Drukuj Powrót do artykułu

Kraków: konkurs na pracę magisterską i doktorską o św. Janie Pawle II

24.11.2017 , luk, Kraków, 24-11-2017 Ⓒ ℗

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie ogłasza konkurs na wyróżniającą się pracę doktorską i magisterską związaną z osobą św. Jana Pawła II. Dysertacje można zgłaszać do 30 czerwca 2018 r.

Do pierwszej edycji konkursu mogą być nadesłane nieopublikowane prace magisterskie i doktorskie, obronione w latach 2015-2018 we wszystkich uczelniach wyższych na terenie Polski i na świecie. „Tematy dysertacji mają dotyczyć św. Jana Pawła II – jego biografii, szeroko rozumianej spuścizny literackiej, filozoficznej, teologicznej i artystycznej lub twórczego rozwinięcia jego myśli i nauczania” – precyzują organizatorzy.
Przez nieopublikowane prace rozumie się prace nigdy nie wydane w wersji papierowej lub elektronicznej, w postaci publikacji obejmującej całość pracy magisterskiej lub doktorskiej. Niezbędne jest zaświadczenie z uczelni poświadczające złożenie i obronienie pracy oraz zgodę uczelni na odstąpienie od pierwszeństwa w opublikowaniu pracy.

Praca w języku polskim, angielskim i włoskim może być zgłoszona przez autora lub jej promotora. Do zgłoszenia należy dołączyć opinię promotora lub recenzenta wraz z pisemną zgodą na jej wykorzystanie.
W ocenie nadesłanych dysertacji będą brane pod uwagę walory metodologiczne oraz oryginalność myśli, kompetencje warsztatowe czy bogactwo wykorzystanej literatury. „Przedmiot badawczy prac powinien stanowić samodzielną koncepcję autorską, wykazywać umiejętności analizy tekstu i umiejętność syntezy oraz odznaczać się poprawnością i jakością formy literackiej” – napisano w regulaminie konkursu.
Laureaci zostaną nagrodzeni wydaniem ich dysertacji w formie książkowej. Szczegółowe informacje o konkursie można odnaleźć na stronie internetowej www.idmjp2.pl.

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie jest samorządową instytucją kultury, którą tworzą Województwo Małopolskie, Gmina Miejska Kraków oraz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”. Od 1 stycznia 2009 r. celem działania Instytutu jest zachowanie i promowanie dziedzictwa, które pozostawił po sobie Ojciec Święty Jan Paweł II oraz dialog między religiami i kulturami.

Wersja do druku
Portal eKAI prezentuje część tekstów publikowanych w płatnym serwisie agencyjnym Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.