Bp Solarczyk do członków Żywego Różańca

mag, Warszawa, 2016-01-13

Bądźcie świadkami Bożego Miłosierdzia – zaapelował do członków Żywego Różańca bp Marek Solarczyk. W podziemiach katedry warszawsko-praskiej odbyło się spotkanie Grupy Ewangelizacyjnej Rodzinnych Kół Żywego Różańca, której członkowie jeżdżąc po parafiach diecezji dają świadectwo działania Boga w swoim życiu.

Nawiązując do bulii Ojca Świętego "Misericordiae vultus" bp pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej zwrócił uwagę, że Bóg nieustannie wychodzi do człowieka ze swoją miłością.- Bez względu czy jesteśmy tym starszym czy młodszym synem z przypowieści o Miłosiernym Ojcu dla Pana zawsze jesteśmy ważni i On nigdy z nas nie rezygnuje. Jednym razem wydobywa nas z przepaści grzechu, innym przypomina, że Jego serce jest dla nas na oścież otwarte zachęcając do autentycznej bliskości - powiedział bp Solarczyk.

Zwrócił uwagę, że Boże Miłosierdzie wpisane jest również w zwyczajną troskę o życie duchowe. - Tak wiele jest przecież w naszym życiu różnych darów związanych z modlitwą, z sakramentami, z tymi momentami, w których nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że Jezus jest w nich obecny, bo wnosiły nadzieję, entuzjazm, wypełniały pokojem i radością, które są niczym innym jak owocami Ducha Świętego - zauważył bp Solarczyk podkreślając, że to wszystko było darem Bożego Miłosierdzia za które należy Panu dziękować.

Nawiązując do przypowieści o nielitościwym dłużniku powiedział, że wyrazem Bożego Miłosierdzia jest także przebaczenie jakie otrzymaliśmy od drugiego człowieka.- Jak wiele razy inni wyrażali zrozumienie dla naszych słów czy postaw ofiarowując nam dar przebaczenia - zachęcał do refleksji duchowny. Wspomniał jednocześnie, że każde ludzkie dążenie do jednania z drugim człowiekiem jest darem Bożej Miłości. - Doskonale wiemy, że sami z siebie nie bylibyśmy w stanie uleczyć ran, które zadali nam inni i wyjść do nich z otwartością, gdyby Pan nam nie pomógł, gdyby nas nie uzdrowił. Doceńmy zatem także i te wyrazy Bożego Miłosierdzia wpisane w nasze życie i dzielmy się tym darem z innymi, którzy stają i będą stawać na naszej drodze - zachęcał bp Solarczyk przypominając o uczynkach miłosierdzia.

W diecezji warszawsko-praskiej jest obecnie 1780 Kół Żywego Różańca. W tym 1200 to koła stanowe, 440 rodzinne, 64 męskie i 65 młodzieżowo-dziecięce.

 

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook