Premier Szydło w Punkcie Socjalnym Caritas Archidiecezji Krakowskiej

pra / br, Kraków, 2016-03-22

Punkt Socjalny Caritas Archidiecezji Krakowskiej odwiedziła w poniedziałek premier Beata Szydło. Szefowa rządu spotkała się z pracownikami i wolontariuszami Caritas oraz zapowiedziała ustawę przeciwdziałającą marnowaniu żywności.

„Pracujemy nad ustawą, która umożliwi producentom i sprzedawcom przekazywanie niepotrzebnej żywności na rzecz organizacji pomagającym osobom ubogim i w potrzebie” – zaznaczyła Beata Szydło podczas świątecznej akcji dystrybucji żywności zorganizowanej przez Punkt Socjalny Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Jak wyjaśniła premier, przygotowywane rozwiązanie umożliwi producentom i sprzedawcom przekazywanie niesprzedanej żywności organizacjom pozarządowym, instytucjom pomocy społecznej czy samorządom. Obecnie taka żywność jest często marnowana i utylizowana. Premier Szydło zapowiedziała, że stosowne rozwiązanie ustawowe zostaną wprowadzone w najbliższym czasie.

Szefowa rządu podkreśliła, że początek Wielkiego Tygodnia to dobry moment, żeby powiedzieć o tych, którzy potrzebują pomocy. „Święta to jest zwłaszcza taki czas, kiedy chcemy pomagać, kiedy mówimy o tych wszystkich, którzy naszej pomocy potrzebują. Przeprowadzane są różnego rodzaju akcje, ale trzeba, żeby taka pomoc była nie tylko organizowana z okazji świąt, ale żebyśmy pamiętali zawsze, że trzeba się dzielić, że warto się dzielić” – mówiła Beata Szydło.

Premier podziękowała organizacjom, które pracują na rzecz najuboższych. „Takie organizacje, jak Caritas, Polska Akcja Humanitarna, setki stowarzyszeń, które działają w Polsce i niosą pomoc – to jest przykład tego, jak wielkim sercem chcemy obdarzać innych” – zaznaczyła Beata Szydło.

Wolontariusze krakowskiej Caritas wręczyli premier wielkanocnego cukrowego baranka, a dyrektor ks. Bogdan Kordula przekazał album prezentujący Campus Misericordiae – miejsce tegorocznych Światowych Dni Młodzieży, gdzie powstaje także dom dla osób starszych oraz Centrum Caritas „Chleb Miłosierdzia”.

Do Punktu Socjalnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej zgłaszają się rodziny znajdujące się w bardzo trudnych sytuacjach życiowych: osoby ubogie, samotne, rodziny pozbawione środków do życia, bezdomni. Punkt udziela pomocy w formie comiesięcznego przekazywania żywności, środków czystości, odzieży używanej i nowej, pokrywania zaległych opłat za media, czynsz. Dla rodzin najuboższych zakupywany jest również opał na zimę.

W 2015 r. Punkt objął pomocą 47,5 tys. osób, przekazując dary pozyskane dzięki zbiórkom i darowiznom. Dodatkowo przed Wielkanocą wydano 2500 paczek żywnościowych. Przed początkiem roku szkolnego przygotowano i wydano ok. 6000 wyprawek szkolnych dla dzieci. W okresie przed Bożym Narodzeniem Punkt Socjalny przygotował ok. 2800 paczek świątecznych dla rodzin i 2600 paczek dla dzieci.

Komentarze (0)

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook