Bp Miziński: miłość, pokora i ofiara to cechy dobrych przełożonych

xpra, BP KEP, Warszawa, 2016-02-02

O potrzebie miłości i pokory w posłudze przełożonych i znaczeniu ofiarowania życia Chrystusowi w konsekracji zakonnej mówił w homilii bp Artur Miziński, Sekretarz Generalny KEP, podczas Mszy Świętej sprawowanej dla nowo mianowanych przełożonych w centrum Caritas Polska w Warszawie.

Na zakończenie Roku Życia Konsekrowanego bp Miziński wskazał na związek pomiędzy ofiarowaniem Jezusa Bogu w świątyni, a powołaniem osób konsekrowanych. – Dominującym w dzisiejszej liturgii elementem jest ofiara. Słowo, które nie zawsze budzi pozytywne skojarzenia. Współczesny człowiek najchętniej wykreśliłby je ze swego słownika, gdyż nie rozumie sensu ofiary, nie potrafi jej składać i chciałby osiągnąć swoje cele bez konieczności jej składania. Jedynie prawdziwa miłość karmi się ofiarą zarówno wtedy, gdy może ją składać, jak i wówczas, gdy może ją przyjąć. Ponieważ istotę chrześcijańskiej religii stanowi miłość, także ofiara zajmuje w niej centralne miejsce – powiedział Sekretarz KEP.

Biskup Miziński mówiąc o cechach, jakimi powinna się charakteryzować dobra przełożona zacytował Dzienniczek św. s. Faustyny Kowalskiej, która napisała: „Przełożona powinna się odznaczać pokorą i miłością dla każdej siostry, bez żadnych wyjątków; Niech wie o tym, że Bóg będzie od niej żądał rachunku za każdą siostrę; niech da przykład głębokiej pokory i zaparcia siebie, to będzie najskuteczniejszą nauką dla podwładnych. Przełożona powinna się odznaczać miłością czynną dla sióstr, niech bierze wszelki trud na swoje barki, aby ulżyć siostrom, niech nie żąda żadnych usług od sióstr, niech je szanuje jako oblubienice Jezusa i niech będzie gotowa na ich usługi czy w dzień, czy w nocy; raczej niech prosi, a nie rozkazuje. Niech się zawsze gorąco modli o światło, a szczególnie wtenczas, kiedy ma coś ważniejszego załatwić z którą siostrą” (Dzienniczek, nr 568).

W tym kontekście bp Miziński podkreślił, że przełożona jest odpowiedzialna nie tylko za siebie i swoje zbawienie, ale także za siostry, które zostały jej powierzone i winne są jej posłuszeństwo. Jak dodał, sprawdza się tutaj ewangeliczna zasada „komu więcej dano, od tego więcej wymagać się będzie” (Łk 12,48).

Sekretarz Generalny KEP odniósł się także to problemu ciągle malejącej liczby powołań. – Coraz trudniej jest wyjść naprzeciw młodym kandydatkom, a potem siostrom, gdyż tak bardzo różnią się od Was. Tak, to prawda, dlatego tym bardziej trzeba Wam dbać o każdą duszę z osobna, o jej rozwój i godnie warunki do tego, aby mogła odpowiedzieć Bogu „tak” i służyć Mu niepodzielnym sercem – powiedział bp Miziński.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook