Dokumenty

1973

Instrukcja o rozwiązaniu małżeństwa na mocy przywileju wiary

Kongregacja Nauki Wiary INSTRUKCJA O ROZWIĄZANIU MAŁŻEŃSTWA NA MOCY PRZYWILEJU WIARY Ut notum est Jak wiadomo, Święta Kongregacja Nauki Wiary od dłuższego już czasu rozważała i studiowała zagadnienie rozwiązania małżeństwa na mocy przywileju wiary. Obecnie, po dokładnym rozważeniu zagadnienia, Ojciec Święty Paweł VI zechciał zaaprobować zamieszczone niżej nowe normy, które określają warunki wymagane do rozwiązania […]

1973

Deklaracja o katolickiej doktrynie o kościele przeciw niektórym współczesnym błędom

Kongregacja Nauki Wiary DEKLARACJA O KATOLICKIEJ DOKTRYNIE O KOŚCIELE PRZECIW NIEKTÓRYM WSPÓŁCZESNYM BŁĘDOM Mysterium Ecclesiae 1. JEDYNY KOŚCIÓŁ CHRYSTUSA 2. NIEOMYLNOŚĆ KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO 3. NIEOMYLNOŚĆ URZĘDU NAUCZYCIELSKIEGO KOŚCIOŁA 4. DAR NIEOMYLNOŚCI KOŚCIOŁA NIE MOŻE BYĆ POMNIEJSZONY 5. POJĘCIE NIEOMYLNOŚCI KOŚCIOŁA NIE MOŻE BYĆ ZNIEKSZTAŁCONE 6. ZWIĄZEK KOŚCIOŁA Z KAPŁAŃSTWEM CHRYSTUSA Przypisy Misterium Kościoła, ukazane w […]

1973

Dekret o pogrzebie kościelnym

Kongregacja Nauki Wiary DEKRET O POGRZEBIE KOŚCIELNYM Patres Sacrae Congregationis Ojcowie Świętej Kongregacji Nauki Wiary, na zebraniu plenarnym w dniach 14-15 listopada 1972 r., podjęli następującą decyzję w sprawie pogrzebu kościelnego: nie należy odmawiać pogrzebu publicznym grzesznikom, jeżeli przed śmiercią dali jakieś oznaki pokuty i wyklucza się publiczne zgorszenie innych wiernych. Ojciec Święty Paweł VI […]

1973

Deklaracja o obronie godności sakramentu pokuty

Kongregacja Nauki Wiary DEKLARACJA O OBRONIE GODNOŚCI SAKRAMENTU POKUTY Sacra Congregatio Święta Kongregacja Nauki Wiary, działając na mocy specjalnego upoważnienia udzielonego jej przez Najwyższy Autorytet Kościoła, wyjaśniając deklaruje, że od dnia dzisiejszego zaciągają na mocy samego prawa ekskomunikę nikomu nie zarezerwowaną, ci, którzy lekceważąc Sakrament Pokuty przy pomocy jakchkolwiek środków technicznych nagrywają, utrwalają na piśmie, […]

1973

List o nierozerwalności małżeństwa

Kongregacja Nauki Wiary LIST O NIEROZERWALNOŚCI MAŁŻEŃSTWA Haec Sacra Congregatio Ekscelencjo Święta Kongregacja Nauki Wiary, której zadaniem jest obrona nauki wiary i obyczajów w całym świecie katolickim, ze szczególną troską śledzi rozpowszechnianie się nowych opinii, które negują lub poddają w wątpliwość naukę o nierozerwalności małżeństwa nieprzerwanie głoszoną przez Urząd Nauczycielski Kościoła. Taki opinie są rozpowszechniane […]

1972

Normy duszpasterskie dotyczące udzielania sakramentalnego rozgrzeszenia ogólnego

Kongregacja Nauki Wiary NORMY DUSZPASTERSKIE DOTYCZĄCE UDZIELANIA SAKRAMENTALNEGO ROZGRZESZENIA OGÓLNEGO Sacramentum Paenitentiae Chrystus Pan ustanowił Sakrament Pokuty, by wierni, którzy popełnili grzechy, otrzymali od miłosierdzia Bożego przebaczenie wyrządzonej Bogu zniewagi oraz dostąpili pojednania z Kościołem (por. Konst. Lumen gentium, 11). Uczynił to wtedy, gdy Apostołom i ich prawowitym następcom udzielił władzy odpuszczania i zatrzymwania grzechów […]

1972

Deklaracja dotycząca wiary w misteria wcielenia i Trójcy Świętej wobec niektórych współczesnych błędów

Kongregacja Nauki Wiary DEKLARACJA DOTYCZĄCA WIARY W MISTERIA WCIELENIA I TRÓJCY ŚWIĘTEJ WOBEC NIEKTÓRYCH WSPÓŁCZESNYCH BŁĘDÓW Mysterium Filii Dei 1. Misterium Syna Bożego, który stał się człowiekiem, oraz Misterium Trójcy Świętej, które należą do istoty Objawienia, powinny oświecać czystością swojej prawdy życie chrześcijan. Ponieważ współczesne błędy naruszają te Misteria, Święta Kongregacja Nauki Wiary zdecydowała się […]

1972

Deklaracja Die XIII Ianuarii 1971

Kongregacja Nauki Wiary DEKLARACJA O INTERPRETACJI NIEKTÓRYCH NORM Z 13 STYCZNIA 1971 R. Die XIII Ianuarii 1971 13 stycznia 1971 r. Święta Kongregacja Nauki Wiary wydała nowe Normy postępowania w Kuriach Diecezjalnych i Kuriach Generalnych Instytutów Zakonnych, w przygotowaniu spraw dotyczących przeniesienia kapłanów do stanu świeckiego z dyspensą od wszystkich obowiązków wynikających ze Święceń kapłańskich. […]

1971

Normy dotyczących przeniesienia kapłana do stanu świeckiego

Antequam causam reductionis Normy Określające Sposób Przygotowania w Kuriach Diecezjalnych i Zakonnych Spraw Dotyczących Przeniesienia Kapłana do Stanu Świeckiego z Dyspensą od Obowiązków Wynikających ze Święceń Wyższych I – JAKIE KROKI NALEŻY PODJĄĆ PRZED SKIEROWANIEM DO STOLICY APOSTOLSKIEJ SPRAWY KAPŁANA ZAMIERZAJĄCEGO PORZUCIĆ KAPŁAŃSTWO 1. Przed skierowaniem do Świętej Kongregacji Nauki Wiary sprawy o przeniesie kapłana […]

1971

List Litteris Encyclicis

Kongregacja Nauki Wiary LIST DO ORDYNARIUSZY MIEJSCA I GENERALNYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONNYCH Litteris Encyclicis W encyklice Sacerdotalis caelibatus z 24 czerwca 1967 r., Ojciec Święty Paweł VI pisał: “z ojcowską miłością, z wielkim niepokojem i bólem… o owych nieszczęśliwych, zawsze jednak bardzo umiłowanych i upragnionych braciach w kapłaństwie, którzy zachowując w duszy święty charakter wyciśnięty przez […]

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.