Obchody Dnia Judaizmu w Sieradzu (zapowiedź)

ks.an, Sieradz, 2016-01-18

Biskup włocławski Wiesław Mering oraz Naczelny Rabin Polski Michał Schudrich będą uczestniczyć w diecezjalnych obchodach Dnia Judaizmu, który w całym Kościele obchodzony jest po raz 19. Sieradzkie obchody od wielu lat organizuje ks. prałat dr Marian Bronikowski, wikariusz biskupi i proboszcz par. Wszystkich Świętych w Sieradzu.

Diecezjalne obchody Dnia Judaizmu rozpoczną się w środę, 20 stycznia, o godz. 10.00 w Teatrze Miejskim w Sieradzu otwarciem wystawy „Jerozolima – światło ze Wschodu” oraz widowiskiem poetycko-muzycznym przygotowanym przez młodzież II LO im. Stefana Żeromskiego.

Wystawa fotograficzna ukazuje Jerozolimę z podwójnej perspektywy – Kościoła chrześcijańskiego oraz współczesnego państwa izraelskiego, przedstawiając miasto jako gościnną, nowoczesną i wielokulturową stolicę Izraela. Wystawę udostępniła Ambasada Izraela w Polsce.

Widowisko poetycko-muzyczne zatytułowane „Na imię mi było …” przygotowane przez młodzież II LO im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu pod kierownictwem Aleksandry Hofman, Anny Świniarskiej i Agnieszki Przybył odnosi się do trzech kluczowych dla historii Sieradza wydarzeń z lat 1939, 1942 i 1945, swoiście „komentując” te fakty muzycznie, recytatorsko i wizualnie.

Następnie wysłuchamy dwóch krótkich wystąpień odnoszących się do osoby doktora Kazimierza Kempińskiego i ludności żydowskiej z sieradzkiego getta, który całe swoje zawodowe życie poświęcił pracy i służbie dla tego miasta, który rozpoczynając praktykę lekarską, włączył się w społeczną działalność oświatową, opiekuńczą i sportową na rzecz dzieci i młodzieży.

Od początku lat 20 minionego wieku pełnił funkcję lekarza miejskiego oraz lekarza szkół średnich, nie pobierając za to żadnego wynagrodzenia. W wielonarodowym i wielowyznaniowym Sieradzu leczył wszystkich: Polaków, Rosjan i Niemców; wyznawców judaizmu, prawosławia i chrześcijan. Jak wspominali najstarsi sieradzanie, nigdy nikomu nie odmówił pomocy. Kiedy w lutym 1940 roku Niemcy zorganizowali getto w Sieradzu, znalazł się w nim razem z żoną. Był jedynym lekarzem w getcie. Niemcy zabronili mu prowadzenia praktyki lekarskiej, ale Kempiński udzielał bezpłatnych porad medycznych nie tylko mieszkańcom getta, ale i sieradzanom, którzy do niego, na ul. Rybną, mimo zakazów, docierali. Po dwóch latach funkcjonowania sieradzkiego getta Niemcy podjęli decyzję o jego likwidacji. 24. sierpnia 1942 roku spędzili wszystkich Żydów do kościoła klasztornego, by po kilku dniach, 28. Sierpnia, wywieźć ich ciężarowymi samochodami do Chełmna nad Nerem. Wśród wywożonych był też doktor Kazimierz Kempiński z żoną.

W drugim wystąpieniu, zatytułowanym „Tropami niedopowiedzianej historii”, pani Adriana Bryk, kierowniczka sieradzkiego Archiwum podzieli się refleksją nad niewysłanymi przez pocztę kartami, napisanymi przez osoby osadzone w getcie łódzkim. Karty pocztowe zatrzymywane były na podstawie gettowej cenzury, bądź wskutek czasowego zawieszenia ruchu pocztowego, w okresie deportacji Żydów do obozów zagłady. Do przedstawienia, spośród tysięcy pocztówek wybrano tylko te, które były kierowane do miast, gdzie znajdowały się getta prowincjonalne powiatu sieradzkiego: Sieradz, Szadek, Warta, Zduńska Wola, Złoczew.

W dalszej części programu wystąpi Kwintet Akordeonowy z Sieradza wykonując „Suitę dalmatyńską”, a Magdalena Grzechnik wykona przy akompaniamencie Sławomira Cieślaka Kolędę Warszawską.

W okolicznościowych przemówieniach głos zabierze Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, nawiązując do tematu tegorocznego Dnia Judaizmu „Co ty tu robisz, Eliaszu?” (1 Kor 19,9) oraz biskup włocławski Wiesław Mering.

O godz. 11.30 przy ścianie memorialnej, w 71 rocznicę sowieckiego nalotu, bp Wiesław Mering oraz Naczelny Rabin RP poprowadzą modlitwę oraz zapalą światła pamięci. Psalmy zaśpiewa Symcha Keler – Rabin Łodzi.

Uroczysta liturgia Mszy św. w 71. rocznicę sowieckiego nalotu w kolegiackiej świątyni o godz. 18.00.

O godz. 18.30 na scenie Teatru Miejskiego w Sieradzu wystąpią aktorzy Teatru Żydowskiego z Warszawy w przepięknym spektaklu „Ruchele wychodzi za mąż”.

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce został ustanowiony przez Episkopat Polski w 1997r. Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkami obu religii. Po raz pierwszy Dzień Judaizmu obchodzono pod hasłem „Kto spotkał Jezusa Chrystusa, spotkał judaizm”.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook