Jubileusz Miłosierdzia w wojkowickim więzieniu

jc / br, Wojkowice, 2016-01-14

Trwający w całym Kościele nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia ma swoim zasięgiem objąć wszystkie miejsca ludzkiej egzystencji. Orędzie o Bogu Miłosiernym ma wyzwalać ludzi z więzienia ich grzechów i słabości, bowiem "ku wolności wyswobodził nas Chrystus". Wśród wielu inicjatyw duszpasterskich są te, przygotowane przez wojkowickie więzienie.

Autorem programu obchodów są ks. kapelan Rafał Madej i zastępca dyrektora Zakładu Karnego, ppłk Hanna Ogonek-Obierzyńska.

Harmonogram inicjatyw w Roku świętym Miłosierdzia jest bogaty. Istotną rolę w podejmowanych działaniach odgrywa radiowęzeł. Dzięki niemu więźniowie mogli zapoznać się z wprowadzającym w obchody listem księdza biskupa Grzegorza Kaszaka, codziennie słuchają także kilkunastominutowych fragmentów "Dzienniczka" św. Faustyny. Ile z niego zapamiętali będzie można sprawdzić w konkursie o nagrodę kapelana. Zorganizowany zostanie także konkurs plastyczny "Siedem grzechów głównych" dla osadzonych we wszystkich więzieniach okręgu katowickiego. Druga z inicjatyw plastycznych to wykonanie przez uczniów szkół plastycznych murali na placach spacerowych, przybliżających uczynki miłosierdzia względem ciała. Tematyka uczynków miłosierdzia jest zresztą bliska więźniom – ci, którzy odbywają karę w systemie półotwartym, pracują jako wolontariusze w Domach Pomocy Społecznej czy hospicjum.

Kolejny z konkursów skierowany jest do studentów resocjalizacji, psychologii i pedagogiki z terenu województw śląskiego i małopolskiego. Jego celem jest stworzenie programu resocjalizacyjnego lub readaptacyjnego inspirowanego przypowieściami biblijnymi. Nagrodą będzie możliwość odbycia stażu w placówce oraz wcielenie programu w życie.

Programami readaptacyjnymi dla skazanych, które na pewno zostaną wcielone w życie, będzie "Praca, pomoc, poprawa" oraz "Śladami Józefa", realizowane w Caritas diecezji sosnowieckiej, Akcję Katolicką i parafią Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. "Zależy nam także, żeby osoby z zewnątrz mogły spotkać się z więźniami – przekazać im swoje doświadczenia, wysłuchać zwichrowanych życiorysów. Będzie to program ewangelizacyjny i motywujący do kształcenia oraz prezentujący metody rozwiązywania trudnych sytuacji w sposób nie prowadzący do powrotu do więzienia" – tłumaczy ppłk Ogonek-Obierzyńska.

Trwają także bieżące działania duszpasterskie – Msze św. dla osadzonych (od momentu zmiany kapelana przychodzi na nie coraz więcej osób), wspólne spotkania modlitewne i katechetyczne (w tym Krąg Biblijny i Różaniec), przygotowanie do przyjęcia sakramentów chrztu i bierzmowania. Podczas tej uroczystości konsekrowane zostaną dwie więzienne kaplice, które za patronów otrzymają św. Grzegorza z Nazjanzu i Miłosierdzie Boże. Po raz pierwszy na terenie zakładu odbędzie się także uroczysta procesja Bożego Ciała. Przewidziano pielgrzymkę osadzonych do sanktuariów w Piekarach Śląskich i Kaliszu oraz spotkanie na terenie zakładu z kustoszem sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.

W więziennej placówce oświatowej, czyli Centrum Kształcenia Ustawicznego, wprowadzono katechezy dla osadzonych, a przed Świętami kapelan z opłatkiem odwiedził w celach wszystkich więźniów składając im życzenia. Na czerwiec zaplanowano przygotowywaną wraz z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej ogólnopolską konferencję "Znaczenie opieki duszpasterskiej w pracy penitencjarnej. Współczesne wyzwania". Konferencja poprzedzona zostanie uroczystą Mszą św. odprawianą w bazylice Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej w intencji funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa.

Warto przy tej okazji przypomnieć też o sukcesie więziennego zespołu muzycznego – Wojkowicki Zespół Bluesowy zdobył nagrodę specjalną na diecezjalnym przeglądzie kolędowym "Złota Kantyczka" w Jaworznie.

Zakład Karny w Wojkowicach jest największą co do wielkości jednostką penitencjarną na terenie Śląska i Zagłębia. Wśród ponad 1000 osadzonych znajdują się zarówno osoby odbywające karę w systemie półotwartym, jak i przestępcy skazani za poważne przestępstwa i przebywający w częściach zamkniętych. W tym roku powstanie także oddział zewnętrzny więzienia w Porębie, w którym karę odbywać będzie 265 osób.

Wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, a w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego. Jak się okazuje działania o charakterze religijnym świetnie wpisują się w codzienną resocjalizację. Należy mieć nadzieję, że ich intensyfikacja w Roku Miłosierdzia, przy współdziałaniu z łaską Bożą, przyniesie efekty w postaci przemiany serc i szczerych nawróceń.

Ojciec Święty przygotowując Jubileusz Miłosierdzia pamiętał o więźniach. W liście do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji abp. Salvatore Fisichelli, który odpowiadał za przygotowania do jubileuszu, napisał: "Jubileusz zawsze stanowił okazję do wielkiej amnestii, obejmującej bardzo wiele osób, które choć zasługują na karę, uświadomiły sobie jednak, że to, co uczyniły, było niesprawiedliwe, i szczerze pragną na nowo włączyć się w życie społeczeństwa, wnosząc w nie swój uczciwy wkład. Niech do nich wszystkich dotrze w konkretny sposób miłosierdzie Ojca, który chce być blisko ludzi najbardziej potrzebujących Jego przebaczenia. W kaplicach więziennych będą oni mogli uzyskać odpust, a kiedy będą przechodzili przez drzwi swojej celi, kierując myśli i modlitwę do Ojca, niech za każdym razem ten gest oznacza dla nich przejście przez Drzwi Święte, ponieważ miłosierdzie Boże, które potrafi przemienić serca, jest również w stanie przeobrazić kraty w doświadczenie wolności".

 

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook