Bp Solarczyk: z ufnością i nadzieją dotknijmy Krzyża Zbawiciela

mag, Warszawa, 2016-03-25

Z ufnością i nadzieją dotknijmy Krzyża Zbawiciela, bo w nim jest nasze ocalenie – zachęcał bp Marek Solarczyk. W Wielki Piątek Liturgii Męki Pańskiej w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika przewodniczył bp pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej.

W homilii zwrócił on uwagę, że w tajemnicy Męki i Śmierci Chrystusa Bóg wychodzi naprzeciw poszukiwaniom człowieka objawiając mu swoje prawdziwe oblicze - Miłości i Miłosierdzia. – W Ogrodzie Oliwnym mówiąc „Ja Jestem!” ukazał swoją tożsamość, zaś stając przed Piłatem odkrył tajemnicę Królestwa Niebieskiego, które opiera się na prawdzie. - Bóg króluje w człowieku, w miłości małżonków, poświęceniu i jedności rodzin, apostolskim dynamizmie wspólnot kościelnych poprzez swoją łaskę – zauważył bp Solarczyk.

Przestrzegł również przed budowaniem w swojej duszy obrazu Boga w oparciu jedynie o ludzkie spostrzeżenia i zachowania. - Poprzez swoje słowa i uczynki inni ludzie zasiali w nasze serca wiele jasności, ale i wątpliwości. Tymczasem Chrystus mówi dziś do nas: „Odkryj na nowo, co Ja mówiłem, a nie co ty sam, lub bliźni zrobili z Moim Słowem” – powiedział bp pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej.

Zachęcał również, by z ufnością i nadzieją dotknąć się Krzyża Zbawiciela. – Bóg spogląda na nas z niego z miłością, jak na Zacheusza; napełnia nas nadzieją i pokojem - jak Marię i Martę po stracie brata; przekazuje również moc łaski podobnie, jak ojcu proszącemu o uzdrowienia syna i błagającemu „Zaradź memu niedowiarstwu“; otacza Miłosiernym Objęciem Ojcowskich ramion, jak syna, który z porażką swoich dokonań wraca do domu Ojca; czy w końcu odkrywa przed nami nadzieję przyszłości, mówiąc: „Ja jestem Dobrym Pasterzem” – „Pójdź za Mną” – powiedział bp pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej.

W Wielką Sobotę Liturgii Wigilii Paschalnej w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana będzie przewodniczył abp Henryk Hoser.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook