcielnicy i ambony – mówił hierarcha – wskazuje na ścisły związek pomiędzy chrztem a zwiastowaniem słowa Bożego oraz powołaniem wszystkich ochrzczonych do tego, by ogłaszać wielkie dzieła Pana.

Chrzest – zaznaczył bp Bażanowski - rozpoczyna nową pasjonującą podróż wiary, włączając na przestrzeni wieków każdego nowego chrześcijanina do wspólnoty ludu Bożego – do comunio sanctorum. W aspekcie prawnym i administracyjnym Kościół to ludzie ochrzczeni i wierzący w Jezusa Chrystusa. Nie ma jednak - mówił hierarcha - administracyjnych mierników na określenie wiary, stąd musimy być świadomi tego, że tylko Bóg znający nasze serca, wie tak naprawdę, kto jest żywym kamieniem Jego Kościoła.

W tym kontekście kaznodzieja zaznaczył, że przez nieustanne przychodzenie do Chrystusa, przez trwanie w łączności z Nim, sami stajemy się żywymi kamieniami, stajemy się latoroślami wyrastającymi z krzewu winnego, którym jest Chrystus. I tylko razem z Chrystusem i w Chrystusie tworzymy dom duchowy, czyli Jego Kościół, Jego ciało. Bez Chrystusa nie jesteśmy Kościołem.

Bp Bażanowski zatrzymał się również nad rolą Pisma Świętego w życiu chrześcijan. Hierarcha przypomniał, że Pismo Święte, które chrześcijanie wszystkich tradycji studiują i nad którymi rozmyślają, jest podstawą wspólnoty chrześcijan. Pobożne czytanie Biblii prowadzi do rozpoznania wielkich dzieł Boga w historii zbawienia oraz we własnym życiu. Życie chrześcijanina jak i całego Kościoła bazujące na przekazany świadectwie biblijnym ukierunkowane jest na pełnię społeczności Bogiem.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook