Drukuj Powrót do artykułu

Kęty: poświęcenie obrazu św. Jana Kantego i tablicy na cześć patrona miasta

17.07.2017 , rk, Kęty, 17-07-2017 Ⓒ ℗

Poświęcenia obrazu św. Jana Kantego oraz tablicy upamiętniającej patrona Kęt i jednego z patronów diecezji bielsko-żywieckiej dokonano 16 lipca w rodzinnym mieście średniowiecznego profesora Akademii Krakowskiej w 250. rocznicę jego kanonizacji. Po Mszy św. wierni nawiedzili pobliską kaplicę św. Jana Kantego – powstałą, jak głosiła legenda, w miejscu rodzinnego domu świętego – gdzie odmówiono modlitwę do patrona miasta i uczczono jego doczesne szczątki.

Proboszcz parafii św. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach, ks. Franciszek Knapik zauważył, że w dniu, który zdarza się raz na 250 lat, warto pamiętać, iż kanonizacja świętego ćwierć wieku temu „pozwoliła Kętom zaistnieć nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie”. Duchowny już zaprosił do udziału w tegorocznych uroczystościach odpustowych ku czci św. Jana Kantego, które odbędą się 15 października – z udziałem bp. seniora Tadeusza Rakoczego oraz 22 października, kiedy to gościem będzie ks. Jan Dyduch – były rektor Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.

W prezbiterium świątyni poświęcono obraz św. Jana Kantego podarowany przez pochodzącego z Kęt ks. Roberta Niedzielę. Kapłan przewodniczył liturgii i wygłosił kazanie. Obraz przedstawia św. Jana z Kęt, odzianego w profesorską togę. Namalował go Krzysztof Sułek – wykonawca polichromii kościoła farnego w Kętach.

„Mówi się, że Kraków jest małym Rzymem, ale też śmiało można powiedzieć, że Kęty są małym Krakowem. Bo to właśnie po tych ulicach i placach, podobnie jak w Rzymie czy Krakowie, chodzili święci” – zwrócił uwagę kaznodzieja. Wymienił w tym kontekście Matkę Marię Łempicką, bł. Celinę Borzęcką, św. Józefa Bilczewskiego, kard. Karola Wojtyłę oraz św. Jana z Kęt.

Po Mszy św. wierni udali się w procesji do kaplicy św. Jana Kantego, gdzie odmówiono modlitwę do patrona miasta. Można było też uczcić jego relikwie.

W niedzielę poświęcono także w kościele marmurową tablicę z medalionem w formie odlewu głowy świętego i wyrytym napisem, przypominającym, kim był patron miasta. Towarzystwo Miłośników Kęt i Rady Miasta Kęty zamierza w październiku br. umieścić tablicę na zewnętrznej ścianie kęckiego Ratusza. Do tego czasu przechowywana będzie w kościele.

W kęckiej parafii od 19 października ub. roku trwała nowenna miesięcy w ramach przygotowania do jubileuszu 250. rocznicy kanonizacji św. Jana z Kęt.

Jan Kanty do historii przeszedł jako człowiek bardzo miłosierny i łagodny. Po zajęciach dydaktycznych odwiedzał chorych, organizował pomoc niezamożnym żakom, uczył ich wzajemnej solidarności. Jego przykład pociągał studentów do większej aktywności w społeczności akademickiej. Prowadził surowy tryb życia, często pościł i wiele się modlił. Legendy głoszą, że można go było spotkać na ulicach Krakowa, jak szedł z tobołkiem ubrań przygotowanych dla potrzebujących. Był tez niezwykle pracowity. Własnoręcznie przepisał bowiem 28 tomów – w sumie piętnaście tysięcy stron.

Podczas kanonizacji krakowskiego akademika papież Klemens XIII, charakteryzując postać wynoszoną na ołtarze, zauważył, że codziennie po ukończeniu swoich zajęć teolog udawał się z Akademii prosto do kościoła, gdzie się długo modlił i adorował Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

W przeszłości do ufundowanej przez Sykstusa Lubomirskiego w 1648 roku kęckiej kaplicy, powstałej – jak głosiła legenda – w miejscu rodzinnego domu świętego, ciągnęły liczne pielgrzymki. Znajduje się tu m.in. woskowa figura św. Jana Kantego w stroju profesora Akademii Krakowskiej z czasów kanonizacji, którą w roku 1767 ofiarowali Kętom profesorowie uczelni.

W historii Kęt największe dotąd uroczystości związane z postacią Jana Kantego odbyły się w 1890 z okazji 500. rocznicy jego urodzin. W 1851 roku wzniesiono tu pomnik św. Jana Kantego. W roku 1941 został usunięty przez hitlerowców i złożony przez mieszkańców na placu przykościelnym. Po wojnie kęczanie domagali się przeniesienia figury świętego na dawne miejsce. Dopiero w 1992 roku pomnik wrócił na rynek. Został wtedy poświęcony przez rodowitego kęczanina bp. Adama Dyczkowskiego, wówczas biskupa pomocniczego diecezji wrocławskiej.

Jan Kanty urodził się w Kętach w 1390 roku. Ukończył studia w Krakowie, następnie przyjął święcenia kapłańskie. Od 1421 przez osiem lat prowadził szkołę klasztorną u miechowskich bożogrobców. W 1429 zaczął wykładać na Akademii Krakowskiej, równocześnie studiując w niej teologię – magisterium otrzymał w 1443. W tym czasie został kanonikiem i kustoszem w Olkuszu. Kilkakrotnie pielgrzymował do Rzymu. Zmarł w opinii świętości w 1473 roku, w wigilię Bożego Narodzenia. Został beatyfikowany 27 września 1680 przez bł. Innocentego XI, a kanonizowany 16 lipca 1767 przez Klemensa XIII.

Św. Jan z Kęt patronuje akademickiej młodzieży i ludziom nauki, licznym instytucjom charytatywnym oraz oświatowym.

Wersja do druku
Portal eKAI prezentuje część tekstów publikowanych w płatnym serwisie agencyjnym Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.