Drukuj Powrót do artykułu

Kęty: odnowiony gotycki obraz Matki Boskiej Pocieszenia wrócił do świątyni

19.03.2017 , rk, Kęty, 19-03-2017 Ⓒ ℗

Łaskami słynący XV-wieczny obraz Matki Boskiej Pocieszenia, który dzięki zabiegom krakowskich konserwatorów odzyskał swój gotycki blask, wrócił do kościoła pw. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach na Podbeskidziu. Po kilku miesiącach nieobecności obrazu, powstałego w latach 1460-1470, wizerunek Maryi z Dzieciątkiem, pamiętający czasy św. Jana Kantego, znowu został umieszczony w głównym ołtarzu kęckiej świątyni.

Podczas uroczystego powitania 19 marca na niedzielnej Mszy św. proboszcz kęckiej parafii ks. Franciszek Knapik podkreślił, że obraz wygląda obecnie tak, jak go widział św. Jan Kanty. „Ten obraz wraca do nas, odkryty niejako na nowo. Wraca do nas w szacie, w której był niegdyś namalowany. W takiej postaci od wieków czcili go kęczanie. On nas przenosi w czasy Jana Kantego” – podkreślił kapłan.

Przypomniał, że specjaliści w Krakowie nie tylko zakonserwowali deski, na których obraz został wykonany, lecz przywrócili także oryginalne kolory i liczne detale, które w kolejnych konserwacjach uległy zatraceniu. W kazaniu ks. prof. Piotr Kroczek z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II wyraził nadzieję, że odnowiony wizerunek będzie zachęcał do jeszcze bardziej gorliwego naśladowania Maryi i przedstawiania Bogu za Jej pośrednictwem próśb. „Dobrze, że ten wizerunek powraca do nas w Wielkim Poście. Niech on, teraz jeszcze piękniejszy, zapala nasze serca, byśmy gorliwiej naśladowali Maryję” – zaapelował duchowny.

Podczas uroczystego powitania odrestaurowanego obrazu, gdy oczom wiernym ukazał się na nowo w ołtarzu wizerunek MB Pocieszenia, odmówiono specjalną tradycyjna modlitwę przez wstawiennictwo MB Pocieszenia z Kęt.

Maryjny obraz zasłaniany jest na co dzień obrazem z Maryją Dziewicą i patronkami kęckiego kościoła po Jej bokach – świętymi Małgorzatą i Katarzyną. Zasłanianiu i odsłanianiu obrazu towarzyszy muzyczny motyw fanfar. Prace konserwatorskie wokół obrazu trwały kilka miesięcy. Przedsięwzięcia z powodzeniem podjęli się naukowcy z pracowni Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Ks. dr Szymon Tracz, konserwator architektury i sztuki sakralnej diecezji bielsko-żywieckiej, poinformował, że dzięki podjętym staraniom udało się przywrócić pierwotny wygląd obrazu namalowanego na trzech połączonych ze sobą deskach lipowych. Jego zdaniem, obraz Matki Boskiej z Kęt klasyfikuje się „jako jeden z najstarszych tego rodzaju zachowanych w Polsce wizerunków, z procentowo najlepiej zachowaną warstwą malarską”. Podkreślił też, że po usunięciu wstawek i ponownym połączeniu desek podobrazia wizerunek kęcki stał się najwęższym ze wszystkich zachowanych prawie 140 obrazów tworzących grupę Hodegetrii Krakowskich.

Wersja do druku
Portal eKAI prezentuje część tekstów publikowanych w płatnym serwisie agencyjnym Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.