Drukuj Powrót do artykułu

Myślenice: jubileusz 50-lecia koronacji wizerunku Matki Bożej

24 sierpnia 2019 | 18:38 | Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej | Myślenice Ⓒ Ⓟ

– Jakże bardzo chcielibyśmy aby Matka Najświętsza zechciała pochylić się nad nami i swój matczyny policzek zbliżyć do naszych twarzy. Żeby wróciło cudowne wspomnienie naszego, niekiedy już bardzo odległego dzieciństwa, kiedy nasze matki przytulały się do nas, a myśmy, pełni ufności i poczucia całkowitego bezpieczeństwa, obejmowali je za szyje. Jednakże nie o samo wspomnienie tu chodzi. Tu chodzi przede wszystkim o to, abyśmy na wzór Jezusa – a tak właśnie jest na obrazie Myślenickiej Pani – z ufnością przedstawiali Jej nasze najważniejsze i najświętsze sprawy – mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas uroczystej Mszy św. z okazji 50-lecia koronacji wizerunku Matki Boskiej Myślenickiej.

Na początku Mszy św. arcybiskup przypomniał historię obecności Matki Najświętszej pośród myślenickiego ludu. W latach 20. XVII wieku w Krakowie wybuchła zaraza, w wyniku której zniszczono wszystkie przedmioty, które miały z nią styczność. Przed spaleniem wizerunek Maryi uchronił Marcin Grabysza, który schował go w swoim domu. W 1633 r. w domu Grabyszów zaczęły dziać się cuda, a gospodarz odzyskał utracony wzrok. 2 lipca 1633 r. obraz Matki Bożej przeniesiono w uroczystej procesji do kościoła parafialnego, następnie przeniesiono go do kaplicy ufundowanej przez Stanisława Koniecpolskiego, którą wybudowano jako wotum wdzięczności za uzdrowienie jego syna.

– Dzisiaj dziękujemy Bogu za historyczne wydarzenie sprzed 50 lat i dziękujemy za wszelkie łaski, jakie spłynęły na mieszkańców Myślenic i wszystkich pielgrzymów szukających ratunku i pomocy u Myślenickiej Pani w tych ostatnich dziesięcioleciach – powiedział metropolita. Powitał wszystkich zebranych: nuncjusza apostolskiego, kardynała Stanisława Dziwisza, który 50 lat temu uczestniczył u boku kardynała Karola Wojtyły w uroczystej koronacji, zebranych biskupów, duchownych, siostry zakonne, przedstawicieli władz świeckich oraz wiernych i pielgrzymów.

Abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, przywitał czcicieli Matki Bożej Myślenickiej i podziękował za zaproszenie. – Matka Boża, której też zawierzyłem swoją posługę w Polsce niech nas wspomaga w codziennej drodze uczniów Chrystusa. Niech nas uczy miłości do Jej Syna i naszych braci i sióstr – powiedział. Przekazał także zebranym błogosławieństwo Papieża Franciszka.

W homilii arcybiskup zauważył, że po grzechu pierworodnym ludzie żyli nadzieją na pojawienie się niewiasty, która zmiażdży głowę szatana. Trzeba było jednak upływu czasu, by Maryja poczęła i porodziła Bożego Syna. Metropolita wskazał, że Matka Boża od początku była bliska ludzkich spraw. W Kanie Galilejskiej wstawiła się za weselnikami u swego Syna. Na Golgocie stała się matką Jana i całego Kościoła. W Wieczerniku razem z apostołami modliła się o zesłanie Ducha Świętego.

Arcybiskup przypomniał, że podczas trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II biskupi Polscy złożyli na ręce Pawła VI prośbę, by ogłosić Maryję Matką Kościoła. Dokonano tego 21 listopada 1964 r. Duchowi przywódcy Polski w tym czasie byli głęboko związani z postacią Marii. Kard. Stefan Wyszyński powiedział „Wszystko postawiłem na Maryję”, zawołaniem biskupim abp. Karola Wojtyły zostało „Totus Tuus” –„Cały Twój” Maryjo, a abp Antoni Baraniak słynął ze swego kultu do Matki Boskiej Wspomożycielki Wiernych. – Prosząc Pawła VI o nadanie Maryi tytułu Matki Kościoła biskupi polscy przynosili zarówno papieżowi jak i innym ojcom soborowym przede wszystkim doświadczanie Kościoła w Polsce, który zmagał się wtedy z ateistycznym systemem komunistycznym. W tym zmaganiu uciekał się pod szczególną opiekę Matki Bożej, doznając z jej strony skutecznej obrony i wsparcia – stwierdził arcybiskup.

Wskazał, że koronacja Matki Bożej Myślenickiej wpisywała się w te zmagania. Komunizm rozpoczął walkę z religią w imię nowej rzeczywistości. Wiązała się ona z odrzuceniem transcendencji: Boga, a także Matki Najświętszej. Podjęto także walkę z człowiekiem i jego godnością, sprzeciwiono się głoszonej przez Kościół osobowej godności każdego człowieka, który nie jest jednym z elementów masy robotniczo-chłopskiej. Wprowadzono ustawę, która upowszechniła dostęp do aborcji, godząc tym samym w rodziny. Wytoczono także walkę wobec całego narodu, zwłaszcza inteligencji, symbolem tego stał się Katyń. Usiłowano także wymazać prawdziwą historię Polski, zmieniając treść podręczników szkolnych. Kościół zmagał się z ideologią komunistyczną, ale wobec ludzi ją reprezentujących zachował postawę przebaczenia i modlitwy. Kard. Wyszyński po śmierci Bieruta odpuścił mu wszystkie krzywdy, modlił się za niego i odprawił Mszę św.

Odpowiedzią Kościoła na sytuację w Polsce była także Wielka Nowenna przed obchodami Tysiąclecia Chrztu Polski. W centrum tych przygotowań pojawiła się Matka Boska. Jej postać została zaakcentowana u początków polskiej kultury w hymnie „Bogarodzica”, powstałym w XII wieku. Maryja daje każdemu człowiekowi poczucie, że jest jej ukochanym dzieckiem, a nie częścią bezimiennej masy, poprzez wzór swego macierzyństwa przywraca godność kobiecie i przypomina narodowi o jego tożsamości. Arcybiskup przywołał słowa pieśni „Z dawna Polski Tyś Królową”, która przypomina kim Maryja jest dla narodu. W „Apelu Jasnogórskim” Polacy wyrażają swe wobec Niej swe zobowiązania.

Liczne koronacje obrazów i figur Matki Boskiej na terenie Polski to wyraz uciekania się pod opiekę Maryi. 22 stycznia 1967 r. Stolica Apostolska wyraziła zgodę na ukoronowanie papieskimi koronami obrazu Matki Boskiej Myślenickiej. Dokonał tego przed pięćdziesięciu laty kard. Karol Wojtyła. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ówczesny metropolita poznański abp Antoni Baraniak – biskup, który wiele wycierpiał w trudnych, komunistycznych czasach i udźwignął ogromny ciężar, ratując Polskę.

Czas zmagań jednak się nie zakończył. – Pojawiają się ideologie, które w imię wolności chcą zawładnąć naszymi sercami i umysłami. Ideologie ateistyczne, odrzucające prawdę o Bogu, który stworzył człowieka jako kobietę i mężczyznę, na Swój obraz i podobieństwo – powiedział metropolita. Za tymi ideologiami podąża walka z osobową godnością człowieka. Usiłuje się go przedstawić jako osobę żyjącą wyłącznie seksem, odbiera się znaczenie rodzinie prezentując ją jako walkę klas, walczy się także z polską kulturą, która stanowi podstawę tożsamości narodowej.

Arcybiskup podkreślił, że wszyscy wierni z największą czcią wpatrują się w Cudowny Obraz Matki Boskiej Myślenickiej. Przedstawia on Maryję, która przytula swój policzek do policzka Boskiego Syna. Zauważył, że pragnieniem wielu serc jest z ufnością przytulic się do policzka Maryi i przedstawić Jej swe najskrytsze pragnienia. Zwrócił się do Matki Boskiej Myślenickiej, prosząc by dzięki Jej łasce naród nie utracił nic ze szlachetnego dziedzictwa jego ojców, a wszyscy ludzie pamiętali o swym powołaniu do czystej i pięknej miłości.
– Jako Matka miłosierdzia zachęcaj nas do tego, abyśmy modlili się za tych, którzy najbardziej potrzebują Bożego miłosierdzia, gdyż oni nie wiedzą co czynią: za zagubionych duchowo, za uwiedzionych przez błędną ideologie, za szydzących i wyśmiewających najświętsze dla nas, ludzi wierzących, sprawy. Pozwól nam, na koniec, o Królowo Polski, budować w naszej Ojczyźnie królestwo Twojego Syna (…) Ciebie, którą Twój Boski Syn czule obejmuje Swą rączka za szyję, z wielką żarliwością serc naszych prosimy: „z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj” – zakończył arcybiskup.

Na zakończenie Mszy św. abp Marek Jędraszewski kanonicznie ustanowił Sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej. Wierni, który je odwiedzą mogą uzyskać odpust zupełny w określonych dniach. Kustoszem Sanktuarium ustanowiono każdorazowego proboszcza parafii pw. Narodzenia NMP w Myślenicach.

– Niech wierni, przybywający do myślenickiego sanktuarium doświadczają przemożnego wstawiennictwa Matki Najświętszej, doznają pociechy w strapieniach i poprzez ufną modlitwę wypraszają potrzebne łaski – odczytał dekret ks. Tomasz Szopa, kanclerz kurii metropolitalnej w Krakowie

Ksiądz proboszcz Zdzisław Balon podkreślił, że w dniu tego wyjątkowego jubileuszu serca wiernych zapalają się dla Maryi. Podziękował wszystkim pielgrzymom oraz nuncjuszowi apostolskiemu, arcybiskupowi krakowskiemu, księdzu kardynałowi, zebranym biskupom i kapłanom.

Na zakończenie uroczystości kardynał Stanisław Dziwisz poświęcił figurę św. Józefa Robotnika z Panem Jezusem przed Sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej.

W rozmowie z Joanną Adamik z Biura Prasowego Archidiecezji Krakowskiej kard. Stanisław Dziwisz wspominając wydarzenia sprzed pięćdziesięciu lat podkreślił, że na uroczystości koronacji obrazu Matki Bożej Myślenickiej pojawiły się tłumy wiernych, przybył także ówczesny Episkopat.

– Jak wiemy, Jan Paweł II miał wielki kult Matki Bożej. Świadkowie opowiadają, że po śmierci matki ojciec zaprowadził Karola Wojtyłę do Kalwarii i wskazując na obraz powiedział „Odtąd Twoją matka będzie Matka Boża Kalwaryjska”. Ojciec Święty był czcicielem krzyża Chrystusowego i Matki Bożej. Zawsze pamiętał o Matce Bożej Myślenickiej, ponieważ obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej jest jej kopią. Chciał uczcić to sanktuarium i Matkę Bożą dla całego regionu – powiedział kardynał. Podkreślił, że Jan Paweł II wielokrotnie polecał Matce Bożej Myślenickiej cały region, który jest bardzo istotny dla życia krakowskiego Kościoła. Stwierdził, że ludzie z tych okolic są bardzo pobożni, można zawsze na nich liczyć. Zauważył, że Matka Boża nawołuje do wierności wobec siebie i swojego Syna i zawsze znajdzie drogę nawet do tych, którzy ją obrażają.

Obraz Matki Boskiej Myślenickiej znajduje się w kościele parafialnym od wielu wieków i jest otoczony szczególną czcią przez wszystkich wiernych. Jego koronacja odbyła się 24 sierpnia 1969 roku, dokonał jej kard. Karol Wojtyła. Jubileusz 50-lecia Koronacji Cudownego Obrazu rozpoczęto 24.08.2018 uroczystą Mszą św. odprawioną przez metropolitę krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego, podczas której arcybiskup dokonał aktu zawierzenia parafii Matce Najświętszej i poświęcił kopie obrazu. 10.10.2018 roku abp Marek Jędraszewski podczas audiencji przekazał Papieżowi Franciszkowi kopię wizerunku Matki Bożej Myślenickiej. 19 sierpnia 2019 roku Rada Miejska podjęła uchwałę o zawierzeniu losów gminy Matce Bożej Myślenickiej.

W uroczystej Mszy św. odprawionej pod przewodnictwem abp Salvatore Pennacchio wzięli dziś udział m.in.: metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, kard. Stanisław Dziwisz, abp Józef Kowalczyk, abp Wacław Depo, abp Stanisław Nowak, bp Kazimierz Górny, bp Józef Guzdek, bp Leszek Leszkiewicz, bp Jan Zając, bp Jan Szkodoń, bp Damian Muskus, ks. prał. Andrea Francia, księża infułaci: Bronisław Fidelus, Władysław Gasidło, Jakub Gil, Franciszek Kołacz, Stanisław Olszówka, a także przedstawiciele władz świeckich.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.