Drukuj Powrót do artykułu

Lublin: przewodniczący KEP i rabin na spotkaniu o „Biblii Aramejskiej” (zapowiedź)

14 maja 2018 | 13:29 | tk, ak | Lublin Ⓒ Ⓟ

Z udziałem przewodniczącego Episkopatu i naczelnego Rabina Polski w środę w Lublinie odbędzie się promocja „Wprowadzenia do Biblii Aramejskiej”. Jest to tłumaczenie Starego Testamentu z języka hebrajskiego na język aramejski, który był potocznie używany w Palestynie w czasach Chrystusa. Autorem Wprowadzenia jest ks. prof. Mirosława Wróbla, który tłumaczy całość Biblii Aramejskiej.

„Wprowadzenie do Biblii Aramejskiej” jest wstępem do serii Biblia Aramejska – przekładu z języka aramejskiego na polski targumów do Pięcioksięgu (Targumu Neofiti 1, Targumu Pseudo-Jonatana i Targumu Onkelosa), targumów do Proroków oraz targumów do Pism.

Publikacja Wydawnictwa Gaudium ukazuje w przystępny sposób niezwykły świat tekstów targumicznych – najstarszych aramejskich przekładów Biblii hebrajskiej i komentarzy do niej. W książce zostały opracowane m.in. takie zagadnienia, jak: geneza i rozwój targumizmu, znaczenie języka aramejskiego czy wpływ aramejskich tłumaczeń na treści zawarte w Nowym Testamencie.

„Dzięki lekturze tej książki czytelnik może odkryć bogactwo starożytnych źródeł, na których podstawie były głoszone Tora i Ewangelia” – tłumaczą wydawcy. Ponadto prezentowany tom ułatwi zrozumienie równoległych, ale różnych sposobów interpretacji tekstów biblijnych przez rabinów i Ojców Kościoła.

Promocja publikacji odbędzie się w środę, 16 maja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II o godz. 17.00. W spotkaniu wezmą udział m.in. przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki, metropolita lubelski abp Stanisław Budzik i Michael Schudrich, naczelny rabin Polski.

***

Biblia Aramejska jest tłumaczeniem Starego Testamentu z języka hebrajskiego na język aramejski, który był potocznie używany w Palestynie w czasach Chrystusa. Była wówczas “Biblią dla ludu” – to bowiem w języku aramejskim tłumaczono szerokiemu gronu odbiorców Stary Testament, gdy język hebrajski wychodził z powszechnego użycia wśród mieszkańców Judei.

Przypomnijmy, że przed czterema laty ukazał się I tom Biblii Aramejskiej. Bogate w komentarze, wyjaśnienia i odniesienia do życiowych sytuacji dzieło jest nowym kluczem do rozumienia Pisma Świętego. Dyrektorem i redaktorem naukowym projektu „Biblia Aramejska” jest ks. prof. Mirosław S. Wróbel.

Według wybitnego biblisty, szczególne znaczenie ma fakt, że Biblia Aramejska powstawała w czasie przełomu – końca Starego i początku Nowego Testamentu – wtedy, gdy dopiero kształtowała się tożsamość chrześcijańska i żydowska.

Istnieje wiele przekładów Biblii hebrajskiej na język aramejski – wszystkie te teksty noszą nazwę targumów. Powstawały one na przestrzenie kilku wieków począwszy od I wieku przed Chrystusem. Z targumów czerpał Chrystus w swoich nauczaniach, a także autorzy Nowego Testamentu.

Wyjątkowość targumów polega na tym, że nie są one dosłownymi tłumaczeniami hebrajskiego Starego Testamentu na aramejski. Teksty te zawierają fragmenty tekstu biblijnego, jego parafrazy, wyjaśnienia, komentarze i odniesienia do konkretnych sytuacji życiowych. M.in. dlatego Biblia Aramejska stała się z czasem bardziej popularna niż hebrajski oryginał.

Współczesnemu czytelnikowi Biblia Aramejska pozwala lepiej i głębiej zrozumieć zarówno Stary, jak i Nowy Testament. “To nie tylko tekst biblijny, ale również interpretacja tego tekstu. I ta interpretacja jest bardzo ciekawa” – zwraca uwagę ks. prof. Waldemar Chrostowski, teolog i biblista. Dodaje, że lektura Biblii Aramejskiej jest potrzebna do pełnego rozumienia Nowego Testamentu, w którym zawarte są ślady tradycji targumicznych. Ponadto, fragmenty Nowego Testamentu, które trudno jest zrozumieć w świetle Starego Testamentu, są często zapożyczeniami z Biblii Greckiej lub właśnie Aramejskiej.

Biblia Aramejska jest świadectwem licznych tradycji ery przedchrześcijańskiej. Jej lektura umożliwia zrozumienie, w jaki sposób pod koniec czasów starotestamentalnych i na początku epoki Nowego Testamentu wyznawcy judaizmu interpretowali Pismo Święte. Stanowi również świadectwo wpływu i recepcji ksiąg biblijnych pośród pierwszych żydowskich wyznawców Jezusa.

Badania nad Biblią Aramejską, prowadzone przez biblistów chrześcijańskich i uczonych żydowskich, stanowią okazję do rozwijania dialogu chrześcijańsko-żydowskiego poprzez coraz lepszego poznawanie wspólnych korzeni i wzajemną otwartość.

Autorem przekładu i opracowania Biblii Aramejskiej jest ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel, absolwent Pontificio Istituto Biblico w Rzymie, Hebrew University w Jerozolimie, École Biblique w Jerozolimie.

Habilitację z teologii biblijnej uzyskał w KUL. Jest także doktorem nauk biblijnych École Biblique w Jerozolimie. Pełni funkcje kierownika Literatury Międzytestamentalnej w Instytucie Nauk Biblijnych KUL. Jest członkiem Society of Biblical Literature, Catholic Biblical Association, Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

Jest autorem licznych publikacji o tematyce biblijnej, a także autorem licznych artykułów naukowych dotyczących badań nad judaizmem okresu Drugiej Świątyni oraz dialogu między judaizmem i chrześcijaństwem.

Wersja do druku
Portal eKAI prezentuje część tekstów publikowanych w płatnym serwisie agencyjnym Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.