Bądź na bieżąco!

Otrzymuj najnowsze informacje wybrane specjalnie dla Ciebie.

Portal eKAI prezentuje część tekstów publikowanych w płatnym serwisie agencyjnym Katolickiej Agencji Informacyjnej. Szczegóły na stronie www.kai.plX
Drukuj Powrót do artykułu

„Forum dla rodziny”: panel poświęcony godzeniu ról rodzinnych i zawodowych

23.10.2013, am Ⓒ ℗

Rodzinę i pracę da się pogodzić – przekonywali paneliści podczas „Forum dla rodziny”, które odbyło się dzisiaj w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Panel rozpoczęła minister Małgorzata Marcińska z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Podczas wystąpienia przybliżyła działania Ministerstwa podejmowane na rzecz poprawy sytuacji rodziców chcących wrócić do aktywności zawodowej. Wśród sukcesów Minister wymieniła urlopy dla ojców, wydłużenie urlopu rodzicielskiego, tak zwaną „ustawę żłobkową” i większe wsparcie gmin i samorządów tworzących nowe placówki opieki nad dziećmi. Minister Marcińska zapewniła, że Rząd podjął kompleksową politykę w tej kwestii. – Umożliwiliśmy nowe formy opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia. Udało się uruchomić opiekę dzienną i kluby maluchów – relacjonowała minister. Małgorzata Marcińska zwróciła także uwagę na zaplanowane kampanie społeczne, które mają pokazywać rolę ojca w rodzinie i rolę, jaką w kwestii godzenia obowiązków zawodowych i rodzinnych odgrywają pracodawcy.

Minister Marcińska zwróciła uwagę na dwa prowadzone programy. Program „Maluch”, na który zostało przeznaczonych ponad 200 mln zł, oraz program „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”, który jest finansowany z europejskiego programu operacyjny Kapitał Ludzki. Kwota przeznaczona na tworzenie nowych żłobków i klubów malucha to 251 mln zł w roku 2012/13.

Podczas panelu sporo uwagi poświęcono nowej formie opieki, znanej także na Zachodzie, jaką jest Dzienny Opiekun. Ta forma, alternatywna wobec żłobków i Klubów Malucha, jest popularyzowana m.in. w Krakowie.

Jest tam aktualnie 10 Dziennych Opiekunów, każdy z nich może opiekować się trojgiem dzieci. W najbliższym czasie, po szkoleniach, pracę Dziennego Opiekuna podejmą trzy kolejne osoby. Władze miasta chcą zainteresować mieszkańców tą formą opieki. W tym celu została nawet przeprowadzona kampania społeczna.

Poza tym w mieście działają 22 samorządowe żłobki, 45 żłobków niepublicznych, żłobek prowadzony przez osobę prywatną i 7 klubów dziecięcych – poinformowała podczas panelu Marzena Paszkot, pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa. Cel, do którego dążą władze miasta, to stworzenie warunków powrotu do pracy, pozarodzinna forma opieki w postaci Dziennego Opiekuna.

Plusy i minusy propozycji Państwa w kwestii pogodzenia pracy i obowiązków rodzinnych przedstawiła Teresa Ogrodzińska z Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego. Według niej, w sytuacji kiedy mamy tak niską dostępność do usług żłobkowych i przedszkolnych, „ustawa żłobkowa” wprowadziła różnorodność form. Drugi plus to program „Maluch” i możliwość korzystania ze środków unijnych.

Minusy, na które zwróciła uwagę prezes Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego, to brak regulacji prawnych dotyczących otwierania oddziałów żłobków. Takie wytyczne dotyczą wyłącznie powstawania nowych żłobków. Według Ogrodzińskiej wymogi dotyczące oddziałów ułatwiłyby tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi.

Teresa Ogrodzińska zwróciła także uwagę na instytucję Dziennego Opiekuna, mówiąc, że wciąż brakuje wiedzy na temat tego jak funkcjonuje ta usługa. Poza tym nadal obserwujemy niski poziom zaufania społecznego, co utrudnia wprowadzanie tej formy opieki nad dziećmi – mówił.

Julia Jankowska przedstawiła postulaty Matek Pierwszego Kwartału. Wśród nich wydłużenie „urlopu tacierzyńskiego”, elastyczne godziny pracy i zagwarantowanie rocznej ochrony rodzicom wracającym do aktywności zawodowej. Według niej, Dzienny Opiekun mógłby być zatrudniany przez duże firmy, które tworzą tak zwane żłobki zakładowe, co ułatwiłoby powrót do pracy.

Paneliści zgodzili się co do tego, że szczęśliwa matka to bardzo wydajny pracownik, który jest nastawiony na cel. Jak zauważyła przedstawicielka Matek Pierwszego Kwartału, problemem nadal jest zbyt mała wiedza kobiet w kwestii przysługujących im praw. Pracodawcy z kolei, wg Julii Jankowskiej, powinni być bardziej otwarci na dialog.

W konferencji „Forum dla Rodziny” uczestniczyło 300 przedstawicieli rządu, organizacji pozarządowych, ekspertów i samorządowców.

Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.