Biskup drohiczyński poświęcił ośrodek rehabilitacyjny w Sawicach

ks. ap, Sawice, 2011-04-08

W piątek 8 kwietnia w Sawicach odbyło się uroczyste poświęcenie, powstałego tam Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z Rehabilitacją NZOZ SAWiMED.Jak powiedział wiceprezes fundacji, mającej w posiadaniu ten ośrodek, Janusz Grządko, jest on ukierunkowany na prowadzenie rehabilitacji w szerokim tego słowa znaczeniu, zarówno w zakresie neurologicznym, jak też ogólnoustrojowym i powypadkowym.

W placówce znajduje się oddział stacjonarny i dzienny oraz przychodnia.

Kadra ośrodka rekrutuje się też głównie z regionu sokołowskiego i węgrowskiego. Jednak oddalenie jego o 120 kilometrów od Warszawy, umożliwi także pozyskanie kadry medycznej stamtąd. Placówka stara się
o kontrakt w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Janusz Grządko podkreślił, że usługi medyczne są bardzo drogie i niewielką część naszego społeczeństwa stać na korzystanie z prywatnych usług. Dlatego trzeba było przedstawić ofertę dla ludzi, którzy nie dysponują dużymi środkami finansowymi.

Wyposażenie ośrodka w drogi sprzęt medyczny zapewniła dotacja unijna z Urzędu Marszałkowskiego i mazowieckiej jednostki wdrażania projektów unijnych. Było to w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013.

Prezesem spółki - właściciela ośrodka jest Grażyna Rondio, zaś pełnomocnikiem spółki w randze dyrektora Wiesława Sawicka. Powiedziała ona, że warunki, które udało się stworzyć dla chorych naprawdę dobre i nawet wykraczające ponad standard.

Budowa tej inwestycji trwała ponad rok, a znajduje się ona w miejscu dawnej szkoły.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz samorządowych z sąsiednich gmin i powiatów, pochodzący z tej miejscowości minister rolnictwa Marek Sawicki, przedstawiciel ministra zdrowia, a także delegaci Urzędu Marszałkowskiego i innych instytucji, które przyczyniły się do zrealizowania tego przedsięwzięcia.

Poświęcenia obiektu dokonał biskup drohiczyński Antoni Dydycz, który pogratulował inicjatywy, mającej na celu tak rozwój regionu, jak też pomoc ludziom.

W przemówieniu zacytował on Paula Claudela, poetę dyplomatę i laureata Nagrody Nobla, który mówił: „Chrystus nie przyszedł na ziemię, żeby usunąć cierpienie. Chrystus nie przyszedł na ziemię, żeby cierpienie wytłumaczyć. Chrystus przyszedł na ziemię, żeby wypełnić je swoją obecnością.”

„Państwo chcą wypełnić różne ludzkie dolegliwości i cierpienie, swoją obecnością, swoja inicjatywą, pomysłami i dążeniami. To wpisuje się w najpiękniejszy kształt, jaki wypływa z tych treści, odnoszących się do człowieka, a mających swoje korzenie w Ewangelii i życiu Jezusa Chrystusa. Błogosławimy zatem wszystko, co będzie się tutaj działo, aby znajdowało szczególną opiekę ze strony Tego, który wypełnia swoją obecnością każde ludzkie cierpienie" - mówił biskup.

Ordynariusz drohiczyński ofiarował do ośrodka pęknięty krzyż, symbol spotkania z Janem Pawłem II w Drohiczynie oraz poświęcił inne krzyże, przeznaczone do poszczególnych sal ośrodka.

Komentarze (0)

Reklama

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook