Drukuj Powrót do artykułu

Ks. Jerzy Popiełuszko – najważniejsze daty z życia i procesu beatyfikacyjnego

17 lutego 2010 | 13:18 | opr. O. Gabriel Bartoszewski OFMCap Ⓒ Ⓟ

Chronologia życia, działalności, sławy męczeństwa i procesu beatyfikacyjnego Czcigodnego Sługi Bożego Ks. Jerzego Popiełuszki:

14 IX 1947 – urodził się w Okopach k. Suchowoli, syn Władysława i Marianny z d. Gniedziejko

16 IX 1947 – otrzymuje sakrament chrztu w kościele parafialnym w Suchowoli, nadano mu imię Alfons.

14 IX 1954 – rozpoczyna naukę w Szkole Podstawowej w Suchowoli

16 IX 1965 – uczęszcza do liceum w Suchowoli gdzie otrzymał świadectwo dojrzałości.

24 VI 1965 – zgłasza się i zostaje przyjęty do Seminarium Metropolitalnego w Warszawie, studia rozpoczyna we wrześniu.

25 X 1966 – zostaje powołany do wojska i wcielony do jednostki w Bartoszycach. Była to klerycka jednostka o zaostrzonym regulaminie. Przez indoktrynację polityczną chciano rujnować powołania. Eliminowano praktyki religijne. J. Popiełuszko jako kleryk nie chciał zdjąć medalika i różańca z palca. Był za to surowo karany. Tryb życia wojskowego bardzo osłabił jego zdrowie.

16 X 1968 – zwolnienie z wojska i powrót do seminarium z nadwerężonym zdrowiem

18 IV 1970 – przechodzi ciężką operację. W wyniku komplikacji jego życie wisiało na włosku. Klerycy w seminarium przez całą noc modlili się w intencji kolegi Jerzego.

13 V 1971 – urzędowa zmiana imienia z Alfonsa na Jerzy

12 III 1972 – otrzymuje świecenia diakonatu

28 V 1972 – w archikatedrze św. Jana w Warszawie, otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk Sł. Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

19 VI 1972 – otrzymuje nominację na wikariusza parafii Św. Trójcy w Ząbkach

X 1975 – przeniesiony zostaje na wikariat do parafii Matki Bożej Królowej Polski w Aninie

20 V 1978 – przeniesiony na wikariat do parafii Dzieciątka Jezus na Żoliborzu

19 II 1979 – otrzymuje nominację na duszpasterza Warszawskiej Służby Zdrowia.

25 V 1979 – ze względu na słaby stan zdrowia zostaje przeniesiony do duszpasterstwa przy kościele akademickim św. Anny w Warszawie,

20 V 1980 – zostaje przeniesiony do parafii św. Stanisława Kostki na Żoliborzu jako rezydent z przeznaczeniem do duszpasterstwa specjalistycznego Służby Zdrowia.

8 – 29 VI 1980 – odwiedza ciotkę Mary Kalinowski w Stanach Zjednoczonych

31 VIII 1980 – Ks. Jerzy Popiełuszko odprawia Mszę św. dla strajkujących hutników w
Hucie Warszawa.

16 i 17 XII 1980 – ks. Jerzy bierze udział w Gdańsku i Gdyni w odsłonięciu pomnika ofiar grudnia 1970 r.

14 V 1981 – ks. Jerzy odprawia Mszę św. w Hucie Warszawa o powrót do zdrowia Jana Pawła II.

28 II 1982 – rozpoczyna odprawiać Mszą św. za Ojczyznę. w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu

30 VIII 1983 – ks. Jerzy jadąc do Gdyni by wygłosić kazanie, został przez Milicję Obywatelską zatrzymany w Łomiankach i przetrzymany przez 8 godzin na komisariacie, tym samym uniemożliwiono mu spełnienie posługi duszpasterskiej.

12 XII 1983 – przesłuchanie w prokuraturze i postanowienie wiceprokurator Anny Jackowskiej o przedstawieniu zarzutów Ks. Jerzemu Popiełuszce. Rewizja w mieszkaniu Ks. Jerzego przy ul. Chłodnej oraz zatrzymanie w areszcie w pałacu Mostowskich, gdzie przetrzymano go 2 dni.

27 XII 1983 – Jerzy Urban rzecznik prasowy rządu pod pseudonimem Michał Ostrowski publikuje oszczerczy artykuł przeciw Ks. Jerzemu Popiełuszko, zob. „Express Wieczorny” z 27 XII 1983.

2 I 1984 – ks. Jerzy na polecenie arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego w 13 punktach zbił zarzuty i insynuacje wysunięte przez Jerzego Urbana.

26 VI 1984 – ks. Jerzy był przesłuchiwany w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.

2 VII 1984 – ks. Jerzy Popiełuszko zjawił się w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, gdzie odczytano mu zarzuty że rzekomo „nadużywając funkcji kapłana, czynił z kościołów miejsce szkodliwej dla interesów PRL, propagandy antypaństwowej, tj o przestępstwo z art. 194 kk w związku z art. 58”.

12 VI 1984 – przesłuchanie ks. Jerzego przez władze bezpieczeństwa w pałacu Mostowskich w Warszawie, gdzie mu przedstawiono akt oskarżenia.

12 VII 1984 – wiceprokurator wojewódzki Anna Jackowska złożyła w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy akt oskarżenia przeciwko Ks. Jerzemu Popiełuszko.

14 -21 VII 1984 – ks. Jerzy Popiełuszko w towarzystwie kolegi Ks. Bogdana Liniewskiego przebywał na urlopie leczniczym w Krynicy Zdroju.

15 VII 1984 – w kościele św. Stanisława Kostki odczytano krótki komunikat kapłanów oświadczając, że „Ks. Jerzy pracuje w tej parafii, my kapłani współodpowiedzialni za życie duszpasterskie, uważamy za swój obowiązek zaprotestować publicznie przeciwko niesłusznym oskarżeniom, a wiernych wzywamy do modlitwy”

29 VII 1984 – ks. Jerzy Popiełuszko uczestniczył w koncelebrowanej Mszy św. za Ojczyznę; homilię wygłosił Ks. prałat Teofil Bogucki, proboszcz, w której wziął w obronę Ks. Jerzego przed atakami władz państwowych.

24 VIII 1984 – decyzja Sądu Rejonowego m.st. Warszawy o umorzeniu postępowania karnego wobec Ks. Jerzego Popiełuszki.

26 VIII 1984 – ks. Jerzy wygłasza homilię podczas Mszy św. za Ojczyznę.

9 IX 1984 – ks. Jerzy wygłosił dla robotników homilię w kościele św. Stanisława Kostki, w której zaprotestował przeciw insynuacjom Jerzego Urbana, rzecznika prasowego rządu PRL, „by takich ludzi jak on wysyłać na banicję”.

12 IX 1984 – w gazecie sowieckiej Izwiestia ukazuje się artykuł Toporkowa, w którym szkaluje „Solidarność” i Ks. Jerzego Popiełuszkę.

19 IX 1984 – w warszawskim tygodniku „Tu i Teraz” ukazał się oszczerczy artykuł na osobę Ks. Jerzego pt „Seanse nienawiści” pióra Jerzego Urbana, który posłużył się pseudonimem (Michał).

25 IX 1984 – w Departamencie MSW w Warszawie odbyła się narada wysokich urzędników nad możliwością uciszenia księży „działających na szkodę państwa” (chodziło o Ks. Małkowskiego, Ks. Jankowskiego i Ks. Popiełuszkę).

30 IX 1984 – jako duszpasterz ludzi pracy uczestniczy w pielgrzymce na Jasnej Górze..

30 IX 1984 – ponowna narada w MSW w sprawie podjęcia decyzji przeciw Ks. Popiełuszko

8 X 1984 – posługa duszpasterska w kościele Podwyższenia Krzyża św. OO. Kapucynów w Bytomiu, gdzie odprawił Mszę św. i wygłosił homilię.

9 X 1984 – decyzja urzędników MSW o likwidacji Ks. Jerzego Popiełuszko.

12 X 1984 – ks. prałat Teofil Bogucki, proboszcz parafii św. Stanisława Kostki z racji poważnej choroby został przewieziony do szpitala.

13 X l984 – o godz. 7.00 – Ks. Jerzy w towarzystwie Waldemara Chrostowskiego i Seweryna Jaworskiego udał się do Gdańska. Od kościoła św. Stanisława w Warszawie cały czas był śledzony przez Grzegorza Piotrowksiego, Leszka Pękalę i Waldemara Chmielewskiego, którzy jechali za nim..

13 X 1984 – ks. Jerzego Popiełuszko odprawił Mszę św. w kościele św. Brygidy w Gdańsku i wygłosił homilię.

13 X 1984 – ok. godz. 24.00 koło Ostródy dokonano nieudanego zamachu na życie na życie Ks. Jerzego Popiełuszki w drodze powrotnej z Gdańska do Warszawy Sprawcami byli kapitan Grzegorz Piotrowski, Leszek Pękala i Waldemar Chmielewski.

14 X 1984 – odprawił Mszę św. dla środowisk medycznych w dolnym kościele św. Stanisława

15 X 1984 – ks. Jerzy przebywał na Jasnej Górze, gdzie odprawił Mszę św. o zdrowie Ks. Teofila Boguckiego, swego proboszcza, który w tym czasie pozostawał w szpitalu. Jako wyraz pamięci przysłał mu pocztówkę z tą wiadomością i pozdrowieniami.

18 X 1984 – w godzinach wieczornych Ks. Jerzy Popiełuszko uczestniczył we Mszy św. koncelebrowanej dla personelu medycznego w kościele Sióstr Wizytek w Warszawie, której przewodniczył Ks. Biskup Zbigniew Kraszewski. Wieczorem odbył spowiedź u Ks. Wiesława Kądzieli.

19 X 1984 – ks. Jerzy Popiełuszko wraz z kierowcą Waldemarem Chrostowskim w godzinach południowych przyjechał do Bydgoszczy. O godz. 18.00 odprawił nabożeństwo różańcowe w kościele świętych Polskich Braci Męczenników i odprawił Mszę św.

19 X 1984 – o godz. 22-ej ks. Jerzy Popiełuszko wracając do Warszawy, w okolicach miejscowości Przysiek k. Torunia został uprowadzony przez urzędników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: Grzegorza Piotrowskiego, Leszka Pękalę i Waldemara Chmielewskiego, bestialsko skatowany, przemyślnie powiązany, zamknięty w bagażniku samochodu i na tamie włocławskiej wrzucony do Zalewu Wiślanego.

30 X 1984 – odnalezienie ciała Ks. Jerzego w Zalewie Wiślanym i podanie tej informacji do publicznej wiadomości.

21 X – 2 XI 1984 – sekcja zwłok Ks. Jerzego Popiełuszki w Zakładzie Medycyny Sądowej w Białymstoku pod kierunkiem prof. Marii Byrdy i dr. Tadeusza Jóźwika.

2. XI 1984 – Dekret Jego Eminencji Józefa kard. Glempa, (N. 2609/84/P) zezwalający na pogrzebanie Ks. Jerzego na cmentarzu przykościelnym św. Stanisława Kostki.

2 XI 1894 – po uroczystym pożegnaniu zwłok Ks. Jerzego w Białymstoku przywieziono je do kościoła św. Stanisława Kostki w Warszawie.

3 XI 1984 – uroczystościom pogrzebowym przewodniczył J. Em. Kardynał Józef Glemp, Arcybiskup Metropolia Gnieźnieński i Warszawski, Prymas Polski. We Mszy św. Koncelebrowało 6 biskupów, ponad tysiąc kapłanów i kilkadziesiąt tysięcy wiernych, nie tylko z Warszawy ale i całej Polski.
Podczas homilii Ks. Prymas powiedział: „Odpuszczamy wszystkim winowajcom, którzy z przekonania lub na rozkaz zadali bliźnim krzywdy. Odpuszczamy zabójcom Księdza Popiełuszki. Nie mamy do nikogo nienawiści”. Na mocy specjalnego Dekretu Ks. Jerzy Popiełuszko został pochowany przy kościele św. Stanisława Kostki.

4 XI 1984 – jeszcze w czasie działalności ks. Jerzego przy kościele św. Stanisława Kostki, ze względu na licznie zbierający sie tłum, działała służba porządkowa. Od chwili pogrzebu przekształciła się ona w stałą służbę pilnującą grób non stop prze z 24 godziny aż do chwili obecnej.

5 XI 1984 – grupa personelu ze Szpitala Ginekologicznego (lekarze, pielęgniarki, personel administracyjny) w Warsza-wie, gdzie Ks. Jerzy był kapelanem, wystąpiła do Księdza Prymasa z prośbą na piśmie o wszczęcie jego procesu beatyfikacyjnego – 178 podpisów.

19 XI 1984 – Biskup Zbigniew Kraszewski, sufragan warszawski i 12 kapłanów diecezjalnych wystąpili do Księdza Prymasa Józefa Kard. Glempa z prośbą o beatyfikację Księdza Jerzego

28 XI 1984 – studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wystąpili do Księdza Prymasa Józefa Kard. Glempa z prośbą o beatyfikację Księdza Jerzego – 456 podpisów.

1 XII 1984 – ze względu na wielki spontaniczny kult zmarłego kapłana i tysiące ludzi odwiedzających grób, ks. Proboszcz Teofil Bogucki powołuje Służbę Informacyjną, celem gromadzenia napływających informacji.

28 XII 1984 – w Sądzie Wojewódzkim w Toruniu rozpoczął sie proces karny o zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki. Na ławie oskarżonych zasiedli: Grzegorz Piotrowski, Leszek Pękala, Waldemar Marek Chmielewski i Antoni Pietruszka.

5 II 1985 – Sąd Wojewódzki w Toruniu wydał wyrok skazujący zabójców Ks. Jerzego Popiełuszkę.

22 IV 1985 – Sąd Najwyższy w Warszawie utrzymał w mocy zaskarżony wyrok Sadu Wojewódzkiego w Toruniu z dnia 5 II 1985 r.

16 VI 1987 – wizyta Papieża Jana Pawła II przy grobie Ks. Jerzego Popiełuszki. Namiestnik Chrystusowy po modlitwie ucałował grób Sługi Bożego i w pamiątkowej księdze napisał: „Jan Paweł II, 14. VI. 1987”. Rozmawiał z rodzicami Księdza Jerzego.

26 I 1995 – Rewizja Nadzwyczajna wniesiona przez Prokuratora Generalnego od postanowienia Sądu Rejonowego dla Miasta Warszawy z dnia 24 VIII 1984.

15 III 1995 – Postanowienie Sądu Najwyższego w Warszawie podczas Rewizji Nadzwyczajnej o umorzeniu postępowania karnego w sprawie Ks. Jerzego Popiełuszki z dnia 24 VIII 1984. Sąd wykazał bezzasadność poprzedniego oskarżenia.

9 X 1995 – Arcybiskup Metropolita Warszawski Kard. Józef Glemp powołał Komisję Historyczną celem zebrania materiałów i ich oceny pod kątem ewentualnego procesu beatyfikacyjnego.

21 VI 1996 – Biskup Włocławski Bronisław Dembowski, kompetentny do prowadzenia procesu z racji miejsca śmierci ks. Jerzego, zrzeka się swego uprawnienia na rzecz Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Józefa Kard. Glempa.

3 X 1996 – Konferencja Plenarna Episkopatu Polski wyraża pozytywne votum w sprawie rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Ks. Jerzego Popiełuszki.

18 X 1996 – Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych specjalnym Dekretem Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych przeniosła jurysdykcję z diecezji Włocławskiej do Archidiecezji Warszawskiej.

15 XI 1996 – Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wyraża Nihil obstat, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozpocząć proces beatyfikacyjny ks. Jerzego.

11 XII 1996 – postulatorem procesu beatyfikacyjnego na terenie diecezji ks. Jerzego Popiełuszki został mianowany ks. infułat Zdzisław Król.

2 I 1997 – Arcybiskup Metropolita Warszawski Józef Kard. Glemp mianował Komisję cenzorów teologów celem teologicznej oceny pism Ks. Jerzego Popiełuszki.

3 I 1997 – Arcybiskup Metropolita Józef Kardynał Glemp, Prymas Polski mianował Trybunał Beatyfikacyjny.

8 II 1997 – w kościele św. Stanisława Kostki odbyła się Pierwsza sesja publiczna rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego o męczeństwie ks. Jerzego Popiełuszki, podczas której Ksiądz Prymas dokonał zaprzysiężenia Trybunału Beatyfikacyjnego.

19 II 1998 – Arcybiskup Metropolita Warszawski Józef Kard. Glemp mianował Komisję biegłych historyków celem zebrania pism niedrukowalnych i dokumentów Sługi Bożego celem opracowania wymaganej przez prawo Relacji.

29 VII 1999 – sesja Trybunału celem stwierdzenia braku kultu publicznego zgodnie z dekretami papieża Urbana VIII.

8 II 2001 – po czterech latach pracy w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie odbyła się Ostatnia publiczna sesja zakończenia procesu diecezjalnego Sł. Bożego ks. Jerzego Popiełuszki. Ksiądz Prymas i członkowie Trybunału podpisali stosowne dokumenty, które wraz z aktami procesu zostały przesłane do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie.

21 III 2001 – Arcybiskup Metropolita Warszawski Józef Kard. Glemp mianował Ks. prof. Zbigniewa Kiernikowskiego, rektora Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie, postulatorem rzymskim procesu beatyfikacyjnego Ks. Jerzego Popiełuszki.

21 III 2001 – akta procesu beatyfikacyjnego urzędowo zostały złożone w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. do dalszych prac nad męczeństwem Sługi Bożego.

14 XII 2001 – Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wydała Dekret stwierdzający ważność diecezjalnego procesu beatyfikacyjnego Ks. Jerzego Popiełuszki. Ks. dr Hieronim Fokciński SI został mianowany Relatorem procesu.

28 III 2002 – ks. prof. Zbigniew Kiernikowski został mianowany biskupem siedleckim i zrzekł się obowiązku postulatora procesu Ks. Jerzego Popiełuszki..

25 V 2002 – wizyta Kard. Jozpeha Ratzingera, obecnie papieża Bendykta XVI u grobu Ks. Jerzego Popiełuszki. W Księdze pamiątkowej wpisał następujące słowa: Niech Pan błogosławi Polskę dając jej kapłanów mających ducha ewangelicznego Popiełuszki.

IX 2002 – Arcybiskup Metropolita Warszawski Józef Kard. Glemp nowym postulatorem procesu Ks. Jerzego Popiełuszki mianował Ks. dr Tomasza Kaczmarka kapłana diecezji włocławskiej, za zgodą jego biskupa.

16 X 2004 – uroczyste otwarcie Muzeum Ks. Jerzego Popiełuszki w dolnym kościele św. Stanisława Kostki.

1 IV 2007 – Następca Kard. Józefa Glempa, na stolicy Arcybiskupiej Warszawskiej, Ks. Arcybiskup Nycz w imieniu Archidiecezji przejął prowadzenie procesu Ks. Jerzego Popiełuszki.

20 VI 2008 – oficjalne złożenie przez postulatora Ks. dra Tomasza Kaczmarka w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, „Positio super martyrio Servi Dei Georgii Popiełuszko, sacerdotis dioecesani, in odium fidei uti fertur interfecti (÷ 1984)”. do dyskusji teologicznej. Tom zredagowany w języku włoskim, formatu A-4 liczący 1157 stron druku + XVI stron dokumentacji fotograficznej. Jest to owoc siedmioletniej intensywnej, żmudnej i wytrwałej pracy Postulatora przy współpracy innego kapłana, prowadzonej pod kierunkiem Relatora procesu.

29 IX 2008 – wizyta Arcybiskupa Angelo Amato, Prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, który po modlitwie przy grobie i zwiedzeniu Muzeum w Księdze pamiątkowej napisał: Niech wielki świadek wiary, J(erzy) P(opiełuszko), będzie wzorem dla wszystkich młodych Polaków. Jego przykład niech żyje wciąż w naszych sercach. Maryja niech strzeże zawsze Polskę i jej drogich synów.

20 I 2009 – kongres konsultorów teologów w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych na temat męczeństwa Sł. Bożego Ks. Jerzego Popiełuszki, w wyniku którego wydano jednomyślnie ocenę pozytywną.

1 XII 2009 – obrady Komisji Kardynałów i Biskupów na temat męczeństwa Ks. Jerzego Popiełuszki – wynik pozytywny,

19 XII 2009 – Papież Benedykt XVI po przedstawieniu mu przez Prefekta, Aba Angelo Amato, pozytywnych opinii Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w 21 różnych sprawach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych wśród 21 różnych dekretów, w tym Dekert o heroiczności cnót Jana Pawła II, podpisał też Dekret męczeństwie Ks. Jerzego Popiełuszki,

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.