Drukuj Powrót do artykułu

Kielce: 1,6 mln zł na ochronę m.in. sakralnych zabytków

23.01.2018 , Kielce / dziar Ⓒ ℗

Uporządkowanie polityki w zakresie ochrony zabytków i zarządzania dziedzictwem kulturowym, związanym m.in. z obiektami sakralnych – to główny cel przyjętego przez miejskich radnych “Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Kielce na lata 2018-2021”.

Najważniejsze założenie programu dotyczy zabezpieczenia zabytkowych obiektów poprzez m.in. dofinansowanie ich remontu ze strony miasta.

W przyjętym programie planuje się, że Miasto Kielce w latach 2018-2021 dofinansuje 14 zadań, m.in. poprawę estetyki przestrzeni publicznej poprzez zmianę sposobu zagospodarowania obszaru w rejonie ul. Bodzentyńskiej i pl. św. Wojciecha. Na ten cel zostanie przeznaczone ponad 1,6 mln zł.

Jest to rdzennie najstarszy obszar Kielc i fundacja najstarszej świątyni z parafią. Znaleziska archeologiczne w okolicy obecnego kościoła św. Wojciecha w Kielcach, potwierdzają istnienie osady z przełomu XI i XII wieku, założonej w pobliżu najstarszego kościoła miasta, gdy ufundowano drewniany kościółek św. Wojciecha, który widział później i opisał Jan Długosz. Fundatorem mógł być Władysław Herman lub, co pewniejsze, Bolesław Krzywousty.

Ponadto w ramach programu przewidziano także przebudowę skweru im. Ireny Sendlerowej i nadanie mu nowych funkcji społeczno-integracyjnych (ponad 5,8 mln zł) oraz adaptację budynków w zespole powięziennym – na Wzgórzu Zamkowym – na siedzibę Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” (ponad 24 mln zł).

Przyjęta przez radnych uchwała, oprócz potrzeby powołania miejskiego konserwatora zabytków, uwzględnia w trybie określonym odrębnymi przepisami dotację ze strony miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji.

Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnianie działań właścicieli lub zarządców zabytków w zakresie ochrony i konserwacji wartościowych elementów substancji zabytkowej. Ma to – jak w przypadku otoczenia kościoła św. Wojciecha – istotne znaczenie w kreowaniu wizerunku miasta oraz renowacji wystroju i wyposażenia zabytkowych obiektów.

Wersja do druku
Portal eKAI prezentuje część tekstów publikowanych w płatnym serwisie agencyjnym Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.