Drukuj Powrót do artykułu

Kielce: odbył się Dzień Papieski

08.10.2017 , dziar, Kilece, 08-10-2017 Ⓒ ℗

Modlitwa i spotkania stypendystów w kościołach, tzw. miasteczko rodzinne, występy wokalne, konkurs plastyczny dla podopiecznych sióstr szarytek, zbiórki przed kościołami na pomoc dla stypendystów – tak w Kielcach wyglądał XVII Dzień Papieski, obchodzony pod hasłem: „Idźmy naprzód z nadzieją”.

O swoich doświadczeniach i możliwościach realizowanych dzięki Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia stypendyści opowiadali w kilku kieleckich kościołach: w bazylice katedralnej w Kielcach, w kościele Akademickim, w kościele św. Maksymiliana. Tam także przygotowywali oprawę liturgiczną.

– Na placu Literatów w Kielcach z okazji Dnia Papieskiego zorganizowaliśmy konkurs dla dzieci z Przedszkola Wincentego a’Paulo w Kielcach, był kiermasz upieczonych przez nas ciast, babeczek i zabawek. Pozyskaną w ten sposób kwotę przeznaczymy na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia – opowiada Malwina Piotrowska, jedna ze stypendystek.

Jak informuje ks. dr Karol Zegan – koordynator diecezjalny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, w roku szkolnym 2016/2017 w diecezji kieleckiej 54 osoby otrzymywały stypendia. – Stypendystami mogą zostać gimnazjaliści i licealiści z odpowiednią średnią ocen 4,8 i 4,5 oraz niskimi dochodami na członka rodziny, tzn. poniżej 1.100 złotych. Studenci stypendyści kontynuują tylko program stypendialny, do którego zostali zakwalifikowani wcześniej – nie są im przyznawane nowe stypendia” – wyjaśnia ks. Zegan.

Stypendium może zatem otrzymać osoba o wysokiej średniej ocen, dodatkowych zdolnościach, niskich dochodach w rodzinie i angażująca się w życie parafii. Wspierani są też uczniowie z rodzin wielodzietnych.

W ubiegłym roku w ramach Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia uzyskano 206 tys. zł. Obecnie w programie pozostało 40 osób, którym stypendia zostaną przedłużone. Diecezja czeka na decyzję fundacji, czy przyznane zostaną kolejne stypendia nowym osobom.

Osoby ubiegające się o wsparcie muszą się najpierw zapoznać z regulaminem przyznawania stypendiów. Jeśli spełniają warunki, drogą elektroniczną zwracają do koordynatora o wniosek skrócony. Na rozstrzygniecie na etapie diecezjalnym trzeba czekać do ok. końca października. Następnie najlepsze wnioski zostają przesłane do Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w Warszawie, która może przyznać stypendia.

Emilia Koneczna, szefowa wspólnoty w Kielcach wyjaśnia, że stypendyści starają się angażować w różne wydarzenia w diecezji i Kielcach, np. w uliczną Drogę Światła, przygotowanie paczek dla ubogich, wspólne wigilie. Spotykają się raz w miesiącu.

Idea Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski w 1999 r. Fundacja została powołana do życia w 2000 r. jako organizacja, której działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych.

Do głównych celów Fundacji należy zaangażowanie pomocowe w rozwój kultury i nauki chrześcijańskiej oraz chrześcijańskich mediów w Polsce, podnoszenie szans edukacyjnych młodzieży z małych miast i wsi oraz upowszechnianie nauczania Papieża Jana Pawła II.

Wersja do druku
Portal eKAI prezentuje część tekstów publikowanych w płatnym serwisie agencyjnym Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.