Bp Paweł Socha: wsłuchujmy się w głos Ewangelii

wm, Gorzów Wlkp., 2016-02-11

Wsłuchujmy się w głos Ewangelii, sięgajmy do Pisma Świętego szczególnie Nowego Testamentu, róbmy rachunek sumienia - mówił bp senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Paweł Socha, podczas wieczornej Mszy św. w Środę Popielcową w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wielkopolskim.

Bp senior w homilii odnosił się do orędzia papieża Franciszka na Wielki Post, którego myślą przewodnią są słowa z Ewangelii wg św. Mateusza: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary" (5,8).
Hierarcha szczególną uwagę zwrócił na znaczenie postu, modlitwy i jałmużny, omawiając te trzy podstawowe kierunki, w jakich rozwija się duch ludzki wyzwalający się z chaosu wprowadzając harmonię. „Post porządkuje relację do samego siebie, wzywa do panowania nad sobą, do wstrzemięźliwości, zwycięstwa woli nad zmysłowością, nad ciałem, uczuciami i wyobraźnią. Na tym polega wolność, że duch panuje nad ciałem a nie ciało deprawuje ducha” – mówił bp Socha.

Natomiast przez modlitwę Stwórca daje człowiekowi zwycięską moc, wzywa do przekraczania siebie i podążania w kierunku Boga. „Po grzechu pierworodnym nie możemy sobie poradzić ze sobą i dlatego zwracamy się do Boga w walce z zakłamaniem, pychą, egoizmem. Tylko Bóg nas może obronić przed szatanem, sami sobie nie poradzimy” – powiedział duchowny.

„Poprzez jałmużnę moje ja - otwiera się na drugiego człowieka” – mówił biskup, tłumacząc, że miłosierdzie Boże zmienia serce człowieka i pozwala mu doświadczać wiernej miłości sprawiając, iż staje się on zdolny do miłosierdzia, które pobudza do miłości bliźniego. „Nasza wiara wyraża się w codziennych konkretnych uczynkach, które mają pomagać bliźniemu w potrzebach jego duszy i ciała – mówił kapłan, przypominając, że przez otwarcie się na miłosierdzie Boże człowiek wychodzi z duchowego i fizycznego chaosu i porządkuje swoje relacje do siebie, do Boga, bliźnich i otaczającego świata.

Bp Socha podkreślił znaczenie modlitwy, która powinna służyć bliźniemu, w momencie gdy na naszych oczach dzieją się tragedie, toczą się wojny, ludzie są dręczeni, katowani i zabijani. „Nie zawsze możemy przeciwstawić się wprost ale mamy siłę bardzo potężną – moc modlitwy” – wskazał kapłan. „W walce z szatanem nie ma wakacji ani przerwy. Trudne jest dążenie do domu Ojca ale to jest piękne bo nigdy się nie starzejemy, bo zawsze mamy co robić. Bóg pokazuje nam pułap doskonałości. Człowiek, który widzi, jak jeszcze daleko do tego pułapu świętości, wie kim jest i wie gdzie może znaleźć źródło świętości i nią się dzień po dniu karmi” - mówił kaznodzieja.

W papieskim orędziu na tegoroczny Wielki Post Ojciec Święty przypomina, że głoszenie Bożego miłosierdzia stanowi centrum przepowiadania Ewangelii. Zachęca również do praktykowania uczynków miłosierdzia. „Poprzez uczynki względem ciała - dotykamy ciała Chrystusa w braciach i siostrach, którzy potrzebują, by ich nakarmić, odziać, przyjąć do domu i nawiedzić, a poprzez uczynki duchowe - dawanie rad, pouczanie, darowanie uraz, upominanie i modlitwę, obcujemy bardziej bezpośrednio z naszą własną grzesznością. Z tego powodu uczynków względem ciała i względem ducha nigdy nie należy od siebie oddzielać" – czytamy w orędziu.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook