Bp Jezierski: rezygnujmy ze schematów, choć są mocno kościelnie zakorzenione

am, Warszawa, 2016-01-24

Trzeba rezygnować z tych obyczajów, schematów i aksjomatów, które stały się martwe, choć są mocno kościelnie zakorzenione - mówił dziś bp Jacek Jezierski. Członek Rady KEP ds. Ekumenizmu wygłosił kazanie podczas centralnego nabożeństwa ekumenicznego w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, które odbyło się w parafii Kościoła ewangelicko-reformowanego w Warszawie.

Odwołując się do opisanego w Ewangelii spotkania Jezusa z Samarytanką bp Jezierski podkreślił, że "pomimo potencjalnych uprzedzeń, mimo realnego konfliktu religijnego, pomimo początkowej wzajemnej obcości, Jezus i Samarytanka rozmawiali o sprawach dla każdego istotnych". - Jest charakterystyczne, iż Jezus przekraczał zwyczajowe standardy, które uniemożliwiały dialog. Podobnie reagowała Samarytanka. Jest tu wskazanie również i dla nas – zauważył biskup elbląski.

Jak zaznaczył, „trzeba rezygnować z tych obyczajów, schematów i aksjomatów, które stały się martwe, choć są mocno kościelnie zakorzenione. Trzeba z nich rezygnować, gdy stają na drodze ku jedności, trzeba z nich rezygnować w imię prawdy i ducha Ewangelii”.

Przykładem osoby żyjącej ponad podziałami, zdaniem bp. Jezierskiego, jest Anna German - artystka znana nie tylko w Polsce ale także w Rosji i w innych krajach byłego ZSRR. W jej rodzinie, po obu stronach, byli menonici, luteranie i baptyści. Piosenkarka, tak jak kiedyś jej babcia, przyjęła jako dorosła chrzest i dołączyła do Kościoła adwentystów. - Anna German wzrastała w chrześcijańskim otoczeniu. W trudnych warunkach II wojny światowej i reżimu stalinowskiego. Otrzymała fundamenty religijne, a przede wszystkim wzór życia chrześcijańskiego. Wiele zawdzięczała tu swojej babci. Egzemplarz jej Biblii otrzymała do rąk w chorobie. Wówczas pochłonęły ją psalmy. Komponowała do nich melodie. Śpiewała je. Nagrywała swój śpiew na taśmę magnetofonową. Zmagając się z chorobą, Anna German odkryła bardziej piękno modlitwy Izraela, która też stała się modlitwą chrześcijan, tak bliską chrześcijanom reformacji - mówił ordynariusz elbląski. Dodał, że po śmierci dla Anny German znalazło się miejsce na warszawskim cmentarzu ewangelicko-reformowanym.

Członek Rady KEP ds. Ekumenizmu podkreślił, że bez codziennej modlitwy przestajemy być ludźmi religijnymi, którzy przestają reagować na promień światła wiary. Ekumenia - jak powiedział - wymaga spotkań, dialogów, współpracy, ale również modlitwy. Modlitwy za siebie nawzajem, ale też modlitwy wspólnoty modlitwy – nabożeństw ekumenicznych - dodał bp Jezierski.

Wskazał, że czytając Ewangelię św. Jana, uświadamiamy sobie, że prawdziwy kult Boga nie jest koniecznie związany z miejscem. - Jest to cześć oddawana Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, w Duchu i w prawdzie (J 4,24) - podkreślił.

Homilię bp Jezierski zakończył fragmentem modlitwy Kościoła Reformowanego z Francji (1963): „Panie, nie dozwól byśmy się przyzwyczaili do naszych podziałów […] mocą Twoją, Panie […] zbierz razem Twoją rozproszoną owczarnię pod jedyną władzą Twojego Syna […]”.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, trwający w dniach 18-25 stycznia, odbywa się pod hasłem "Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana".

W ekumenicznych nabożeństwach, odbywających się w świątyniach różnych wyznań chrześcijańskich, uczestniczą wyznawcy Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Kościoła katolickiego.

Zgodnie z decyzją Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej ofiary zebrane podczas nabożeństw ekumenicznych odbywających się w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan zostaną przekazane na rzecz uchodźców przebywających w obozach w krajach Bliskiego Wschodu.

Wpłaty można dokonywać także na konto Polskiej Rady Ekumenicznej (mBank SA, nr 42 1140 1010 0000 5437 0700 1001 z dopiskiem „pomoc dla uchodźców”) lub bezpośrednio w biurze Rady. Zebrane ofiary przekazane zostaną osobom potrzebującym za pośrednictwem Bliskowschodniej Rady Kościołów z siedzibą w Bejrucie w Libanie.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook