Drukuj Powrót do artykułu

Kalendarium prac Konferencji Episkopatu Polski na rok 2008

21 grudnia 2007 | 10:09 | oprac. im//mam Ⓒ Ⓟ

Niezwykle bogato przedstawia się program ogólnopolskich inicjatyw duszpasterskich na rok 2008, przyjętych przez Konferencją Episkopatu Polski. W nowym roku czeka nas też beatyfikacja ks. Michała Sopoćki, spowiednika św. Faustyny.

Wśród nich jest wiele dorocznych akcji, takich jak dni poświęcone islamowi, judaizmowi czy tygodnie modlitw o jedność chrześcijan i o powołania, ale są też nowe inicjatywy, jak ustanowiony przez Benedykta XVI Dzień Modlitw za Kościół w Chinach.
Rok 2008 jest Rokiem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, ponieważ wtedy przypada 150-lecie działalności Dzieła w Polsce.

W 2008 roku odbędą się cztery zebrania plenarne Konferencji Episkopatu Polski (KEP): w Warszawie 5-6 marca i 28-29 października, na Jasnej Górze 27 listopada (poprzedzą je rekolekcje biskupów, od 24 listopada) i w Katowicach 17-18 czerwca (gdzie uroczyście będzie zamykany Rok św. Jacka, obchodzony z okazji 750. rocznicy jego śmierci).

Zaplanowano też trzy zebrania Rady Stałej KEP: 12 lutego w warszawskim Wilanowie oraz 2 maja i 25 sierpnia na Jasnej Górze. Biskupi wezmą też udział we Mszy św. w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie z okazji Dnia Papieża Benedykta XVI. Zwykle jest on obchodzony 29 czerwca, lecz ponieważ tym razem wypada w niedzielę, dlatego przeniesiono go na 30 czerwca. Eucharystia rozpocznie się o godz. 16.30.

Bardzo bogaty jest program ogólnopolskich inicjatyw duszpasterskich na przyszły rok. Są wśród nich doroczne przedsięwzięcia, takie jak jedenasty już Dzień Judaizmu – 17 stycznia. Został on ustanowiony przez Episkopat w celu rozwoju dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, tego dnia odbywają się modlitwy i spotkania poświęcone refleksji nad związkami obu religii. Centralne obchody tym razem odbędą się w Zamościu.
Następnego dnia, 18 stycznia, rozpocznie się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Dzień po jego zakończeniu Kościół w Polsce będzie obchodził ósmy Dzień Islamu – 26 stycznia.
Również co roku obchodzony jest Światowy Dzień Życia Konsekrowanego – 2 lutego, ustanowiony przez Jana Pawła II w 1997 roku. Zbierane są wówczas datki do puszek na potrzeby zakonów klauzurowych. W kilka dni później – 11 lutego – w całym kraju trwać będą modlitwy w intencji pracowników służby zdrowia i pacjentów z okazji Światowego Dnia Chorego. Tego dnia biskupi odwiedzają szpitale, by modlić się wraz chorymi i personelem medycznym.

W lutym organizowana jest jeszcze jedna ogólnopolska zbiórka do puszek – na potrzeby polskich misjonarzy za pośrednictwem dzieła “Ad gentes” – 17 lutego. Kontynuuje ono zadania realizowane wcześniej przez Fundusz Misyjny, na który składały się ofiary zbierane w polskich parafiach dwa razy do roku. Dzieło zatwierdzono na 333. zebraniu Plenarnym KEP we wrześniu 2005 r. W 94 krajach świata pracuje ponad 2100 polskich misjonarzy.

W uroczystość Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, która obchodzona będzie tym razem 31 marca, przypada Dzień Świętości Życia. Ustanowiono go w odpowiedzi na apel Jana Pawła II, zawarty w encyklice “Evangelium vitae”. Uchwałę w tej sprawie podjęło w 1998 r. 293. zebranie plenarne KEP. Tradycyjnie w tym dniu można składać przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, deklarując modlitwę przez 9 miesięcy w intencji dziecka poczętego zagrożonego aborcją i za jego rodziców. Tego dnia sprawowane są też Msze św. w intencji życia poczętego oraz nabożeństwa ekspiacyjne za zbrodnie aborcji. Dzień Świętości Życia poprzedzony będzie Narodowym Dniem Życia, ustanowionym przez Sejm RP w 2004 roku, a obchodzonym 24 marca. Dzień ten ma skłaniać do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością za ochronę i budowanie szacunku dla życia.

Bogaty w doroczne uroczystości jest także kwiecień. Po raz trzeci w kościołach w całym kraju trwać będą modlitwy w intencji beatyfikacji Jana Pawła II w kolejną rocznicę jego śmierci – 2 kwietnia. 13 kwietnia, w Światowym Dniu Pamięci Ofiar Katynia, wierni upamiętnią ofiary tej zbrodni. Data ta wiąże się z rocznicą ogłoszenia przez Niemcy w 1943 r. informacji o odkryciu w Rosji masowych grobów oficerów Wojska Polskiego, zamordowanych przez NKWD wiosną 1940 roku. Mianem zbrodni katyńskiej określa się wymordowanie przez NKWD ponad 25 tys. polskich jeńców wziętych do niewoli po agresji Związku Sowieckiego na Polskę 17 września 1939 r. Wśród nich 15,5 tys. stanowili więźniowie obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. W okresie od kwietnia do maja 1940 r. Sowieci rozstrzelali w Katyniu, Charkowie i Twerze (pochowani w Miednoje) oficerów Wojska Polskiego, policjantów, urzędników, funkcjonariuszy Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej. Do wyjaśnienia pozostają losy ponad 7,3 tys. Polaków, którzy zginęli na Wschodzie, a wciąż nie są znane ich miejsca pochówku.

Od 13 do 19 kwietnia trwać będzie Tydzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Rozpoczyna się on w Kościele katolickim w IV Niedzielę Wielkanocną, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza. Na całym świecie obchodzona jest ona jako dzień modlitw o powołania. Tego dnia Kościół przypomina swoim wiernym o trosce o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i do życia konsekrowanego w instytutach świeckich.

20 kwietnia. II Niedziela Wielkanocna przeznaczona będzie na szczególną pamięć w modlitwie w intencji kierowców, a 29 kwietnia w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu sprawowana będzie uroczysta Eucharystia z udziałem księży-byłych więźniów Dachau. Tego dnia obchodzony jest bowiem Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej. Ostatniej, jak dotychczas, takiej Mszy przewodniczył bp Ignacy Jeż – zmarły 16 października 2007 w Rzymie – również były więzień Dachau. Obóz hitlerowski w Dachau istniał w latach 1933-45. W czasie II wojny światowej więziono tutaj około 2000 duchownych, z których 800 wyzwoliła armia amerykańska.

W kwietniu rozpocznie się też pierwsza z trzech dużych uroczystości odpustowych ku czci patronów Polski. Od 26-27 kwietnia będzie trwał odpust św. Wojciecha, biskupa i męczennika w Gnieźnie (drugiego dnia odbędzie się tradycyjne wręczenie krzyży misyjnych misjonarzom i misjonarkom wybierającym się na placówki), 11 maja w Krakowie odbędzie się uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, tradycyjnie z udziałem Episkopatu Polski, a 16 maja w Warszawie odbędą się uroczystości ku czci św. Andrzeja Boboli, patrona Polski i metropolii warszawskiej.

W maju obchodzić będziemy Dzień Opatrzności Bożej – 2 maja – oraz uroczystość Matki Bożej Królowej Polski 3 maja na Jasnej Górze, z udziałem Episkopatu Polski. Tego dnia w sposób szczególny pamiętać będziemy o emigrantach – obchodzony jest wtedy bowiem Dzień Modlitw za Emigrację.

Po raz pierwszy obchodzić będziemy Dzień Modlitw za Kościół w Chinach – 24 maja, we wspomnienie liturgiczne Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, będące również świętem patronalnym głównego sanktuarium maryjnego w Chinach – Szeszan koło Szanghaju. Dzień ten ustanowił Benedykt XVI w Liście do katolików w Chińskiej Republice Ludowej, noszący datę uroczystości Zesłania Ducha Świętego 27 maja 2007 r. Chiny liczą 1 mld 300 mln mieszkańców. Jest tam 145 kościelnych jednostek administracyjnych. W 1948 r. katolików było 3 mln. Obecnie ich liczbę szacuje się na 8 do 12 mln. W ChRL jest ponad stu biskupów, z których jednak 60 proc. ukończyło 80 lat. Jedynie w ostatnich 7 latach zmarło 49 hierarchów. Liczbę księży ocenia się na 3200. Wspólnot zakonnych jest tam 156, a sióstr 6 tys. W 30 seminariach duchownych kształci się 2300 alumnów.

Na 7-8 czerwca zaplanowano 12. spotkanie młodzieży w Lednicy. Co roku na nocne czuwanie nad Jeziorem Lednickim, organizowane przez dominikanina o. Jana Górę, przyjeżdża co roku ok. 100 tys. młodych. Tematem spotkania w 2008 roku będzie przyjaźń. Duszpasterz zaprasza na Lednicę narzeczonych, a także tych, którzy – jak mówi – “pragnęliby wymodlić sobie przyjaciela, przyszłą żonę lub przyszłego męża”. Mile widziane będą też małżeństwa, którzy miłość małżeńską rozumieją właśnie w kategorii przyjaźni. Pierwsze spotkanie młodzieży nad Lednicą odbyło się z inicjatywy o. Góry w 1997 r. Jezioro wraz ze znajdującą się na nim wyspie, nazywaną Ostrowem Lednickim, uchodzi za jedną z kolebek polskiej państwowości. Znajdują się tam ruiny preromańskiej kaplicy z najstarszą z zachowanych w Polsce chrzcielnic – gdzie, według historycznych hipotez, pierwszy władca Polski Mieszko I przyjął w 966 r. wraz ze swym dworem chrzest.

Dla młodych jest również przeznaczone “Sydney w Warszawie” – spotkanie dla tych, którzy nie mogli wyjechać na Światowe Dni Młodzieży do Australii. To pięciodniowe spotkanie rozpocznie się 15 lipca.

20 czerwca, jak co roku, odbędzie się Międzynarodowy Dzień Uchodźców, a 20-27 lipca – IX Tydzień św. Krzysztofa, patrona podróżujących. MIVA Polska, organizacja zbierająca pieniądze na środki transportu dla misjonarzy, prowadzi wówczas akcję “1 grosz za 1 km” bezpiecznie przejechanej drogi. Dyrektor MIVA ks. Marian Midura jest pierwszym krajowym duszpasterzem kierowców. Podczas Tygodnia święcone są również pojazdy.

Sierpniowe uroczystości otwierają obchody kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia. 14 sierpnia odbędzie się pielgrzymka do Oświęcimia w rocznicę śmierci św. Maksymiliana Kolbego – franciszkanina, zamordowanego w obozie koncentracyjnym Auschwitz, który oddał swoje życie za obcego sobie człowieka. 15 sierpnia, uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej na Jasnej Górze, jest również świętem Wojska Polskiego. 26 sierpnia – uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej.

17 września, we wspomnienie bł. abp. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego obchodzony będzie Dzień Golgoty Wschodu, a od 28 września do 4 października potrwa 64. Tydzień Miłosierdzia. Jest on inicjatywą Kościoła katolickiego w Polsce. Historia obchodów tego Tygodnia jest ściśle związana z rozwojem działalności charytatywnej Kościoła katolickiego, a w szczególności Caritas w Polsce. Przed II wojną światową w obchody Tygodnia angażowały się nie tylko środowiska związane z Kościołem, ale również władze lokalne, szkoły, media ogólnopolskie. Po wojnie Tygodnie organizowano już w całym kraju. Stały się one najbardziej popularną formą działalności charytatywnej zarówno przez pozyskiwanie funduszy na pomoc osobom poszkodowanym przez wojnę, jak i przez budzenie sumień Polaków i uwrażliwianie ich na potrzeby bliźnich.

Już ósmy Dzień Papieski – poświęcony promocji życia i nauczania Jana Pawła II – zaplanowano na 11-12 października. W tym czasie odbędzie się także ogólnopolska kwesta na rzecz stypendia dla zdolnej, ale ubogiej młodzieży. Stypendyści Dzieła Nowego Tysiąclecia są “żywym pomnikiem” Papieża-Polaka. Kolejną zbiórkę – tym razem na Papieskie Dzieła Misyjne w Światowym Dniu Misyjnym – zaplanowano na 19 października.

Dzień Modlitw za Bezrobotnych obchodzimy 4 grudnia, gdy Kościół wspomina św. Barbarę, patronkę górników. 7 grudnia, w drugą niedzielę Adwentu, odbędzie się doroczna zbiórka do puszek w ramach Dnia Modlitwy i Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Poprzedzi go triduum modlitewne w intencji powołań dla Kościoła na Wschodzie oraz pracujących tam księży, sióstr zakonnych i świeckich wolontariuszy. Wśród katolików na Wschodzie pracuje obecnie ok. 250 księży diecezjalnych, 450 zakonnych, ponad 600 zakonnic, 23 braci zakonnych i kilku wolontariuszy świeckich W sposób zorganizowany Kościół w Polsce wspiera wiernych na Wschodzie od ponad 25 lat w ramach Zespołu Pomocy Kościelnej dla Katolików na Wschodzie. W 1981 r. przebywający po zamachu w rzymskiej klinice im. Gemellego Jan Paweł II polecił troskę o katolików na Wschodzie prymasowi Polski.

13 grudnia – w dniu kolejnej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego – obchodzimy Dzień Modlitw za Ofiary Stanu Wojennego.

W ciągu roku odbędzie się też wiele pielgrzymek – większość do sanktuarium na Jasnej Górze, chodzi tu głownie o zorganizowane grupy pątnicze w okresie wakacyjnym, ale również do Lourdes – 7-11 maja, 25 maja pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich, a 17 sierpnia – pielgrzymka kobiet i dziewcząt do tego sanktuarium. Na 25 kwietnia zaplanowano ogólnopolską pielgrzymkę pracowników i wolontariuszy Caritas do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach. Zorganizowane grupy będą także pielgrzymować do sanktuarium w Licheniu, w tym sołtysi 25 maja i osoby uzależnione 26 lipca.
Na przyszły rok zaplanowana jest beatyfikacja ks. Michała Sopoćki, spowiednika św. s. Faustyny Kowalskiej – nie jest jednak jeszcze znana jej data. 15 czerwca w Starym Sączu odbędzie się dziękczynienie za beatyfikację o. Stanisława Papczyńskiego – założyciela Zgromadzenia Księży Marianów, ktorego wyniesiono na ołtarze 16 września 2007 w Licheniu. Dziękować będziemy także za beatyfikację – 27 października w Rzymie – s. Celiny Borzęckiej w Kętach 12 kwietnia.

Na 21 września zaplanowana jest też koronacja obrazu Matki Bożej Królowej Polski w Szczyrku koronami papieskimi. Z obrazem związana jest tradycja ludowa, która mówi o tym, iż od dnia 25 lipca 1894 roku przez kilka miesięcy Matka Boża ukazywała się dwunastoletniej dziewczynie Juliannie Pezda, na tak zwanej Przykrej Kępce. Widzenia miały również jej dwie młodsze, dziesięcioletnie koleżanki: Marianna Pezda i Marianna Marek. Matka Boża kazała wybudować na tym miejscu kaplicę, a w przyszłości klasztor. Obecnie mają tam swój dom księża salezjanie.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.