Drukuj Powrót do artykułu

Nadzwyczajna Sesja Sądu Biskupiego w Ełku

14 lutego 2018 | 15:53 | ks. kz | Ełk Ⓒ Ⓟ

Doroczna uroczysta sesja Sądu Biskupiego Diecezji Ełckiej odbyła się we wtorek 13 lutego. Wzięli w niej udział pracownicy Metropolitalnego Sądu Archidiecezji Warmińskiej z oficjałem ks. prof. Lucjanem Świto na czele, Sądu Biskupiego w Łomży z wiceoficjałem ks. prałatem dr. Zenonem Jąrząbkiem, wszyscy pracownicy Sądu Biskupiego Diecezji Ełckiej na czele z księdzem oficjałem ks. kan. dr. hab. Romanem Szewczykiem oraz przedstawiciele Ełckiej Kurii Diecezjalnej.

Rozpoczynając sesję oficjał ks. Roman Szewczyk przybliżył przemówienie papieża Franciszka wygłoszone do pracowników Roty Rzymskiej 29 stycznia 2018 roku, w którym papież poruszył temat formacji sumienia oraz jego centralnej roli i potrzebie jego wychowania w perspektywie zawarcia sakramentu małżeństwa. Następnie ksiądz oficjał przedstawił sprawozdanie z działalności ełckiego trybunału w 2017 r. W ub. roku do Sądu Biskupiego Diecezji Ełckiej wpłynęły 74 sprawy. W tym czasie wydano 67 wyroków (w 61 sprawach stwierdzono nieważność małżeństwa).

Główną cześć spotkania stanowił referat ks. dra Mateusza Nowaka, wiceoficjała Sądu Biskupiego Diecezji Bydgoskiej, pt. „Mitis Iudex Dominus Iesus – aspekty praktyczne według ustawodawstwa Stolicy Apostolskiej”. Prelegent na wstępie przypomniał okoliczności ogłoszenia dokumentu papieskiego reformującego proces o orzeczenie nieważności małżeństwa, ukazując kontekst bliższy i dalszy reformy. W wykładzie wskazano, że reforma była między innymi odpowiedzią na postulaty zwołanego przez papieża Franciszka w 2014 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów „Wyzwania duszpasterskie dla rodziny w kontekście nowej ewangelizacji”. Jednym z istotnych celów reformy była potrzeba usprawnienia procesu małżeńskiego, jak również uczynienia go bardziej dostępnym dla wiernych. Ogólna analiza założeń reformy wskazuje, że zamysłem papieża było uproszczenie procesu małżeńskiego z jednoczesnym podkreśleniem jego niezmiennych warunków. Widoczna pozostaje zasada „salus animarum”, na którą niejednokrotnie Ojciec Święty się powołuje.

W wykładzie wskazano na istotne zagadnienie reformy, jakim jest badanie przedprocesowe, czyli duszpasterskie. Powinno ono odbywać się w strukturach parafialnych lub diecezjalnych dla wiernych będących w separacji lub rozwiedzionych, poddających w wątpliwość ważność ich małżeństwa lub przekonanych o jego nieważności. Działanie to zmierza do zebrania informacji użytecznych dla procesu sądowego, zwykłego lub skróconego. Takie dochodzenie winno mieć miejsce w ramach jednolitego diecezjalnego duszpasterstwa małżeństw. Ciekawym wątkiem, poruszonym przez prelegenta, było zagadnienie procesu skróconego, który jest nową instytucją prawną wprowadzoną przez „Mitis Iudex”. Ma on na celu uprościć i przyspieszyć procedurę rozpatrywania spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa, przy jednoczesnym poszanowaniu wszelkich zasad dotyczących nierozerwalności węzła małżeńskiego.

To interesujące zagadnienie zostało ożywione wieloma pytaniami i refleksjami, jakie miały miejsce po referacie. Na zakończenie sesji ks. dr Marcin Maczan, wikariusz generalny i kanclerz Ełckiej Kurii Diecezjalnej, w imieniu biskupa ełckiego Jerzego Mazura skierował słowo do wszystkich uczestników sesji. Spotkanie zakończono modlitwą. Sesje Sądu Biskupiego w Ełku odbywają się co roku.

Wersja do druku
Portal eKAI prezentuje część tekstów publikowanych w płatnym serwisie agencyjnym Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.