Ochrona prawna ludzkiego genomu – wkrótce opracowanie ekspertów KEP

mag, Warszawa, 2016-01-22

Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych KEP wyda wkrótce trzy opracowania - zapowiedział w rozmowie z KAI abp Henryk Hoser. "Jedno poświęcone ochronie prawnej ludzkiego genomu, drugie kwestii podstaw antropologicznych prokreacji i tego co nazywamy bioetyką genetyczną, trzecie zaś będzie dotyczyło przyczyn behawioralnych niepłodności" - poinformował przewodniczący Zespołu

W czasie piątkowego posiedzenia, które odbyło się w siedzibie kurii warszawsko-praskiej, Zespół pracował między innymi nad problemem statusu genomu ludzkiego i jego ochrony prawnej.

- Niezwykle dynamiczny rozwój technologii genetycznej powoduje, że rozstrzygnięcia prawne mają ogromne i daleko idące skutki praktyczne dotyczące ludzkiej osoby - powiedział abp Hoser. Podkreślił, że w związku z dyskusją związaną z polskim prawodawstwem Zespół chce dać podstawy antropologiczne, medyczne i filozoficzne rozstrzygnięciom praktycznym, które miałyby nastąpić.

Eksperci zajęli się również kwestią leczenia niepłodności, w tym zwłaszcza przyczynowo-skutkowej. – Zastanawialiśmy się nad diagnostyką i leczeniem pierwotnych oraz wtórnych przyczyn niepłodności, a w związku z tym przywracaniem zdolności prokreacyjnej poszczególnych małżeństw bez uciekania się do technologii pomostowej, do których należy między innymi zapłodnienie in vitro - powiedział abp Hoser.

Podkreślił, że zdaniem Zespołu niezbędne jest przeznaczenie większych środków z budżetu państwa na przyczynowe leczenie niepłodności.

Eksperci zwrócili uwagę, że jedną z ważnych przyczyn niepłodność są dziś czynniki behawioralne czyli związane z ludzkimi zachowaniami. Wśród nich są min.: choroby infekcyjne, wpływy środowiskowe oraz zachowania mające cechy zahamowań psychicznych. Jest to więc bardzo złożony problem - stwierdził abp Hoser.

W przyszłości Zespół planuje zająć się także bioetyką psychiatryczną. - Niepokojący wzrost we współczesnym społeczeństwie schorzeń psychiatrycznych wymaga uważnego i analitycznego spojrzenia na zjawisko, w tym zwłaszcza na wszystkie czynniki wpływające na zaburzenia psychiczne ludzkiej osoby – ocenił przewodniczący Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych.

 

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook