Warszawa: spotkanie diecezjalnych asystentów Akcji Katolickiej

mag, Warszawa, 2016-02-18

Kwestia formacji była jednym z głównych tematów dorocznego krajowego spotkania diecezjalnych asystentów Akcji Katolickiej. Obrady odbyły się w czwartek, 18 lutego, w siedzibie Centrum Światowych Dni Młodzieży Diecezji Warszawsko-Praskiej pod przewodnictwem Krajowego Asystenta Kościelnego bp Marka Solarczyka.

- Trudno mówić o odpowiedzialnym za Kościół laikacie bez solidnej formacji ludzi świeckich, która pozwalałaby nie tylko pogłębić życie duchowe ale także przybliżyć naukę społeczną Kościoła oraz to czym żyje on na co dzień, a więc chociażby bieżące dokumenty – powiedział bp Solarczyk. Wspomniał, że obecna formacja członków Akcji Katolickiej nawiązuje między innymi do założeń tematu roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce i opiera się w głównej mierze na opracowaniach zespołu pod redakcją ks. prof. Tadeusza Borutki z diecezji bielsko-żywieckiej. – Asystenci diecezjalni uznali, że konieczna jest zmiana ich formy i sposobu opracowywania. Głosy z terenu pokazują, że niezbędne jest wybranie takiej formuły, która będzie bardziej przystępna i decydowanie bardziej dopasowana do różnych form aktywności podejmowanych przez poszczególne oddziały stowarzyszenia. Nie każdy bowiem ma czas by wziąć pozycję książką i z wielu różnych dokumentów, tekstów, i artykułów zaczerpnąć coś dla siebie – powiedział Krajowy Asystent Akcji Katolickiej w Polsce.

W czasie zjazdu zwrócono również uwagę na konieczność stworzenie materiałów dla potencjalnych członków stowarzyszenia. – Naświetlałyby one to czym jest Akacja Katolicka, jakie są zadania wiernych świeckich i w jaki sposób mogą się oni zaangażować – powiedział bp Solarczyk. Wspomniał przy tym, że ogromną pomocą będzie zgromadzenie tych, które już zostały przygotowane w poszczególnych diecezjach i są wykorzystywane przez członków Akcji Katolickiej w różnych rejonach kraju.

W Polsce Akacja Katolicka działa od 1930 r. Pierwszy oficjalny jej statut został zredagowany przez prymasa Augusta Hlonda i zatwierdzony przez papieża Piusa XI pismem Sekretariatu Stanu z 27 listopada.

Po latach przerwy, spowodowanych rządami komunistów, stowarzyszenie zostało reaktywowane na wyraźne życzenie papieża św. Jana Pawła II, wyrażone wobec polskich biskupów podczas wizyty ad limina w lutym 1993 r. Pierwsze struktury zaczęły powstawać już rok później. Obecnie do Akcji Katolickiej w Polsce należy ponad 25 tys. osób.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook