Instrukcja Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła

Kongregacja ds. Duchowieństwa opublikowała dziś instrukcję „Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła”, ogłoszoną 29 czerwca br. Dotyczy ona opieki duszpasterskiej we wspólnotach parafialnych oraz różnych posług osób duchownych i świeckich, „pod znakiem większej współodpowiedzialności wszystkich ochrzczonych”. Przypomina, że „w Kościele jest miejsce dla wszystkich i wszyscy mogą znaleźć swe miejsce” w jednej rodzinie Bożej, w poszanowaniu powołania każdego.