Drukuj Powrót do artykułu

Inauguracja nabożeństw Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

19 stycznia 2019 | 11:26 | dziar | Kielce Ⓒ Ⓟ

Od nabożeństwa ekumenicznego pod przewodnictwem bp. Jana Piotrowskiego, w seminaryjnym kościele Trójcy Świętej, rozpoczął się w diecezji kieleckiej Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Była wspólna modlitwa z kazaniem pastora Wojciecha Rudkowskiego oraz ekumeniczna agapa w refektarzu seminarium.

Od 18 do 25 stycznia chrześcijanie różnych wyznań z diecezji kieleckiej mogą uczestniczyć w nabożeństwach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, organizowanych w kościołach kolejnych denominacji.

– Dla nas wszystkich osoba Jezusa Chrystusa jest Mistrzem. Niech On pomaga w dążeniu wszystkich do jedności – mówił na początku nabożeństwa w seminaryjnej świątyni ks. Paweł Samiczak, referent ds. ekumenizmu w diecezji kieleckiej.

Kazanie wygłosił ks. Wojciech Rudkowski, pastor parafii kielecko – radomskiej Kościoła ewangelicko – augsburskiego. Nawiązał w nim do czasów biblijnego proroka Amosa, który wskazywał na moralne rozprzężenie Izraela w okresie pokoju i dobrobytu, i zestawił je z warunkami życia w dzisiejszej Polsce.

– Czy nie grozi nam podobna pułapka, odejście od Boga lub wytworzenie Jego fałszywego obrazu? – pytał. Czy ekumenizm staje się częścią naszego życia kościelnego, czy przeżywamy tylko „karnawał ekumeniczny”, a potem żyjemy, jak żyjemy? Prorok Amos zadaje nam dzisiaj pytanie o ekumeniczną codzienność – mówił duchowny. Zachęcał, aby każdy osobiście odpowiedział sobie na pytanie, czym jest dla niego ekumenizm.

Duchowni Kościołów chrześcijańskich, m.in. ewangelicko-metodystycznego i polskokatolickiego modlili się za ubogich, pracujących na rzecz edukacji, za matki, narody podzielone wojnami i za chrześcijan na całym świecie.

Po zakończeniu nabożeństwa rektor WSD ks. Paweł Tambor zaprosił do seminarium, gdzie spotkano się przy „ekumenicznym żurku”. Była okazja do wymiany doświadczeń i rozmów przy stole. W kolacji wziął udział bp Jan Piotrowski.

Podczas rozpoczętego dzisiaj Tygodnia rozważany jest biblijny tekst zaczerpnięty z Księgi Powtórzonego Prawa 16,19–20: „Dąż do sprawiedliwości”. Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie
z Indonezji.

W Kielcach i okolicach zaplanowano siedem modlitewnych spotkań ekumenicznych. Tydzień modlitw o jedność chrześcijan zakończy nabożeństwo ekumeniczne w Kościele ewangelicko-augsburskim w Kielcach, które zaplanowane jest na 25 stycznia.

Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest organizowany rokrocznie między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei – w kościele danego wyznania kazanie wygłasza duchowny innej denominacji.

W Kielcach rokrocznie zbierana jest kolekta na konkretny cel. W tym roku zostanie ona przeznaczona na przygotowanie wydawnictwa prezentującego Kościoły i wspólnoty różnych wyznań chrześcijańskich obecne na terenie diecezji kieleckiej.

Wersja do druku
Portal eKAI prezentuje część tekstów publikowanych w płatnym serwisie agencyjnym Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.