Drukuj Powrót do artykułu

Ks. prof. Bortkiewicz: Kościół w Polsce winien przeciwstawiać się koncepcjom zróżnicowanych prędkości

05.09.2017 , msz, Poznań, 05-09-2017 Ⓒ ℗

„Kościół w Polsce, mając swoje bogate doświadczenia, winien przeciwstawiać się kategorycznie koncepcjom zróżnicowanych prędkości, które są poprawnie politycznym nazwaniem problemu faktycznego wykluczenia i dyskryminacji” − podkreślił ks. prof. Paweł Bortkiewicz podczas zorganizowanej w Poznaniu konferencji naukowej Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pt. „Kościół – Naród – Państwo w perspektywie 1050-letniej rocznicy Chrztu Polski. Historia i teraźniejszość”.

W swoim referacie pt. „Zadania Kościoła wobec Narodu po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Doświadczenia i perspektywy” przypomniał, że u podstaw idei zjednoczonej Europy leżały chrześcijańskie inspiracje, „jednak współcześnie jedności tej nie buduje się na bazie religijnej”.

Moralista z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zauważył, że choć współcześnie Unia Europejska formalnie nie interesuje się prawdą religii, powinna dostrzegać oddziaływanie religii także na państwo.

Przypomniał, że współczesnym problemem w skali całej kultury ponowoczesnej jest totalna nieufność wobec zasady jednoczącej, którą Kościół od wieków stara się realizować. „Spotyka się ona z dużym oporem − wszelkie próby jednoczenia i organizowania porządku świata są traktowane jako przeciwieństwo tolerancji i pluralizmu, a także jako wyraz totalizacji życia” − stwierdził ks. prof. Bortkiewicz.

Zwrócił uwagę na swoisty paradoks postrzegania Kościoła w kontekście wchodzenia Polski do Unii Europejskiej. „W sytuacji wchodzenia do Unii Europejskiej Kościół w Polsce był bardzo prawdziwie postrzegany jako czynnik i stymulator jedności i zjednoczenia. W sytuacji integracji staje się przedstawiany jako czynnik dezintegrujący i przyczyniający się do podziałów” − zauważył prelegent.

Przyznał, że Kościół katolicki w Polsce staje dziś wobec nowych wyzwań, „których ostatecznym wymiarem jest napięcie między wiernością własnej tożsamości a uległością duchowi czasu”.

Wskazując na zadania określające misję Kościoła wobec narodu w zjednoczonej Europie, ks. prof. Bortkiewicz stwierdził, że Kościół powinien stać na straży autentycznej kultury i przypominać, że to właśnie kultura pełniła funkcję czynnika ocalającego suwerenność. Podkreślił, że wyrazem tej misji powinno być rzetelne zaangażowanie w politykę historyczną.

Zdaniem moralisty Kościół winien dawać też lekcję autentycznej wolności, „której sedno stanowi realizacja człowieczeństwa na miarę projektu miłości”. Zauważył, że wobec dezintegracji definicji i istoty małżeństwa oraz rodziny walka w tym zakresie jest wprost misją Kościoła.

Ks. prof. Bortkiewicz zaznaczył, że zadaniem Kościoła w Polsce wobec narodu jest zaangażowanie w sprawę solidarności jako wartości moralnej i społecznej oraz stanie na straży sumienia narodu, które jest niezbywalnym zadaniem Kościoła.

Poznańskie, trzydniowe sympozjum odbywające się w gmachu arcybiskupiego seminarium duchownego było poświęcone relacjom między Kościołem, narodem i państwem w 1050-letnich dziejach chrześcijaństwa w Polsce.

Organizatorami konferencji były Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Zakład Teologii Pastoralnej i Prawa Kanonicznego WT Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL oraz Kuria Metropolitalna w Poznaniu.

Wersja do druku
Portal eKAI prezentuje część tekstów publikowanych w płatnym serwisie agencyjnym Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.